608 637 250

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průvodní fotografie je z celoročního lektorského kurzu 2022/2023 Praha, Loona

Základní
lektorský kurz 5denní
Licence k Tajemství I.

Pro cvičitelky a lektorky pohybových aktivit /fittness, jóga, pilates, SM systém, /, fyzioterapeutky, porodní asistentky, duly, lékařky

Naučte se Metodu 3x3 přímo od její autorky
Renaty Sahani a předávejte ji dál.

 

Vyberte si jednu ze tří forem účasti

Prezenčně v Praze
3 - 7. července 2024 / ano, to je až to další léto/, termín je vypsaný velmi dopředu, protože tento prázdninový kurz 2023 byl plný, paralelní Zoom bude také, ale bez možnosti následného Certifikátu. Videozáznamy ze všech lekcí jsou v ceně kurzu.
5x sobota přes Zoom
Říjen - prosinec 2023, v přímé interakci s lektorkou, každá jste sama doma / na chatě 🙂 a tvoříme skupinu vzájemně se vidících a reagujících účastnic přes Zoom. Videozáznamy Vám zůstávají. Vy máte možnost Certifikátu, zkoušek a dalších lektorských bonusů.
Předtočená videa, videozáznamy
Podíváte se na ně ve svém vlastním čase, ale nedostáváte možnost zkoušek a tím Certifikátu, na to Vás potřebuji vidět :-). tento videoarchiv je k dispozici jako bonus pro prezenční kurzy i kurzy přes Zoom.

Mise kurzu je v propojení západu a východu, Metoda 3x3

Tělo - emoce - energie

Škola pánevního dna je mostem mezi váhavým cvičením z letáku a nutností operačního řešení potíží, které jsou častější, než si myslíme. Chcete se stát také lektorkou Metody 3x3? Není to pouze o cvičení těla, ale pečujeme o ženu také v rovině emoční a učíme ji navazovat kontakt s její vlastní ženskou energií. Myslím, že techniky jógy a psychosomatický pohled jsou v dnešní, mnohdy náročné době ne něčím navíc, ale nutností! Vítejte a připojte se k již cca 340 lektorkám školy.

Renata Sahani

 

 • Chcete se naučit pracovat s pánevním dnem celistvě?
 • Již s ženami pracujete
  a chcete Metodu 3x3 zavzít do své již zavedené praxe?

Harmonogram kurzu
Licence pro Tajemství I. 

3 - 7. července 2024! prezenčně v Praze, nebo přes Zoom podzim 2023. Vyberte si jedno, nebo druhé.

V podzimní termíny s vámi budu na celý den na Zoomu, takže máme možnost interakce

Celkem 20 videozáznamů v délce cca 1 - 1,5h
/20 - 30h vysílacího času/

1. den
Tajemství I. - 3. července 2024 Praha,
nebo Zoom sobota 14. října 2023

Pánevní prožít
Kurz Tajemství I. na vlastní tělo - emoce i energii. Zažijete kurz jako laické ženy s komentáři pod čarou pro vás budoucí lektorky Metody 3x3. Zákulisí metody a osobí prožitek jako výchozí bod k předávání dál. 

Celkem minimálně 4 videa v délce 1 - 1,5h

2. den
Metodika - 4. července 2024 Praha,
nebo Zoom sobota 28. října 2023

Pánevní dno chápat
Metodika, urogynekologie, tři typy úniku moči, prolapsy, zásady cvičení, umění relaxace, cvičení v těhotenství a u dalších potíží a věkových skupin od mladých maminek po porodu po seniorky. Jaké jsou pilíře Metody 3x3? 

Celkem minimálně 4 videa v délce 1 - 1,5h

3. den
Emoce, psychosomatika - 5. července 2024 Praha,
nebo Zoom sobota 11. listopadu 2023

Pánevní dno vnímat
Psychosomatický pohled na pánevní dno a jeho témata, bioenergetická cvičení pánevního pancíře, práce s traumatem a PTSD. 

Celkem minimálně 4 videa v délce 1 - 1,5h

4. den
Tělo, fyzická rovina - 6. července 2024 Praha,
nebo Zoom sobota 25. listopadu 2023

Pánevní dno cvičit
Zdravotní cvičení pánevního dna v různých polohách, s pomůckami i bez. Moderní západní fyzioterapie pro skupinové ženské cvičení. Sestava do kanceláře, pro těhotné ženy i šestinedělky. Praxe a praktické cviky a techniky používání pánevního dna ve všedním dni /nemusíte být zdatná cvičitelka :-)/. 

