Bude Váš kurz? Zeptejte se své lektorky. Záleží na konkrétním kraji, místě konání a počtu účastnic.
Covid19 - pravidla pro kurzy Renaty Sahani dle nařízení vlády najdete zde >>.       

Škola pánevního dna Renaty Sahani

Metoda 3x3 pro fyzioterapeutky

0
míst
z 15 je obsazeno

FYZIOTERAPEUTKY >>

3 - 6. září 2020 Praha
Renata Sahani a hosté. Možná to taky chcete dělaj "jinak". Udělat si svůj vlastní přístup a respektrovat ženu jako celek. Na kurzu se dozvíte přehled moderních metod práce s pánevním dnem a samozřejmě také přístup Metody 3x3.

 

Chcete to taky učit jinak?


PRO VELKÝ ZÁJEM - kurz je otevřen i pro Vás! Pro další pomáhající profese.

Mimo fyzioterapeutky také pro trenérky pilates, fitness,  lektorky jógy, HJ, cvičitelky, porodní asistentky, duly.
/neopravňuje k ucelené výuce Metody 3x3, je určen pro již praktikující pomáhající profese,
k doplnění Vaší vlastní již zavedené  praxe/

 


Chcete to taky dělat jinak?

Asi každá z nás ví, že například u VS syndromů je tenká hranice mezi relevantním nálezem a psychikou ženy. Že potíže mají do jisté míry psychosomatický podtext. U pánevního dna tomu není jinak. Pánevní dno můžeme považovat za emoční baromert ženy, kterému neporučíme ani dokonalými stabilizačními technikami a ani výborně provedenou mechanickou mobilizací SI koubů, kostrče, pánve.

Pojďte svým klientkám nabídnout něco navíc. Pohled, který jako žena ocení a díky kterému se její pánevní dno opět rozkvete. /bude mít správnou funkci/. 

Časový harmonogram

začínáme ve čtvrtek v 09:30h

 • 09:30 - 11:00h   
 • 11:30 - 13:00h   
 • 15:00 - 16:30h   
 • 17:00 - 18:30h /neděle pouze do 16:30h/

Místo konání

Artual, Letohradská 62, Praha 7, Letná, www.artual.cz
Více informací o místě konání najdete na této stránce zcela dole!

Vyučující

MUDr. Helena Máslová - známá psychosomatická gynekoložka věnující především ženské neplodnosti, tentokrát se dozvíte, co je studená pánev a že pánevní dno má zádsadní význam na hormonální a celkové zdraví ženy
MUDr. Soňa Hlavová - urogynekoložka, která se rozhodla pánevní dno neoperovat a pásky nahradit správně vedeným cvičení, vyvinula zdravotní pomůcku Medilady, kterou vám také představí, zodpoví dotazy ohledně urodnymaických testů, třech typů úniku moči, které ve své ordinaci dnes a denně řeší, jak uže, tak také u mužů
PhDr. Petra Vondrašová - expertka na pánevní dno, pánev a kostrčový syndrom
Mgr. Radka Geffertová - fyzioterapeutka, lektorka Metody 3x3, která ve své praxi spojuje více přístupů
Mgr. Lenka Bauerová - fyzioterapeutka, lektorka Metody 3x3, ve své praxi využívá DNS a další
Renata Sahani - fyzioterapeutka s psychoterapeutickým výcvikem, lektorka jógy, zakladatelka Školy pánevního dna a autorka Metody 3x3

O kurzu

Pokud je pánev ženy "prázdná" a žena samu sebe nevnímá, je práce s pohybovým aparátem těžká a to nás často jako fyzioterapeutky frustruje. Klientky odchází nespokojené a mnohdy nemají kýženou úlevu.
Stále více našich pacientek ve státních zařízeních a klientek v soukromých vítá rozšíření základních služeb o jiné pohledy, než je klasický mechanistický přístup.
A od toho je zde Metoda 3x3. Která se dívá na pánevní dno a ženu v naší ordinaci celistvě.
Propojením fyzioterpie s psychoterapií přes tělo a akceptováním souvislostí energetického hospodaření ženské pánve si rozšíříte pohled a profit z toho budou mít nejen ženy ve Vaši ordinaci, ale také Vy sama osobně.

