Škola pánevního dna Renaty Sahani
02 - 05. dubna 2020 - ČT až NE

ZRUŠENO

Metoda 3x3 pro FYZIOTERAPEUTKY

Renata Sahani, Pcentrum, Jaselská 18, Praha 6
7.700 - 9.900Kč / č. 207
03 - 06. září 2020 ČT až NE

Metoda 3x3 pro FYZIOTERAPEUTKY

Renata Sahani, Pcentrum, Jaselská 18, Praha 6
9.900Kč / č. 001

Odborný 4+1 denní kurz pro FYZIOTERAPEUTKY
s certifikátem Školy pánevního dna

+ 1 společný den praxe a supervize začátkem roku 2020
denně 09:30 - 18:30h /neděle pouze do 16:30h/
09:30 - 10:00h
10:30 - 13:00h
15:00 - 16:30h
17:00 - 18:30h

Metoda 3x3 pro FYZIOTERAPEUTKY

s fyzioterapeutkou PhDr. Petrou Vondrašovou Ph.D
a uroložkou MUDr. Soňou Hlavovou

vyučuje Renata Sahani a hosté

Asi každá z nás ví, že například u VS syndromů je tenká hranice mezi relevantním nálezem a psychikou ženy. Že potíže mají do jisté míry psychosomatický podtext.

U pánevního dna tomu není jinak. Pánevní dno můžeme považovat za emoční baromert ženy, kterému neporučíme ani dokonalými stabilizačními technikami a ani výborně provedenou mechanickou mobilizací SI koubů, kostrče, pánve.
Pokud je pánev ženy "prázdná" a žena samu sebe nevnímá, je práce s pohybovým aparátem těžká a to nás často jako fyzioterapeutky frustruje. Klientky odchází nespokojené a mnohdy nemají kýženou úlevu.
Stále více našich pacientek ve státních zařízeních a klientek v soukromých vítá rozšíření základních služeb o jiné pohledy, než je klasický mechanistický přístup.
A od toho je zde Metoda 3x3. Která se dívá na pánevní dno a ženu v naší ordinaci celistvě.
Propojením fyzioterpie s psychoterapií přes tělo a akceptováním souvislostí energetického hospodaření ženské pánve si rozšíříte pohled a profit z toho budou mít nejen ženy ve Vaši ordinaci, ale také Vy sama osobně.

Pro koho je kurz přínosný?

pro fyzioterapeutky i lékařky /všeobecné, rehabilitační, gynekoložky, uroložky/

Pokud na svém pracovišti pracujete 

 • s ženami s únikem moči 
 • s klientkami s funkční neplodností
 • s poklesem pánevního dna /také prolapsy/
 • s těhotnými a ženami po porodu 
 • s ženami s opakujícím se kostrčovým syndromem
 • s ženami před/po hysterectomii a jiných gynekologických operacích
 • s ženami s chronickými bolestmi pánve
 • s ženami se sexuálními potížemi

Co se na kurzu dozvíte

 • zažijete přehled různých fyzioterapetických přístupů pánve a pánevního dna 
  /poté se sama rozhodnete kde a zda chcete pokračovat hlouběji/
 • naučíte se techniky, které vám pomohou u pacientek /klientek/, jejíž potíž není pouze fyzická
 • propojíte si potíže těla s emocemi ženy a energetickým hospodařením její pánve
 • pochopíte podstatu Metody 3x3 a její profit pro Vaš klientky /pacientky/
 • nabídnete ve své ordinaci něco navíc

 

Pánevní dno je mezioborový fenomén,
každá profese v něm vidí jinou úlohu v těle.

Fyzioterapeutky svaly potřebné k udržení stability trupu a kontinence. Jogínky jej používají k provádění mulabandhy a regulace energie v těle, tantričky jeho PC pumpu využívají ke zvýšení slasti s partnerem, nebo k vlastní čistě osobní ženské praxi. Zázračné neviditelné svaly uvnitř naší pánve jsou tedy středem pozornosti mnohých oborů. Porodní asistentky ví, že musí být uvolněné při porodu a trenérky fitness, Pilates na něj apelují u správně prováděných cviků na HSS hluboký stabilizační systém.