Celkem minimálně 4 videa v délce 1 - 1,5h

5. den
Energetická rovina, jóga - 7. července 2024 Praha,
nebo Zoom sobota 16. prosince 2023

Žít jeho energii
Jógové a lehké tantrické techniky PC pumpy, mulabandha i proces probuzení kundalini. Ženská cykličnost a spirituality přes tělo. 

Celkem minimálně 4 videa v délce 1 - 1,5h

 

Denní časový harmonogram

09:30 - 13:00   oběd   15:00 - 18:30h

Soboty přes Zoom mají tyto časy /Renata v Indii/

07:30 - 11:00   oběd   13:00 - 17:30h

 

Cena 5denního lektorského kurzu
Cena je stejná pro prezenční kurz v Praze, kurz přes Zoom a také pro předtočený videokurz.

Licence k výuce Tajemství I. Metoda 3x3

Ilustrační fotografie jsou ze zkoušek lektorského kurzu Zlín léto 2022 a pražského lektorského kurzu červenec 2023

Lektorky si do svého kurzu vybírám, vyčkejte prosím na telefonické přijetí.
Těším se na ty z vás, které kurz láká ... 
Renata Sahani

Pravidla ohledně Certifikátů
a zkoušek

Chcete Certifikát školy, nebo "jen" potvrzení o absolvování kurzu bez zkoušek?

 • můžete usilovat o Certikát a mít výhody popsané níže
 • můžete se spokojit s "Potvrzením o absolvování kurzu bez zkoušek" a připravit se o výhody popsané níže 🙂 
 • dodatečné zařazení do procesu žádosti o Certifikát po kurzu zpoplatňujeme zvlášť navíc částkou 3.300Kč na nutnou administrativu s tím spojenou
 • o Certifikát si můžete zažádat nejpozději 1 rok od ukončení kurzu s tím, že jste s námi v kontaktu a informujete nás o plánovaném dokončení Certifikátu /samozřejmě vyjímky z důvodu mateřské, nemoci atd. akceptujeme/

Pravidla vydávání Certifikátů Lektorka Školy pánevního dna, Metody 3x3

 • ke zkouškám a tím pádem splnění podmínek pro Certikát můžete jít z kurzu prezenčního v Praze /prezenční účast s povoleným 1 půldnem absence - doplníte si ze záznamových videí/
 • můžete jít také vy, které budete absolvovat podzimní kurz přes Zoom "jedna na jednu"
 • nedám certifikát účastnicím přes Zoom na skupinovém kurzu v Praze /nedokážu vám dát pozornost, kterou bych chtěla/
 • ke zkouškám můžete jít dřív, než splníte všechny podmínky vydání Certifikátu /například si ještě dalšího půlroku budete sbírat praxi/

Výhody stát se certifikovanou lektorkou Školy pánevního dna

 • budete uvedená na webu Školy pánevního dna jako certifikovaná lektorka Školy pánevního dna a Metody 3x3
 • můžete vyučovat celou sestavu Tajemství pánevního dna pohledem západu a východu I. /II./ tak, jak jej učí Renata Sahani a to jak skupinově, tak také individuálně, Tajemství II. vyučují pouze lektorky s adekvátním licenčním kurzem.
 • můžete pořádat online kurzy s obsahem Metody 3x3, točit videokurzy s max 40% obsahu Metody 3x3, pořádat přednášky o Metodě 3x3, publikovat v časopisech a médiích o Metodě 3x3, přednášet na festivalech a akcích o Metodě 3x3

 • můžete si na webu www.skolapanevnihodna.cz inzerovat Vaše vlastní kurzy zde >>
 • můžete ním na webu školy svůj medilonek zde >>
 • stáváte se zdarma členkou naší Komunity lektorek Školy pánevního dna s bunusy uvnitř
 • můžete se zviditelnit v online projektu školy Je to v suchu a natočit Vaše vlastní cvičební, nebo teoretické video
 • můžete vést lekce v novém projektu školy Online tělocvična pánevního dna
 • budete se zdarma účastnit náslechových kurzů u Renaty Sahani Tajemství I+ II. PO lektorském kurzu a to i Zoomem
 • můžete využívat /pokud bude realizováno/ sepervizních setkání přes Zoom, Dnů praxe přes Zoom, Refreš kurzu v Praze i přes Zoom

Co je třeba k vydání Certifikátu školy splnit a do kdy?

Vše platí zvlášť pro Tajemství I. a zvlášť pro Tajemství II.
Takže pro Certifikát na Tajemství II. sbíráte znovu praxi 70h, děláte praktické i písemné zkoušky s tématy Tajemství II. atd. atd.

1. před zažádáním o Certifikát je třeba složit praktickou zkoušku 
2. složit písemnou zkoušku /45min/
3. doložit 70 hodin praxe ve vedení Metody 3x3
4. napsat závěrečnou práci na Vámi zvolené téma ohledně pánevního dna /min 1 - 2xA4/
5. napsat osobní sebereflexi z kurzu a s Metodou 3x3 v osobním životě /min 1xA4/
6. zajdete si alespoň 1x na náhled / náslech celodenního kurzu k Renatě Sahani /nebo jiné lektorce / a to až PO lektorském kurzu/, který teď budete vnímat zcela jinak, u Renty sahani můžete i přes Zoom
7. a poslední novou podmínkou je, že chci vidět jednu celou ukázkovou Vámi vedenou min 45minutovou lekci Metody 3x3, kde budou všechny 3 roviny, ne jen cviky těla! tu můžete buď natočit v rámci svých lekcí, nebo odučit nějakou lekci v Online tělocvičně školy přes Zoom

Své kurzy můžete vést okamžitě po kurzu

 • coby praktikantka a sbíráte na nich praxi, po 70h praxe zažádejte o Certikát lektorky Školy pánevního dna, Metody 3x3

Co znamená Zoom jedna na jednu?

Pokud jste na Zoomu v rámci prezenčního skupinového kurzu, nedokážu vám dám tolik pozornosti, neslyšíte úplně na 100% čistě třetinu komentářů zejména od přítomných účastnic a moje reakce na ně ... Zatímco když jsme na Zoomu všechny včetně mě, je kurz pro Vás i mě přehlednější, více z něj vytěžíte a i mě se daří být v lepším kontaktu s vámi se všemi. Tento formát základního lektorského kurzu můžete využít na podzim 2023 a zima/jaro 2024. Bude mít formát 5 sobot výhradně a jen přes Zoom "jedna na jednu". Kalendář kurzů Renaty Sahani je tady >>

 

Časový harmonogram na videu pro tento 5denní kurz neplatí!
Daný je harmonogramem psaným na této stránce výše.

O čem lektorský kurz je? 

O Metodě 3x3, o Vás jako ženách, o Vašem lektorském já ... 

Obsah kurzu

Pro ty z vás, které pracujete na sebe, nebo pod jiným zařízením

 • s ženami obecně /již něco někde vedete/
 • s mladými maminkami v těhotenství, po porodu například v rámci přípravy k porodu
 • se seniorkami například v sociálních službách
 • s dívkami, studentkami například ve školství
 • s ženami v ordinaci i jako zdravotní sestra
 • s ženami na seberozvojových seminářích

Koho do kurzu neberu?
Pokud nemáte žádnou zkušenost s organizací seminářů, se cvičením obecně alespoň na laické bázi - chodíte někam něco cvičit. Kurz nebude vhodný jako rekvalifikace z kanceláře bez alespoň přibližného povědomí o fungování OSVČ /osoby samostatně výdělečně činné/.

Co můžete očekávat?
Nebude to jen "o nich", ale také o Vás. Kurz je sebezkušenostní a často přelomovým obdobím nejen ve Vaší profesní kariéře, ale i osobním životě. Čím je pánevní dno pro Vás samotnou?

Co se na kurzu naučíte?

 • TEORIE - tělo / emoce / energie
  Již 12 let vedu kurzy pánevního dna pro ženy. Příběhy se opakují a zkušenosti jsou od toho, aby se předávaly dál. Dostanete teoretický základ ke všem 3 rovinám a také k typům potíží, se kterými ženy na kurzy chodí. Každá věková kategorie má svá specifika. Předám Vám to nejlepší, co umím. Moderní fyzioterapetické přístupy, psychosomatické techniky a také jógu pánevního dna.
 • PRAXE - tělo / emoce / energie
  Naučené techniky budeme také praktikovat. Vyzkoušíte si vedení lekce, dostanete zpětnou vazbu a postupně získáte sebedůvěru. Zejména vy, které zatím dostatek praxe nemáte.
 • METODIKA - umět sama cvičit, neznamená umět to naučit druhé.
  Metodika Školy pánevního dna je prostá: učit jen to, co jsem sama zažila. Ale přeci jen jsou určitá pravidla v předávání informací, která fungují na 100 %. Pamatujete si například, jak jste se naučila na kurzu cvičit jen na 10 % intenzity? Vlastním prožitkem, že? Jak rychle Vám kurz utekl? Nudila jste se? Jakto?

 

Dopřát účastnicím vlastní prožitek, mít připravený "scénář", to vše jsou dovednosti, které přicházejí praxí a pečlivou přípravou na kurz. Jak vlastně zvládat emoce účastnic? ... prevence syndromu vyhoření ... to vše patří k dovednostem dobré lektorky.

 

Chci absolvovat kurz jen videokurzem

 • Můžete, podívejte se na záznamová videa ve svém vlastním čase už dnes
  z pohodlí domova se octnete na kurzu tím, že jsme pro vás natočily záznamy z kurzů minulých
 • Studujte Metodu 3x3 ve svém vlastním pořadí
  začněte tématy, které Vás zajímají a baví
 • Neděláte zkoušky a tím pádem nedostáváte Certifikát
  zkouška bez prezenční účasti, nebo Zoom "jedna na jednu" není možná
 • Prezenční kurz /Certifikát/ si můžete doplnit později
  v některém z dalších běhů a to za poloviční cenu kurzu /místo v sále ovšem negarantujeme, kapacita kurzů bývá omezena jeho velikostí/

Milé ženy, chráním si své know how, takže ...

také u vás chci předem vyplnit motivační dotazník a videokurz Vám musím povolit.

Videa dostáváte okamžitě po zaplacení videokurzu, všechna najednou.

Bonusem navíc jsou videa v ceně kurzu pro všechy

/20 videozáznamů cca 1 - 1,5h,
tedy minimálně 20h vysílacího času/

 

Takhle to vypadá uvnitř členské sekce na webu

Všechny lekce lektorského kurzu jsou zaznamenané na videa a máte je uložené ke stuijním účelům uvnitř členské sekce na webu. Sem získáte osobní přihlašovací údaje a můžete si opakovat a studovat, kdy potřebujete Vy. 
Tento bonus mají účastnice kurzů prezenčních, ale také přes Zoom a samozřejmě vy, které si koupíte jen videokurz. 

Další příjemní pomocníci k výuce

 • 1
  Krásná výuková skripta pro Vás lektorky
  Motivují, pomáhají předávat dál a tříbí Vaše lektorské dovednosti. Přehledně, stručně pro domácí opakování témat.
 • 2
  Krásná výuková skripta pro Vaše klientky
  Z čeho učíte nyní? Chcete Vaše znalosti předávat dál z našich skript? Pomohou Vaší klientce v kontaktu přes krásné obrázky a pracovní charakter skript. Zapisují si do nich pokroky a osobní prožitky z kurzu.
 • 3
  Krásné výukové obrazy
  Ty růžové, které znáte z našich laických kurzů. No, nejsou lepší než suchá anatomie z anatomického atlasu?

Ukázky ze skript lektorského kurzu

Kdo kurz učí? 

Kurz si učím celý sama. Vím, co a koho učím ... a učím ráda

 

Lektorka kurzu

Fyzioterapeutka s tříletým psychoterapetickým výcvikem v biosyntéze, školou jógy v ČR i Indii, která kdysi, světe div se nevěděla, jak správně cvičit pánevní dno :-). Škola mi dala jen letmý pohled na svaly tak důležité a zajímavé a osobní příběh podpořil mou zvědavost je objevit víc. Škola pánevního dna již téměř 15 let provází ženy na jejich cestě ke zdraví nejen těla, ale také emocí a ženské energie. Přidejte se k tisícům spokojených účastnic kurzů a pomozte mi odtabuizovat téma tak lidské. 

 

Předběžná přihláška

Motivační dotazník - přijímací pohovor probíhá formou vyplnění tohoto malého motivačního dotazníčku zde >>

 • účastnice kurzu si vybírám
 • a do kurzu Vás osobně přijmu na základě tlf. rozhovoru
 • věřím, že tak utvoříme konzistentní skupinu na stejné vlně 🙂
 • dokud nebudete přijatá, kurz prosím neplaťte
 • uložte si již nyní tel. Renata Sahani 608 163 190 a očekávejte přijetí 

 

Napište nám do rychlé zprávy něco o sobě, máte-li nějaké dotazy
a poté odešlete vyplněný motivační dotazník.  