Pro koho je kurz přínosný?

pro fyzioterapeutky i lékařky /všeobecné, rehabilitační, gynekoložky, uroložky/
Pokud na svém pracovišti pracujete 

 • s ženami s únikem moči 
 • s klientkami s funkční neplodností
 • s poklesem pánevního dna /také prolapsy/
 • s těhotnými a ženami po porodu 
 • s ženami s opakujícím se kostrčovým syndromem
 • s ženami před/po hysterectomii a jiných gynekologických operacích
 • s ženami s chronickými bolestmi pánve
 • s ženami se sexuálními potížemi

Co se na kurzu dozvíte

 • zažijete přehled různých fyzioterapetických přístupů pánve a pánevního dna 
  /poté se sama rozhodnete kde a zda chcete pokračovat hlouběji/
 • naučíte se techniky, které vám pomohou u pacientek /klientek/, jejíž potíž není pouze fyzická
 • propojíte si potíže těla s emocemi ženy a energetickým hospodařením její pánve
 • pochopíte podstatu Metody 3x3 a její profit pro Vaš klientky /pacientky/
 • nabídnete ve své ordinaci něco navíc

Pánevní dno je mezioborový fenomén,
každá profese v něm vidí jinou úlohu v těle.

 

Fyzioterapeutky svaly potřebné k udržení stability trupu a kontinence. Jogínky jej používají k provádění mulabandhy a regulace energie v těle, tantričky jeho PC pumpu využívají ke zvýšení slasti s partnerem, nebo k vlastní čistě osobní ženské praxi. Zázračné neviditelné svaly uvnitř naší pánve jsou tedy středem pozornosti mnohých oborů. Porodní asistentky ví, že musí být uvolněné při porodu a trenérky fitness, Pilates na něj apelují u správně prováděných cviků na HSS hluboký stabilizační systém.

 

Čím je pánevní dno pro vás samotnou? 

1. den - čtvrtek - 3. září 2020

Západní fyzioterapie 
PhDr. Petra Vondrašová, Ph.D.

Jedna z našich předních českých fyzioterapeutek přes pánev, pánevní dno, pánevní bolest, kostrčový syndrom. Akreditované pracoviště FyzioP v Klatovech, postgraduální školení fyzioterapeutů. Vyučující také na našem MŠMT akreditovaném lektorském kurzu Školy pánevního dna. 
http://www.fyziop.cz/lide/petra-vondrasova.html.
Děkujeme za spolupráci!

 • anatomie a funkce svalů pánevního dna, stabilizace, kostrč, HSS, postavení pánve, kyčel
 • teoretické podklady dysfunkcí pánevního dna, diagnostika
 • ukázka palpačních technik pánevního dna per vaginam
 • praktický tréning pánevního dna, zásady, PERFECT skore
 • praktické cvičební jednotky v různých polohách od lehu do stoje
 • info o elektrostimulaci a zdravotních pomůckách pánevního dna
 • péče o jizvu po epiziotomii a po porodu z pohledu fyzioterapeutky

/2. zprava, konference Den pro dno pánevní 2018/
video z konference zde >>

2. den - pátek - 4. září 2020

Dopoledne - Metoda 3x3 v praxi

Stručný přehled a shrnutí rozdílných přístupů k pánevnímu dnu našeho českého fyzioterapeutického rybníku :-) Mgr. Radka GeffertováMgr. Lenka Bauerová se s vámi podělí o to, jak ony kombinují své vlastní fyzioterapeutické postupy s Metodou 3x3, dozvíte se, jak se na pánevní dno dívají dva nejvetší moderní proudy ve fyzioterapii a to vývojová kineziologie /DNS/ p. Kolářecvičení paní Mojžížové.

 • vývojová kineziologie, DNS a pánevní dno
 • cvičení a techniky paní Ludmily Mojžíšové a pánevní dno
 • Metoda 3x3 - její specifika a zázraky :-) fyzioterapeutka Renata Sahani

Fyzioterapeutka Mgr. Radka Geffertová

Její CV a více o její práci najdete zde 
https://www.fyzioterapie-rg.cz/o_nas/cz

Fyzioterapeutka Mgr. Lenka Bauerová

specializace na pánevní dno u těhotných, po porodu, nyní šťastně na MD :-)

Odpoledne - psychosomatická gynekologie a urologie 

Uroložka MUDr. Soňa Hlavová vyvinula zdravotní pomůcku na cvičení pánevního dna Medilady, zodpoví vám dotazy z praxe a budete si moci také své pánevní dno otestovat pomocí přenosného ultrazvuku.