Čím je pánevní dno pro vás? 

Harmonogram kurzu

1. den /čt/ - fyzická rovina /anatomie, funkce, cvičení/

 

fyzioterapie pánevního dna v podání  fyzioterapeutky PhDr. Petry Vondrašové, PhD.
Jedna z našich předních fyzioterapeutek přes pánev, pánevní dno, pánevní bolest, kostrčový syndrom. Akreditované pracoviště FyzioP v Klatovech, postgraduální školení fyzioterapeutů. Vyučující také na našem MŠMT akreditovaném kurzu Školy pánevního dna. 
http://www.fyziop.cz/lide/petra-vondrasova.html.
Děkujeme za spolupráci!

 • anatomie a funkce svalů pánevního dna, stabilizace, kostrč, HSS, postavení pánve, kyčel
 • teoretické podklady dysfunkcí pánevního dna, diagnostika
 • ukázka palpačních technik pánevního dna per vaginam
 • praktický tréning pánevního dna, zásady, PERFECT skore
 • praktické cvičební jednotky v různých polohách od lehu do stoje
 • info o elektrostimulaci a zdravotních pomůckách pánevního dna
 • péče o jizvu po epiziotomii a po porodu z pohledu fyzioterapeutky

2. den /pá/ - západní medicína a přehled fyzioterapie

západní pohled na pánevní dno
uroložka MUDr. Soňa Hlavová, Renata Sahani a hosté
MUDr. Soňa Hlavová vyvinula zdravotní pomůcku na cvičení pánevního dna Medilady, zodpoví vám dotazy z praxe a budete si moci také své pánevní dno otestovat pomocí přenosného ultrazvuku.
odkaz: 
Děkujeme za spolupráci!

DOPOLEDNÍ BLOK

 • 3 typy močové inkontinence v ordinaci urologa, diagnostika a operační léčba, pooperační péče
 • informace u urodynamických testech
 • informace o operačním řešení TVT pásek , mřížek 

ODPOLEDNÍ BLOK

Stručný přehled a shrnutí rozdílných přístupů k pánevnímu dnu našeho českého fyzioterapeutického rybníku :-) fyzioterapeutky Mgr. Radka Geffertová a Mgr. Lenka Bauerová. 

 • vývojová kineziologie, DNS a pánevní dno 
 • cvičení a techniky paní Ludmily Mojžíšové a pánevní dno
 • Metoda 3x3 - její specifika a zázraky :-)

3. den /so/ - emoční, psychosomatická rovina - Renata Sahani

 • emoční anatomie pánevního dna, psychosomatika ženské pánve
 • bioenergetická cvičení pánve v praxi
 • segmenty, pancíře a charakterové struktury
 • klientka s postraumatickou stresovou poruchou, vhodný přístup, hranice
 • vaginální mapování, tantra a jejich místo ve fyzioterapii
 • intitimita vědomého doteku v praxi
 • já jako lektorka, sebereflexe a sebezkušenost vlatních terapeutických dovedností
 • komunikace emočně citlivých témat, práce se studem a etika

4. den /ne/ - energetická rovina - Renata Sahani

 • vliv energetického stavu klientky na funkčnost pánevního dna
 • pánevní dno v józe  a tantře, energetický systém čaker a Tao okruhu
 • práce s mulabandhou /pánevním uzávěrem/, praktická cvičení
 • PC pumpa, křížové a lebeční čerpadlo, praktická cvičení
 • proces probuzení kundalinienergie u klientky, nebo terapeutky
 • etika práce s energií klientky, ochrana
 • rovina vědomí v lektorské praxi, očista sebe i prostoru

5. den /pá/

supervize, praxe, kazuistiky

V tomto dni záměrně uspořádaném s časovým odstupem začátkem roku 2020, budeme sdílet, jak se nám dařilo naučené na kurzu zapojit do naší soukromé praxe. Přineste si 1 - 2 kazuistiky.