 

Reference

Nejsem prvoplánově terapeutka, ale ženy si ke mě chodí na radu už snad od střední. Je to moje nějaká vlastnost, co přitahuje kamarádky a kamarádky kamarádek. Teď, když jsem doma a děkuju, že si to můžu dovolit, to zesílilo. Tento kurz byl pro mě takovým vodítkem, jak s ženami mluvit. V čem jim můžu být nápomocná. Intimní věci kolem sexu a to, že se počůrávají nejsou pro mě tabu a teď už vím, jak jim pomoct líp.
Táňa53 let, doma
Děkuju moc za kurz plný přesně toho, na co jsem hledala odpovědi snad všude. Dělám jógu, ale i v tomto cvičení mi něco chybělo Až teď vím, že energetická rovina. Budu poctivě cvičit a uvidím, kam se dostanu, ale základy a podklady mám. Teď už je to na mě.
Míša20 let, studentka
Co mi kurz dal? Jsem léčitelka a kartářka. Cvičení jsem se tak trochu obávala, ale můsím říct, že tohle mě fakt překvapilo. Kurz byl naprosto perfektně vedený, celistvý a co víc, naučila jsem se cvičit pánevní dno úplně jinak, než jsem si myslela, že se to bude odehrávat. Mám spoustu žen, které to potřebují a vrhám se do toho Renatko, jako do všeho pohlavě a hned. Zakládám malé studio a začnu s malými skupinkami už teď. Děkuji za důvěru přijetí do kurzu.
Lucie, 38let

FAQ nejčastější dotazy

Od kdy a kdo může vést vlastní lekce?

 • Od doby, kdy se na to cítíte, ale uvádíte se jako praktikantka Školy pánevního dna, nikoliv jako hotová lektorka Metody 3x3. Tou se stanete až po zkouškách a s Certifikátem podmíněným hodinami praxe. 

 

Objednávka
Přihláška pro již přijaté

POZOR: cena na splátky je vždy o 3.000Kč vyšší, než když platíte vcelku. 
Nejnižší cena bude platit do 20. září 2023. 

Další kurzy vhodné pro pomáhající profese

2809

CELOROČNÍ LEKTORSKÝ KURZ CELKEM 6 VÍKENDŮ od 33.700Kč

28.9. 2023 - 30.9. 2023Prezenčně Praha + Zoom, předtočený videokurz můžete mít ještě dnes
1410

ZOOM ZÁKLADNÍ 5DENNÍ LEKTORSKÝ KURZ I. 21.900Kč

14.10. 2023 - 16.12. 20235x sobota přes Zoom, předtočená videa dostáváte ještě dnes
1410

ZOOM ZÁKLADNÍ METODA 3x3 PRO FYZIOTERAPEUTKY I. od 12.900Kč

14.10. 2023 - 16.12. 2023 5x sobota přes Zoom, předtočená videa dostáváte ještě dnes
1002

ZOOM POKROČILÝ 5DENNÍ LEKTORSKÝ KURZ II. od 21.900Kč

10.2. 2024 - 27.4. 20245x sobota přes Zoom, předtočená videa dostáváte ještě dnes
1002

ZOOM POKROČILÝ METODA 3x3 PRO FYZIOTERAPEUTKY II. od 12.900Kč

10.2. 2024 - 27.4. 20245x sobota přes Zoom, předtočená videa dostáváte ještě dnes
0706

CELOROČNÍ LEKTORSKÝ KURZ CELKEM 6 VÍKENDŮ od 33.700Kč

7.6. 2024 - 9.6. 2024Prezenčně Praha, nebo Zoom přímo z kurzu, předtočený videokurz dostáváte ještě dnes
2006

I. ZÁKLADNÍ METODA 3x3 PRO FYZIOTERAPEUTKY od 12.900Kč

20.6. 2024 - 23.6. 2024Prezenčně Praha, nebo Zoom přímo z kurzu, předtočený videokurz dostáváte ještě dnes
0307

I. ZÁKLADNÍ 5DENNÍ LEKTORSKÝ KURZ Licence k Tajemství I. od 21.900Kč

3.7. 2024 - 7.7. 2024Prezenčně Praha, nebo Zoom přímo z kurzu, předtočený videokurz dostáváte ještě dnes
2407

II. POKROČILÝ 5DENNÍ LEKTORSKÝ KURZ Licence k Tajemství II. od 21.900Kč

24.7. 2024 - 28.7. 2024Prezenčně Praha, nebo Zoom přímo z kurzu, předtočený videokurz dostáváte ještě dnes