 • 3 typy močové inkontinence v ordinaci urologa, diagnostika a operační léčba, pooperační péče
 • informace u urodynamických testech
 • informace o operačním řešení TVT pásek , mřížek 

Psychosmatická gynekoložka MUDr. Helena Máslová
Její přednáška a motivuje v chuti "učit to jinak". Její sdělení jsou lidsky jednoduchá a často také alarmující. Řekneme si o syndromu studené pánve u klientek. Jak zásadní vliv má funkční a používané pánevní dno na ženské hormonální zdraví, strárnutí a celkově zdraví jako takové. 

 

Gynekoložka MUDr. Helena Máslová

známá psychosomatická gynekoložka věnující se především funkční nepolodnosti a ženskému zdraví 
http://www.psychosomatic.cz/cz/

Uroložka MUDr. Soňa Hlavová

rozhodla předcházet operacím cvičením, vyvinula pomůcku Meodilady
http://www.medipunkt.cz/inkontinence

Mohlo by Vám pomoci Medilady

Medilady prodávám na živých kurzech pánevního dna ve Zlínském centru školy.
Bude možné si jej zakoupit také na tomto kurzu v Praze. 

3. den - sobota - 5. září 2020

Emoční, psychosomatická rovina
Renata Sahani

 • emoční anatomie pánevního dna, psychosomatika ženské pánve
 • bioenergetická cvičení pánve v praxi
 • segmenty, pancíře a charakterové struktury
 • klientka s postraumatickou stresovou poruchou, vhodný přístup, hranice
 • vaginální mapování, tantra a jejich místo ve fyzioterapii
 • intitimita vědomého doteku v praxi
 • já jako lektorka, sebereflexe a sebezkušenost vlatních terapeutických dovedností
 • komunikace emočně citlivých témat, práce se studem a etika

Celý tento a další články k inspiraci pro vás.

Renata Sahani v médiích >>

 

Fyzioterapeutka /kurzy pánevního dna Rehaspring, FyzioP, Ostravský koncept/, 3 letý psychoterapeutický výcvik v biosyntéze, bioenergetice, seberozvojové kurzy tantry, lektorka jógy, 2 letý Gestalt, šamanismus a v neposlední řadě vlastní životní zkušenost a život sám

4. den - neděle - 6. září 2020

Energetická rovina
Renata Sahani

 • vliv energetického stavu klientky na funkčnost pánevního dna
 • pánevní dno v józe  a tantře, energetický systém čaker a Tao okruhu
 • práce s mulabandhou /pánevním uzávěrem/, praktická cvičení
 • PC pumpa, křížové a lebeční čerpadlo, praktická cvičení
 • proces probuzení kundalinienergie u klientky, nebo terapeutky
 • etika práce s energií klientky, ochrana
 • rovina vědomí v lektorské praxi, očista sebe i prostoru
 • Gynejóga - představím vám svůj koncept pohledu na pánevní dno a jeho výsostné postavení :-)

Více o Gynejóze >>

Tento 4 denní odborný kurz neopravňuje k výuce Metody 3x3 jako celku, ani výuce skupinových kurzů Tajemství pánevního dna pohledem západu a východu I. a II. Je určen k rozšíření Vašeho pohledu na pánevní dno uvnitř služby, kterou již poskytujete /například praxe fyzioterapeutky, porodní as. lékařky, individuální LTV, jiné terapie, lekce jógy/. Na znalostech z toho informačního kurzu nelze komerčně profitovat /Metodu 3x3 okopírovat a pánevní dno na ní začít také školit - autorský Zákon č. 121/2000 Sb. - od toho máme pro vás v nabídce licenční akreditované kurzy lektorské >>/.

Místo konání: Praha, bude upresněno pozdeji PO ukončení stavu nouze. 

Určeno pouze pro odbornou veřejnost, nikoliv pro laiky.

 • Rozšíříte si pohled na téma pánevního dna
  o vám chybějící roviny
 • Nabídnete Vašim klientkám víc než ostatní ve Vašem oboru
  pomůžete tak více ženám a Vaše postupy budou mít lepší výsledky
 • Zreflektuje si své terapeutické přístupy
  já jako lektorka, hranice, bezpečný rámec pro obě strany, sebepoznání svých možností a kvalit

Ceník - možnost 3 splátek á 3.300Kč

PLAŤTE OBRATEM
Vzhledem k blížícímu se termínu kurzu musí být faktury zaplaceny do 31.8.2020 bez ohledu na datum splatnosti.

cena do 30.6.2020
7.700Kč
bylo
cena do 31.7.2020
8.800Kč
bylo

Sterilní pánev

(c) Renata Sahani, zakladatelka Školy pánevního dna, autorka Metody 3x3
15.4.2019

Pánev jako nádoba z kostí na ochranu orgánů malé pánve.
Vesměs vnímána v našem zdravotnictví jako souhrn kostí, svalů a orgánů. Dle oboru.

