Všeobecné obchodní podmínky pro

Lektorské kurzy Školy pánevního dna ...

 • obsahuje také pasáž o členské sekci lektorek
 • vztahuje se na akreditované studium i týdenní certifikovaný kurz

v papírové podobě budete smlouvu podepisovat na prvním víkendu /dni kurzu

obchodní podmínky akreditovaného kurzu - ALK - ke stažení v pdf

Nastupujete nyní na akreditovaný kurz? Obchodní podmínky si přečtěte, stáhněte, vytiskněte, podepište a přineste na první den kurzu /1. AKR - začíná 13. října v pátek 2017/. Pokud to nezvládnete, podmínky dostanete k podepsání přímo na kurzu.

 

Smluvní obchodní a etické podmínky
na akreditovaný lektorský kurz
Školy pánevního dna

poskytovatel:
Škola pánevního dna s.r.o.
Jaurisova 515/4
Praha 4, 140 00 Michle
IČO: 063 83 220
číslo účtu: 
200 127 9540/2010 
Fio banka

účastnice lektorského kurzu
/lektorka/:
doplňte Vaše jméno a příjmení
plnou fakturační adresu

 

 

Předmětem této smlouvy
je kurz s harmonogramem a termíny
/příloha č. 1/

HARMONOGRAM S ROZPISEM TERMÍNŮ ke stažení zde ... 

Poskytovatel se zavazuje

 • zajistit výuku lektorských kurzů v uvedeném termínu a v uvedeném rozsahu výukových hodin
 • poskytovatel je vázán harmonogramem MŠMT 
 • harmonogram kurzu je nedílnou součástí smlouvy /příloha č. 1/
 • uvedeny jsou vždy dvě až tři alternace lektorů
 • Škola pánevního dna si vyhrazuje právo na mírnou /max 20%/ změnu harmohogramu vždy v zájmu kvality výuky metody 3x3
 • vydat účastnici kurz certifikát, který ji bude opravňovat k výuce metody 3x3
  /to vše až po splnění podmínek vydání certifikátu/ a zdárném absolvování praktických i písemných veřejných zkoušek před zkušební komisí/

Účastnice kurzu /lektorka/se zavazuje

respektovat, dodržovat a naplňovat níže uvedené

respektovat k čemu ji certifikát opravňuje

 • k výuce metody 3x3 - vedení kurzu Tajemství I., nebo i II. /krátký / dlouhý kurz/
 • vyučovat metodu 3x3 dle akreditovaného harmonogramu kurzu
 • k vedení tzv. opakovaček
 • k výuce metody 3x3 individuálně
 • certifikát má platnost 2 roky /zaneseno v akreditaci MŠMT/

lektorka vyučuje sestavu dle harmonogramu

 • sestava Tajemství I. a II. je přesně daná /je akreditovaná MŠMT/
  /harmonogram Tajemství I. a II. je přílohou č. 3 této smlouvy/
 • do harmonogramu si lektorka vkládá NAVÍC /nikoliv na úkor/ libovolně svoji specializaci a rozšíření metody /například o tanec, jógu, TČM, o aromaterapii atd./

k čemu certifikát neopravňuje?

 • k vedení speciálních kurzů pro odbornou veřejnost
  /fyzioterapeutky, porodní asistentky/
 • k paralelnímu založení Školy pánevního dna a k výuce nových lektorek
 • k natáčení videí s tematikou pánevního dna obecně, hlavně metody 3x3
 • k natáčení on-line kurzů s tematikou pánevního dna obecně, hlavně metody 3x3
 • k psaní E-booku s tematikou pánevního dna obecně, hlavně o metodě 3x3
 • k webinářům s tematikou pánevního dna obecně, hlavně metdody 3x3
 • k přednášení na velkých akcích /Miluj svůj život, Ezotera, Evolution .../ s tematikou pánevního dna obecně, hlavně metody 3x3
 • k vystupování v TV /rádiu/ v souvislosti s pánevním dnem obecně, hlavně metody 3x3
 • k publikování v časopisech v souvislosti s pánevním dnem obecně, hlavně metody 3x3

lektorka dodržuje etický kodex
lektorky Školy pánevního dna

 • lektorka souzní s filozofií Školy pánevního dna
 • lektorka ctí  autorství metody 3x3, nevydává vědomosti naučené na kurzu za své, cituje
 • lektorka si inzeruje svůj pracovní profil na webu ŠPD
 • lektroka si inzeruje své kurzy na webu ŠPD
 • z praktických důvodů nadále neškolím lektorky, které nechtějí figurovat na webu ŠPD 
 • lektorka platí roční poplatek do členské sekce lektorek v hodnotě 600 Kč pro školní rok 2017/2018
 • lektorka ŠPD navštěvuje setkávání lektorek
  /minimálně 2x ročně se účastní opakovaček a lektorských sletů/
 • NÁZVY VAŠICH KURZŮ:
  Z důvodu zachování jednotné tzv. firemní kultury si lektorky nazývají své kurzy jednotnými názvy a to Tajemství ženského pánevního dna pohledem západu i východu 
  /pokud začnete vymýšlet různé jiné obnovy, tříštíte tím energii, dejte si vlastní název například jako poddtext, v pořádku je: Tajemství ženského pánevního dna a tanec, a TČM, pro ženy v menopauze .../
 • VÝRAZ ŠKOLA PÁNEVNÍHO DNA: 
  Vaše kurzy se mohou jmenovat i takto, nebo tento si tento výraz dejte do podtextu
  výraz "škola pánevního dna" nepatří do názvu Vašeho webu, ani názvu emailu, ani názvu facebookové stránky /název bude autoriztován a chráněn autorstvím/,
  zakázáno je například: www.skolapanevnihodnabrno.cz, nebo: www.skolapanevnihodnaprozeny.cz ...
 • VÁŠ OSOBNÍ WEB:
  použijte si na něj "růzové obrazy" - OK,. uveďte zdroj a autorství /akademická malířka Jana Zímová/
 • VÝMĚNA BANNERŮ:
  pokud my inzerujeme Vaše kurzy a Váš pracovní profil na webu ŠPD , vnímáme jako fér, že Vy zase dáte funkční! hypertextový odkaz /proklik/ na Vaše osobní stránky 
 • LETÁKY:
  každá lektorka si tvoří svůj vlastní leták, ale vždy tam uvedede výraz "metoda 3x3 Renaty Sahani", nebo výraz "Škola pánevního dna", z letáku musí být jasné, kdo kurz vede! /že Vy jste lektorka/
  - na leták si ano můžete použít "růžové obrazy" a logo ŠPD 
 • CENY KURZŮ
  každá kvaůlitní metoda má ochranu minimální ceny
  kurzy v Praze, Brně: Tajemství I. /nebo II./ min 1.700Kč /region a Slovensko: min 1.300Kč/
  kurz v Praze, Brně: Tajemství I. /nebo II./ min 1.700Kč /region + Slovensko: min 1.300Kč/
  kurz v Praze, Brně: Tajemství I. + II. /min: 2.900 Kč/ region + Slovensko: min 2.500Kč/
  /minimální ceny byly odsouhlaseny na lektorském sletu a jejich nedodržení je nefér vůči ostatním lektorkám a vůči ŠPD obecně/
 • MINIMÁLNÍ ČASOVÁ DOTACE KURZU
  Tajemství I. /nebo II./ minimální rozsah je 6 hodin /á 45min/
 • OCHRANA KNOW HOW METODY 3x3
  v zájmu ochrany konow how metody 3x3 lektorka dává podepisovat účastnicím svých kurzů tzv "prohlášení", které slouží k tomu, že účastnice laických kurzů se nebudou vydávat po abslolvování laického kurzu za lektorky a nebudou na znaleostech z laického kurzu komerčně vydělávat
 • OCHRANA ŠKOLY PÁNEVNÍHO DNA PŘED ŽALOBOU Z "POŠKOZENÍ ZDRAVÍ"
  totéž prohlášení slouží k ochraně Vás jako lektorky i autorky metody 3x3 před zažalováním za "poškození zdraví" /každá účastice kurzu podepisuje svoji vlastní zodpovědnost účasti, že není pod psychofarmaky, že není v procesu umělého oplodnění atd./
 • OFICIÁLNÍ SKRIPTA ŠPD
  lektorka vyučuje podle oficiálních skript ŠPD, které si kupuje na webu ŠPD, nebo si skripta kupují účasnice jejích kurzů před odkaz samy,
  - lektorka si dodává do skript vlastní rozšíření bez omezení
  /skripta je zakázáno opisovat a vydávat za vlastní tvorbu/
 • OFICIÁLNÍ VÝUKOVÉ OBRAZY ŠPD
  lektorka vyučuje dle oficiálních výukových obrazů ŠPD, které si zdarm stahne na webu ŠPD v členské sekci lektorek
 • METODA 3x3 JE CELISTVÁ
  lektorka vyučuje metodu 3x3 celistvě, s rovnoměrnou pozorností na všechny 3 roviny, bez vynechávání jedné z rovin
 • NAVAZUJÍCÍ KURZY
  kurzy, které prohlubují jednotlivé roviny / Pánevní dno v pohybu, Až na dno a Gynejóga/ vyučuje pouze lektorka, kterou Renata Sahani osobně k tomu jmenuje /na základě vlastního rozhodnutí a vzdělání lektorky/

 

Splátkový kalendář kurzovného
je přílohou obchodních podmínek
/příloha. č. 2/

Je vystavován pouze účastnicím,
které si zvolily variantu kurzovného na splátky

Splátkový kalendář upravuje režim splácení kurzovného za kurz lektorek takto: data splátek kopírují jednotlivé víkendy kurzu, peníze musí být připsány na účet Škola pánevního dna s.r.o. tři pracovní dny před začátkem víkendu a to i případě, že si některý z víkendů nahrazujete s dalším během. Tři pracovní dny znamená do ÚTERKA před víkendem kurzu. Splátku můžete platit také hotově ihned v pátek ráno před zahájením lektorského víkendu.

příloha. č. 3

harmonogram Tajemství I.

harmonogram Tajemství II.

 

ceník pro
pro nové zájemkyně

celá částka nejednou: 25 000 Kč

na splátky je kurz dražší: 29 000 Kč

první splátku: 4 800 Kč 
zaplťte do 7 dní od otevření kurzu a Vašeho přijetí do kurzu což Vám bude oznámeno emailem, či telefonem

další splátky:
druhá splátka: 4 800 Kč - do ÚT na účet, nebo hotově na prvním víkendu
třetí splátka: 4 800 Kč - do ÚT na účet, nebo hotově na prvním víkendu
čtvrtá splátka: 4 800 Kč - do ÚT na účet, nebo hotově na prvním víkendu
pátá splátka: 4 800 Kč - do ÚT na účet, nebo hotově na prvním víkendu
šestá splátka: 4 800 Kč - do ÚT na účet, nebo hotově na prvním víkendu
před posledním víkendem neplatíte nic, máte zaplaceno v úvodu kurzu

ceník pro
stávající lektorky

celá částka nejednou 12 500 Kč

na splátky je kurz dražší: 14. 500 Kč

první splátku: 2 400 Kč
zaplťte do 7 dní od otevření kurzu a Vašeho přijetí do kurzu což Vám bude oznámeno emailem, či telefonem

další splátky:
druhá splátka: 2 400 Kč - do ÚT na účet, nebo hotově na prvním víkendu
třetí splátka: 2 400 Kč - do ÚT na účet, nebo hotově na prvním víkendu
čtvrtá splátka: 2 400 Kč - do ÚT na účet, nebo hotově na prvním víkendu
pátá splátka: 2 400 Kč - do ÚT na účet, nebo hotově na prvním víkendu
šestá splátka: 2 400 Kč - do ÚT na účet, nebo hotově na prvním víkendu
před posledním víkendem neplatíte nic, máte zaplaceno v úvodu kurzu

storno podmínky po nástupu do kurzu

Nástupem do kurz se rozumí podepsaný splátkový kalendář spolu s obchodními podmínkami.

 • pokud svou účast zrušíte 3 týdny před kurzem a více /21 dní a více/,
  vracíme Vám 70% z plného kurzovného
 • pokud svou účast zrušíte 3 - 2 týdny před kurzem /21 - 14 dní dní/,
  vracíme Vám 30% z plného kurzovného
 • pokud svou účast zrušíte 2 týdny před kurzem a méně,
  nebo na kurz nenastoupíte vůbec /14 dní a méně/, celé kurzovné Vám propadá
 • vyjímkou je písemně doložený pobyt v nemocnici, nebo úmrtí v rodině
 • důvodem k vrácení kurzovného není zejména SMSka, že jste nemocná, že máte nemocné děti, že Vám selhalo hlídání, že Vám šéf nedal dovolenou ... atd.
 • pokud máte splátkový kalendář, bude požadováno doplacení celé částky v termínech Vámi podepsaných
 • výše uvedené platí také pokud kurz v jeho průběhu z vlastní vůle přerušíte, nebo jste hospitalizovaná v nemocnici, nebo máte úmrtí v blízké rodině
 • náhradnice u lektorského kurzu možné nejsou

 

 

-------------------------------------
za Školu pánevní dna
Martin Schuster
Škola pánevního dna s.r.o.