Program kurzu není k volnému stažení know how, je chráněn stejně jako všechny texty na tomto webu autorským zákonem. 
 • Rozšíříte si pohled na téma pánevního dna
  o vám chybějící roviny
 • Nabídnete Vašim klientkám víc než ostatní ve Vašem oboru
  pomůžete tak více ženám a Vaše postupy budou mít lepší výsledky
 • Zreflektuje si své terapeutické přístupy
  já jako lektorka, hranice, bezpečný rámec pro obě strany, sebepoznání svých možností a kvalit

Metoda 3x3 pro odborné a oborové profese.
Vše o pánevním dnu pro Vaši specializaci. 

Tento 4+1 denní odborný kurz neopravňuje k výuce Metody 3x3 jako celku, ani výuce skupinových kurzů Tajemství pánevního dna pohledem západu a východu I. a II. Je určen k rozšíření Vašeho pohledu na pánevní dno uvnitř služby, kterou již poskytujete /například praxe fyzioterapeutky, porodní as. lékařky, individuální LTV, jiné terapie, lekce jógy/. Na znalostech z toho informačního kurzu nelze komerčně profitovat /Metodu 3x3 okopírovat a pánevní dno na ní začít také školit - autorský Zákon č. 121/2000 Sb. - od toho máme pro vás v nabídce licenční akreditované kurzy lektorské >>/.

Místo konání: Praha, bude upresněno pozdeji PO ukončení stavu nouze. 

Určeno pouze pro odbornou veřejnost, nikoliv pro laiky.

cena do 30.4.2020
7.700Kč
cena do 31.8.2020
9.900Kč

Sterilní pánev

(c) Renata Sahani, zakladatelka Školy pánevního dna, autorka Metody 3x3
15.4.2019

Pánev jako nádoba z kostí na ochranu orgánů malé pánve.
Vesměs vnímána v našem zdravotnictví jako souhrn kostí, svalů a orgánů. Dle oboru.

Jenže kdo vidí kosti a svaly, málokdy vidí také orgány a kdo vidí orgány, nezajímá ho funkce svalů. A koho zajímá ta žena? Její majitelka?

Proč vlastně bolí? 
Paní! Nic tam nemáte!
Ale mám ... Mám tam bolest, říkají často ženy, které běhají z ordinace do ordinace, ale konce to nebere.

Renata Sahani

zakladatelka Školy pánevního dna, autorka Metody 3x3
Fyzioterapeutka /kurzy pánevního dna Rehaspring, FyzioP, Ostravský koncept/, 3 letý psychoterapeutický výcvik v biosyntéze, bioenergetice, seberozvojové kurzy tantry, lektorka jógy, 2 letý Gestalt, šamanismus a v neposlední řadě vlastní životní zkušenost a život sám

fyzioterapeutka Mgr. Radka Geffertová
Její CV a více o její práci najdete zde 
https://www.fyzioterapie-rg.cz/o_nas/cz

Dubnový kurz je odložen
na podzimní termín 3 - 6. září 2020

Vzhledem k rychle se měnící situaci epidemie dubnový kurz rušíme a přihlášené účastnice mohou využít náhradní termín s dalším během 3 - 6. září 2020. 
Renata Sahani

Poznámka je povinné pole. Vepište nám 1 -2 větami Vaši motivaci účasti na tomto kurzu. Doložte emailem na prihlasky@skolapanevnihodna.cz svůj doklad o tom, že jste fyzioterapeutka, porodní asistentka, lékařka, nebo lektorka jógy, nebo tantry, terenárka fitness, nebo pilates dle Vámi zvoleného kurzu /požadujeme sken certifikátu, nebo maturitního vysvědčení, nebo diplomu/.
Vepište do poznámky přihlášky odkaz na Váš web, nebo web centra kde pracujete.
Kurz je určen pouze pro momentálně praktikující pomáhající profese, nikoliv pro laiky.

tel: 608 637 250

Darja Janíčková - asistentka přihlášek
Zeptejte se mě. Po - Pá 10:00 - 15:30h