Jenže kdo vidí kosti a svaly, málokdy vidí také orgány a kdo vidí orgány, nezajímá ho funkce svalů. A koho zajímá ta žena? Její majitelka?

Proč vlastně bolí? 
Paní! Nic tam nemáte!
Ale mám ... Mám tam bolest, říkají často ženy, které běhají z ordinace do ordinace, ale konce to nebere.

Vyplňte přihlášku na kurz

PLAŤTE OBRATEM
Vzhledem k blížícímu se termínu kurzu musí být faktury zaplaceny do 31.8.2020 bez ohledu na datum splatnosti.

Poznámka je povinné pole. Vepište nám 1 -2 větami Vaši motivaci účasti na tomto kurzu. Doložte emailem na prihlasky@skolapanevnihodna.cz svůj doklad o tom, že jste fyzioterapeutka, porodní asistentka, lékařka, nebo lektorka jógy, nebo tantry, terenárka fitness, nebo pilates dle Vámi zvoleného kurzu /požadujeme sken certifikátu, nebo maturitního vysvědčení, nebo diplomu/.
Vepište do poznámky přihlášky odkaz na Váš web, nebo web centra kde pracujete.
Kurz je určen pouze pro momentálně praktikující pomáhající profese, nikoliv pro laiky.

Organizační informace a místo konání

Artual, Letohradská 62, Praha 7, Letná
www.artual.cz

nezapomeňte si vzít - vlastní karimatku - pantofle - ponožky - hřejivou mikinu
/uzaviratelnou lahev na čaj - hrnek, či termosku, otevřené pití do sálu nesmí/

Sraz účastnic je 15 - 20min před začátkem 

 • pokud přijdete dříve dříve, nikdo tam nebude :-(
 • naopak pozní příchody velmi ruší účastnice a hlavně lektorku, začínáme meditací, lektorka bohužel nemůže odbíhat otevírat pozdě příchozím, po zahájení kurzu nebudete dovnitř vpuštěna

Adresa

Letohradská 62, Praha 7, Letná
tramvajová zastávka Letenské náměstí, metro Hradčanská, nebo Vltavská
krásné místo s duší ... ihned u letenských sadů, kam si můžete zajít o polední pauze, před, po kurzu ...

V místě je /nemusíte si brát/:

malá kuchyňka s čaji a možností si uvařit kávu, varná konvice, hrnky ... !!!

V místě není /vezměte si/:

vezměte si vlastní karimatky a pantofle
pantofle, mikinu na chladnější část dne a to i v létě, teplé ponožky - opět i v létě :-). Při cvičení různých emočních procesech můžete pociťovat zimu a potřebu se zabalit. Pití do sálu pouze v uzaviratelné lahvi. Obchod je cca 10 minut od místa konání, stejně jako několik úžasných restaurací, kaváren a pekáren.

Dochvilnost!

po zahájení kurzu nebudete bohužel do sálu již vpuštěna, lektorka vede kurz, nemůže odbíhat otevírat a hlídat vchod

Najít si cestu předem:

- bloudíte? - ptejte se místních na technické muzeum, restaurace "Záletná"
- krajních případech volejte lektorku kurzu tel.: 608 163 190
- najděte si cestu PŘEDEM na Google maps (uvádím i na konci stránky) a dejte si časovou rezervu
- není žádné překvapení, že je v pátek jsou silnice do Prahy i celá Praha ucpaná
- pokud přijedete do Prahy dříve, je zde na rohu bageterie /zastávka Letenské náměstí náměstí/, máte kde v teple počkat ...

Oběd, jídlo a pauzy:

- na oběd můžete zajít do nespočtu restaurací v okolí 
- dopoledne dělám jednu krátkou společnou pauzu (WC, čaj, svačina)
- odpoledne dělám jednu krátkou společnou pauzu (WC, čaj, svačina)
/jinak na toaletu si chodí každá žena v průběhu, jak potřebuje :-)/

Polední pauzu si organizuje každá účastnice sama.

Přes polední pauzu jde ven na oběd i lektorka kurzu, není zde pravděpodobně možnost zůstat. Možná se zamykání/odemykání/ ujme některá z asistentek dle domluvy na místě, potom by bylo přes polední pauzu centrum otevřeno.