 

 

-------------------------------------
Jméno Příjmení
účastnice kurzu /lektorky/

podmínky přijetí do lektorských kurzů

 • Váš věk je věk min 21 let
 • nemusíte být fyzioterapeutka, ani jiná terapeutka! 🙂
 • musíte mít minimálně středoškolské vzdělání /vyžaduje to MŠMT/
 • máte za sebou kurz Tajemství pánevního dna pohledem západu a východu I. + II.
  - nejlépe u Renaty Sahani osobně
  a to ne dříve, než před 2 lety
  /pokud jste byla dříve, je třeba si jej zajít zopakovat, protože metoda 3x3 se stále vyvíjí/
  - může to být živý kurz i u jiné certifikované lektorky v jiném městě
  - nebo máte znalosti z videokurzu Renaty Sahani - Tajemství pánevního dna I. + II. NOVÁ MOŽNOST
  /tento vstupní kurz si hradíte v plné výši sama/
 • uchazečky o krátký certifikovaný kurz musí mít Tajemství I. + II. před nástupem do kurzu, uchazečkám o dlouhý akreditovaný kurz stačí pouze Tajemství I. a Tajemství II. si mohou dodělat až během půlročního studia 

praxe /minimálně 30h pro Tajemství I./

 • vše platí pro akreditovaný i certifikovaný kurz stejně
 • praxi si budete organizovat každá sama, jak?
 • po ukončení 5. víkendu akreditovaného kurzu a celého týdne u certifikovaného kurzu můžete začít vést své vlastní praktikantské kurzy ve svém městě /to, že jste zatím praktikantka, ne hotová lektorka, bude jasně vyznačeno na letáku i na Vašem webu!/
 • Vaše kurzy mohou být celodenní, nebo tzv. cykly., individuální - praxi dokládáte jednoduchou fotodokumentací z kurzu
 • splnění 30h praxe je jednou z podmínek vydání certifikátu Renatou Sahani

forma zkoušky 

 • vše platí pro akreditovaný i certifikovaný kurz stejně
 • píšete závěrečnou odbornou písemnou práci na Vámi zvolené téma
  zveřejníme na www.skolapanevnihodna.info /rozsah - minimálně dvě A4/
 • píšete písemnou sebereflexi po kurzu - vaše osobní sebezkušennost s tématy pánevního dna /rozsah - minimálně dvě A4/
 • děláte 10 minutovou praktickou zkoušku
  /na závěr akreditovaného kurzu a u certifikovaného ji děláte veřejně na srazu lektorek /vedete 10 minut část kurzu a ostatní pod Vašim vedením cvičí/
 • píšete písemný test
  /na závěr akreditovaného kurzu a u certifikovaného ji děláte veřejně na srazu lektorek/
 • výsledky zkoušky jsou zaznamenány v indexu a na webu ŠPD ve formě /datum zkoušky a úspěšné zvládnutí/

certifikát dostanete až:

 • vše platí pro akreditovaný i certifikovaný kurz stejně
 • máte hotové zkoušky - viz výše
 • máte min 90% účasti z každého víkendu u kreditovaného kurzu a 90% u certifokovaného kurzu
 • máte hotovo 30 h praxe /30h Tajemkství I. a poté 30h Tajemství II., pokud jej chcete vyučovat/
 • absolvovala jste kurz A/ - Tajemství I. a II. u Renaty Sahani PO lektorském kurzu podruhé - máte je ZDARMA! a díváte se očima budoucí lektorky na metodiku
 • certifikát má platnost 2 roky - po 2 letech si jej obnovíte znovu novu veřejnou zkouškou
  /bližší info v členské sekci lektorek/
 • splnění podmínek je zaznamenáváno v indexu

jak si certifikát po 2 letech prodloužíte?

 • zajdete si znovu na kurz, který chcete vyučovat /Tajemství I., něbo i II./
 • uděláte znovu zkoušky /viz nahoře/
 • jste aktivní lektorkou, máte zaplaceno roční členství
 • inzerujete své kurzy na webu ŠPD
 • máte odučeno minimální praxi 30h /dokládáte fotodokumetací/

od 25.5.2018 vejdou v platnost