• certifikovaný kurz, licence na Tajemství I. + II., Až nadno, učím také na akreditovaném kurzu ŠPD
  • mimo pánevní dno mám také lesní školku, žiji a asistuji metodu foccusingu
  • pravidelně Rožnov p.R., Český Těšín, Opava ostatní místa na Moravě i v Čechách jednorázově nebo opakovaně dle pozvání
  • dana.burianova@gmail.com
    Telefon: 777 974 733, web domovského centra Slunečnice: http://alternativnicentrum.webnode.cz/

vystudovala jsem: 

matematiku na Karlově Universitě v Praze, řadu let jsem se věnovala alternativním formám vzdělávání dětí a výchovy - domácí vzdělávání, projekt "harmonické" mateřské školky, prožitkové aktivity pro děti a mládeže v přírodě

vzdělání související se špd:

akreditace MŠMT pro činnost instruktorky taneční a pohybové gymnastiky, Tělesně zakotvené prožívání - Focusing I a II PhDr. Karel Hájek,  masáže dětí a kojenců Mgr.Jana Hašplová
pozornost věnuji též Mindfulnessu, Hormonální jogové terapii
 

dosavadní praxe související se špd:

přes tři desítky kursů Tajemství ŽPD  vedených během posledních třech let s nejrůznějšími typy ženských skupin 
vedení pravidelných docházkových lekcí "cvičení pro ženy"
Individuální konzultace mužům
lektorování kalanetiky

proč se věnuji právě pánevnímu dnu, metodě 3x3?

Ve spojení se svým pánevním dnem, s vědomím si sebe cele, nevyjímaje žádnou část celku, je prostě svět ( vnější i vnitřní ) rázem úplně jiný...

Ozkoušejte … 🙂

skupinové kurzy:

vedu pravidelně v rožnovském Alternativním centru Slunečnice a českotěšínském centru Ladbyringo 

mimo to přijímám pozvání kamkoli, kde kyne naděje na příjemné společné chvíle...

vybrané kursy jsou určené pro maminky s malými dětmi a uzpůsobené pro  přítomnost dětí

individuální kurzy:

realizuji ve formě tří dvouhodinových lekcí   v Rožnově pod Radhoštěm a okolí

poskytuji též individuální konzultace  mužům

můj nejbližší kurz: