Metoda 3×3 – 1. díl

pánevní dno, svalová květina na dně naší pánve Nás ženy nelze jako patra v nemocnici rozdělit na gynekologii, fyzioterapii, internu … Naše těla oddělit od našich emocí. … . Žena je celistvá bytost a celistvé musí být i cvičení pánevního dna, pokud má tedy být účinné a pro ženu bezpečné. Pánev je jeden celek. Svaly a...

Čas pánevního dna

Jak často si říkáme, že chceme pro sebe něco udělat, něco pro své zdraví, krásu, dobrý pocit, ale ten čas. Kde ho vzít, stále nám chybí, stále něco doháníme, neumíme se zastavit, zklidnit. Často ráno vstaneme, ve spěchu se nasnídáme, někdy ani to ne. Jedeme či běžíme do práce, tam děláme většinou, co musíme, málokdy...

Pánevní dno a Mohendžodáro

Ve své závěrečné práci bych ráda propojila dvě školy, které jsem absolvovala, ve vší úctě ke tvůrcům obou projektů – Školy pánevního dna 3×3 a Mohendžodáro, tantrická jóga pro ženy. Obě školy totiž činí ženy krásnější, šťastnější a naplněnější, dávají impuls k rozkvětu ženství. Po absolvování Školy pánevního dna mám pocit celistvosti, úplnosti, zakořeněnosti. Nyní už...

Menstruační cyklus a cvičení pánevního dna

Milé ženy, menstruační cyklus je souhra hormonů, které ovlivňují naše tělo i emoce. Je proměnlivý, citlivě reaguje na stres, a proto je výborným ukazatelem ženského zdraví. Bylo by tedy pro nás všechny výhodné ho respektovat a pracovat v souladu s ním. Pohled na menstruaci jako na něco vzácného a důležitého ale může být pro spoustu žen problematický....

Patro krku v rámci metody 3×3

Patro krku v rámci metody 3×3 Tajemství pánevního dna II. – pro pokročilé Uáááááá a úúúúúúf, nevyřčená zlost, smutek a strachy? Také jsem patřila kdysi dávno k ženám, které se škrtí svými vlastními spolykanými vzteky, křivdami a hlavně neschopností se vymezit. Neschopností říct NE. A netrvalo dlouho a emoční potíže zdolaly štítnou žlázu a verdikt...

  • Nadpis formuláře

    Text formuláře

  • Kategorie