Tajemství pánevního dna na podporu početí

Česká republika patří k zemím s nejdokonalejším systémem lékařské péče v rámci řešení neplodnosti.

Máme největší počet IVF center na jednoho obyvatele. Klientky si můžou vybrat z více než čtyř desítek

soukromých i státních pracovišť, další centra rostou jak houby po dešti. Kolem roku 2030 bude počata

cestou umělého oplodnění více než polovina dětí.

 

Přesto, že lékařská věda dnes dovede možné i nemožné, velké procento párů (2014, 25 % párů) odchází

z IVF center s diagnózou tzv. idiopatické neplodnosti, tzn., že lékařská věda neodhalila příčinu

neplodnosti ani u jednoho z partnerů a nedovede páru pomoci. Zbytek klientek prochází

jednostranným, fyzicky velmi náročným procesem, často i několik let, než se „zadaří“.

Lékařská věda se totiž zaměřuje výhradně na fyzickou rovinu. S ženami často za celou dobu léčby nikdo

nepromluví, nikdo nezkoumá, jak se jim celkově v životě daří, co je trápí, co mají za sebou, jak jsou na

tom s únavou či energií. Lékaře zajímá výhradně fyzická rovina, respektive nehledají, kde je problém,

ale snaží se vyloučit jednotlivé překážky, tedy to, co klientce v početí nebrání. To vede k dalším

emočním zraněním na straně žen, kdy se na své tělo zlobí, že nefunguje, jak se očekává. Ženy se často

od pasu dolů úplně odpojí a šance, že taková žena otěhotní, prudce klesá. Naopak narůstá stažení

pánevního dna, do pánve se ukládají další těžká zranění, pocity viny, studu, selhání.

 

Metoda 3×3 tři je pro mou každodenní práci s klientkami výjimečná v tom, že pracuje na úrovni všech

tří rovin: Fyzické, energetické i emoční. Dívá se na celou situaci komplexně a jemným způsobem navede

ženy k podstatě jejich problému. Psychoterapie a jiné systémy pracující s energií, jsou vítány jako

podpůrné. Nicméně tato cesta je často velmi dlouhá a v době, kdy se výrazně zvyšuje věk prvorodiček,

často na řadu let trvající vysedávání v ordinaci psychologa už není čas. Z praxe mám zkušenost, že

proces objevování pánevního dna ženy jemnou formou efektivně navede k podstatě a sebeuvědomění,

respektování svého těla, objevení vlastního ženství, a zjištění, že cesta, která vede k početí

vytouženého miminka, nemusí být tolik trnitá.

 

V praxi se potkávám zejména se dvěma druhy žen. Klientky, které mají pánevní dno povolené, jsou po

těžkém porodu, nebo mají traumatickou jizvu, která brání usazení embrya v děloze. Převážnou většinu

klientek ale tvoří ženy na prahu čtyřicítky, úspěšné manažerky, které mají pánevní dno vlivem sedavého

způsobu života a stresu velmi stažené, jsou převážně v mužské energii a své pánevní dno vůbec necítí.

Často desítky let užívaly hormonální antikoncepci a teprve po vysazení, na prahu čtyřicítky, začínají

objevovat sami sebe a svůj ženský svět.

 

Metoda 3×3 jim pomáhá na fyzické rovině napojit se na svůj střed, rozpohybovat činnost vaječníků,

které často dlouhé měsíce po vysazení HAK spí, a hlavně uvolnit stažené pánevní dno. V rovině

energetické používám cviky na práci s tělem, učíme se správně dýchat, zastavit se a zklidnit /tyto ženy

spojuje to, že jsou hodně zrychlené/, a pomocí bioenergetických cvičení z těla „vytřepat“ napětí.

V emoční rovině potom ženy ošetřují své bolístky spojené s přijímáním ženské podstaty, vyrovnávají se

s mezigeneračním přenosem ve své ženské linii, učíme se přijímat hojnost, která s plodností a početím

tolik souvisí.

Úžasnou a jemnou technikou, která všechny tři roviny krásně propojuje, je telefonování do pánevního

dna. Pomáhá ženám uvědomit si napětí v pánvi, správně dýchat, objevit uložené emoce a na rovině

energetické je v těle postupně zpracovat.

Ženy také milují různé druhy vizualizací. V meditaci je zavedu do pánve či dělohy a v bezpečí mají

možnost poznávat rozkvétající zahradu svého pánevního dna. A pokud zrovna nekvete, navedu je, jak

„prostor v bříšku“ pro děťátko připravit. Tyto techniky zároveň slouží k tolik potřebné relaxaci. Tento

druh žen totiž nepotřebuje až tolik pánevní dno posilovat /i když samotné cvičení všech tří vrstev je

také důležité na obnovení činnosti hormonálního systému/, ale spíše postupně uvolňovat.

 

V rámci tématu vědomého početí je důležité také patro chodidel a krku. Žena, která nestojí pevně

nohama na zemi, není uzemněná a neustále se vznáší hlavou v oblacích, neotěhotní. Tady pracujeme

na cíleném uzemňování a ve fyzické rovině na vracení ženy z hlavy zpět do těla. Patro krku je potom

důležité pro správné držení těla, nejen při cvičení, ale také při chůzi. V emoční rovině ženy často

popisují „balvan v krku“, poprvé si dovolí vyslovit to, co si celý život nosí v sobě, nebo se jim nedaří

přijít na to, co potřebují vyslovit. A tady krásně pomáhají uvolnit patro krku bioenergetická cvičení

/vyplazování jazyka, jiberish, atd./.

 

Pomáhám tedy ženám koučovacími technikami najít si svoji vlastní cestu za dítětem. Po zapojení všech

tří rovin ženy viditelně ožijí, začnou se radovat ze života, často říkají, že takto krásně se v životě ještě

nikdy necítily. Tento postup je účinný také u žen, pro které je jedinou možností, jak otěhotnět IVF.

Pomůže jim připravit se na celý proces, zvládnout ho v klidu a neodpojit se od svého ženství.

V každém z uvedených příkladů je potřeba proces vedoucí k otěhotnění rozdělit na dobu přípravnou a

dobu, kdy se už snažíme otěhotnět. Platí to zejména pro práci s klientkami, které se připravují na umělé

oplodnění. V přípravné době se tělo čistí, zpracovávají se emoční zranění, startuje se tvorba hormonů…

Tato doba může trvat i několik měsíců dle individuálního stavu klientky. V době, kdy už se žena snaží

otěhotnět /přirozeně či za pomoci lékařů/, se věnujeme spíše relaxačním technikám a uvolňování

pánevního dna, případně zpracování témat, které se nově objeví v emoční rovině. Každopádně mám

zkušenost, že i ženy, které už jsou v péči IVF center a mají za sebou několik neúspěšných pokusů o

umělé oplodnění, po cca 3 až 5 měsících cvičení a péči o duševní rovinu, nakonec otěhotní přirozenou

cestou.

 

Proces zrození lidského života, je součtem mnoha faktorů, které se na vzniku nového života podílejí.

Na problém je tedy potřeba nahlížet jako na celek. Na to bohužel západní medicína často zapomíná. A

právě to metoda 3×3 ženám umožňuje. Přála bych si, aby tato metoda ženám pomáhala vrátit do

nejkrásnější etapy jejich partnerského života radost, lidskost a porozumění na cestě za vytouženým

děťátkem.

Mgr. Soňa UHROVÁ, akreditovaná lektorka Školy pánevního dna

Komentáře