Jóga, seniorky a pánevní dno Miroslava Žáková

„Život je to, co se vám děje, zatímco vy jste plně zaměstnáni jinými plány.“

John Lennon

Zajímám se o jógu a praktikuji ji od roku 1993 v Plzni. V roce 2007 jsem získala kvalifikaci cvičitelky jógy III. třídy a od roku 2008 působím jako cvičitelka. V roce 2015 jsem si udělala kvalifikaci II. třídy. Jóga se stala mou neodmyslitelnou součástí mého života a pokládám ji za jednu z nejúčinnějších a nejzdravějších aktivit.

Ráda bych se podělila o zkušenosti, které jsem získala během několika let praktikování jógy. Na kurzech se věnuji důležitému životnímu období stáří, tedy seniorům. Stáří je poslední kapitolou života, která má své krásné a smutné stránky. Předností stáří je životní moudrost, zkušenost a pochopení smyslu života. Tou odvrácenou stranou je ubývání psychických, fyzických sil a schopností. Stáří může být opravdu krásné, protože člověk má čas, který může věnovat sám sobě.

Cvičením se senioři aktivují, podporuje se u nich samostatnost, dokáží se o sebe postarat, zvyšuje se u nich kvalita života. Zdokonaluje se pohyblivost, správné držení těla a vylepšuje se i rovnováha. Díky cvičení získávají optimismus, zlepšuje se pozornost, pravidelným setkáváním se svými vrstevníky mají možnost navazovat nová přátelství. Tato setkávání podporují u seniorů socializaci. Sdělují si své problémy, radosti a vzájemně si pomáhají.

Cvičení jógy pro seniory vřele doporučuji a to i z toho důvodu, že blahodárně působí na tělo, mysl a psychiku. Pomalé pohyby spojené se správným dýcháním působí pozitivně i na vnitřní orgány. Senioři se po cvičení cítí uvolnění, cvičení jim dodává energii a vitalitu a hlavně, oni sami mají dobrý pocit, že dělají něco pro své zdraví.

Jak jsem již uvedla, s přibývajícím věkem přichází problémy. Většina žen má potíže s inkontinencí, některé se mi svěřují a prosí o pomoc.  A to byl jeden z důvodů, proč jsem se přihlásila do Akreditovaného kurzu Školy pánevního dna. Pro ženy je únik moči velmi intimní záležitost, některým činí problém o tom hovořit, jiné to považují za nedílnou součást stáří a určité ženy vyhledávají odbornou pomoc.

Pozvala jsem seniorky na celodenní kurz Tajemství pánevního dna I. Byla to má první ochutnávka a zúčastnily se jí čtyři ženy. Učily jsme se telefonovat do PD. Vysvětlila jsem jim, že telefonování je zaměřené na tělo, emoce a energii. Už zde ženy navázaly samy se sebou „první“ kontakt. Počáteční sdílení bylo ostýchavé ze stran žen, ale po vhodném dotazování se seniorky uvolnily a přirozeně se začaly zapojovat do sdílení. Byl to pro ně nový, osobní a přínosný zážitek. Pomocí přípravných cvičení si uvědomily svaly PD a jemným prováděním cviků získaly vlastní zkušenost se svým pánevním dnem. Když jsem ženy seznamovala s anatomií PD, velmi se jim líbila síťovka s tenisovými míčky, jako přirovnání.  Kladně hodnotily, že jim byly názorně ukázány stažené a povolené svaly PD, které připomínaly prověšenou, staženou tašku. Při samotném cvičení třech vrstev pánevního dna se ženy svěřovaly, že jim činí potíže zapojení všech tří vrstev najednou, tedy intimní symfonie. Zapojovaly svěrače, hýždě a břicho. Byly povzbuzeny a uklidněny, aby byly trpělivé, že se toto zlepší, když si doma budou cvičit jednotlivé vrstvy, nespěchaly na sebe a dopřály si čas. Velice kladně hodnotily vizualizaci pánevního dna jako zahrádky. Při sdílení oznamovaly, že se jim jejich zahrádka líbila, měly jí krásně rozkvetlou, hezky upravenou, voňavou, vypletou, posekanou a zalitou… I zde se potvrdilo, že staří lidé jsou pečliví, starostliví a mají radost, když mohou o něco pečovat. Zdůraznila jsem, že PD je také emoční barometr, kde se ukládají emoce, těžké zážitky či traumata.  Jedna žena zmínila autonehodu, dvě úmrtí manželů a čtvrtá rozvod. Zařadila jsem na uvolnění pánve dupání a kopání, které bylo kladně kvitováno. Vysvětlila jsem ženám tři typy močové inkontinence a zmínila se o příčinách. Všechny ženy, které zde byly přítomné, měly stresovou inkontinenci. Mají potíže při kýchání, kašlání, dobíhání na dopravní prostředek nebo při zvýšeném stresu. Uvedla jsem, že cvičení není léčbou, ale prevencí a že si cvičením mohou PD aktivovat a svaly posilovat. Velice přínosná byla pro ně informace, jak používat PD ve všedním dni, i zde si ženy uvědomily, že nepoužívají pojistku, zvedají těžké věci s nádechem. Seniorky, které bydlí v panelovém domě, řekly, že budou do schodů chodit pěšky místo, aby jezdily výtahem. Udělají to s láskou k PD, když je to tak prospěšné a PD to miluje. Po tomto příjemně stráveném dni, se ženy cítily uvolněné, plné energie, osvěžené, obohacené o velmi zajímavé informace, propojené s cvičením zcela jiného rázu, než jsou zvyklé na hodinách jógy. Jedné ženě bolelo koleno, svěřila se, že jí přestalo bolet. V budoucnosti bych chtěla ženy naučit používat PD vědomě, aby jej aktivovaly při praktikování ásan.

Bylo pro mě cenné vyslechnout ženy, které vyjadřovaly s úctou a láskou své pocity, emoce. Je pro mě úžasné vidět ženy s linkami moudrosti v obličeji, zvlášť když z nich vyzařuje zdraví, dobrá nálada a spokojenost. Pochopitelně mají vrásky, vždyť žijí hezký život. A každá z těch vrásek vypráví svůj příběh. Velmi mě dojalo vyjádření starší paní, která řekla: „nikdy nejste příliš staří, prostě jděte do toho. Jděte a udělejte všechny ty nespoutané věci, o kterých jste vždycky snili, věci, které jste se nenaučili, i když jste to chtěli. Všechno, z čeho jste měli kdysi obavy, všechna místa, která jste chtěli navštívit – teď je ten pravý čas. Nikdy není pozdě.“ A proto jsem tady.

    Starší ženy mě stále mile překvapují, inspirují a obohacují. Přála bych si stárnout s elegancí a vděčností jako ony.

Dne 20. 5. 2018             Zpracovala: Miroslava Žáková, akreditovaná lektorka Školy pánevního dna

Komentáře