Návrat k ženské přirozenosti cestou „Tajemství pánevního dna“ Martina Pechová

Chtěla bych v této práci prezentovat svůj pohled na ženskou přirozenost, která vychází z naší ženské podstaty, dále pohled na život dnešní průměrné evropské ženy a cestu, kterou nabízí „Tajemství pánevního dna“.

Podstatou ženy je její životní síla, dar posvátné ženské energie, která odhaluje krásu, sílu a dary naší autentické ženské přirozenosti. Posvátná ženská energie, která nám umožňuje žít naši přirozenou sexualitu, žít naši vnitřní sílu, vlastní intuici a instinkt. Propojení se s divoškou uvnitř nás, sebevyjádření, nacítění se, naše vize a plynutí – jenom bytí.

Vnímání pouze přítomného okamžiku. Navrácení posvátnosti tělu a hmotě. Pokud žena cítí posvátnost hmoty, stačí jí málo. Je schopna propojení s přírodou a bere si pouze tolik, kolik potřebuje. Dokáže být ekologická a přestává hromadit věci. Dává přednost věcem, které někdo tvoří s láskou. Uznává ženský princip – dosycení láskou. Hledá uvnitř sebe a tvoří pouta sesterství. Přijímá svou temnotu, kterou nemusíme žít, ale musíme ji ctít. Cítí vděčnost, že je.

Jako ženy máme ze své podstaty dar tvořit. Dávat život svým dětem, život svým projektům a vizím.

Jak ale vypadá dnešní život evropské ženy? Jak tyto ženy žijí? Po čem touží? Jaký mají vztah sami k sobě? Jak vnímají svou přirozenost, krásu daru posvátné ženské energie, daru života?

Jak prožívají dnešní dívky své menarché? Dostávají od svých matek a rodových žen tolik potřebnou podporu? Vnímají dívky a ženy svou menstruaci jako dar nebo jako problém a nutné zlo?

Když se podívám do řady dívek své devatenáctileté dcery, která je studentkou víceletého gymnázia, bohužel je jediná ve svém ročníku, která neužívá hormonální antikoncepci. Jediná, která není očkována proti rakovině děložního čípku. Jedna z mála, která používá menstruační kalíšek. A věřte, že nebylo jednoduché jí tuto cestu ukázat a vším ji provést tak, abychom si obě dvě v dnešní společnosti obhájily svůj postoj. Ale i to vnímám jako součást podstaty naší ženské přirozenosti.

Proč ale zrovna právě tohle není standardem naší společnosti?

Ženy žijí v dnešní uspěchané společnosti jako stroje. Stroje na výrobu a výchovu dětí, stroje v domácnosti, ve které rodina nežije společný život, stroje v práci, ve které se ženou za úspěchy, zatímco jejich dcery vyrůstají ve společnosti sociálních sítí. Duše, které jsou odpojeny od svého těla a ženské přirozenosti, hledající rychlá řešení z důvodu života ve své hlavě namísto svého těla. Ženy, které potlačují své emoce a svou vášeň. Potlačují vše přirozené, čím jsou obdarovány.

Ještěže naše těla, chrámy naší duše jsou tak geniální. Začnou manifestovat vše potlačené. Na fyzické úrovni se často začnou objevovat potíže  v oblasti ženských orgánů. A je úplně jedno, jestli se jedná o různé záněty, neplodnost nebo inkontinenci. Každá tato zkušenost je pro ženu obrovským darem. A ptáte se proč darem? Protože žena se začíná propojovat se svým tělem, začíná vnímat a hledat. Olala…..je připravena…. Nezní to moc vesele, ale bohužel tuto cestu zaznamenávám nejčastěji. Není to ovšem pravidlem. Jsou ženy i velmi zvídavé a lačné nového poznání.

A právě v těchto okamžicích cítím velké poslání „Tajemství pánevního dna“.

Metoda 3×3 mi připadá jako nádherný nástroj nejen pro všechny věkové kategorie žen, ale právě díky metodě 3×3 může ženu oslovit v jakémkoliv rozpoložení a v cestě, která je jí v danou chvíli nejbližší. Ať už se jedná o rovinu fyzickou, emoční nebo energetickou.

Často právě fyzická rovina může být prvním krokem k pomyslné bráně ženské přirozenosti. Žena se dozví, jak její ženské tělo fyzicky funguje nejen v oblasti ženských orgánů, ale i v propojení a souvislostech s patrem chodidla a patrem krku. Je velmi citlivě a v prožitcích seznámena se svým tělem v rovině krku z pohledu svalů a krční páteře včetně orgánů štítné žlázy, v souvislosti s emocemi a ženskou energií. Další rovinou je ženská pánev a i zde si žena uvědomí nejen svaly a ženské orgány v této oblasti, ale opět i emoční a energetický projev pánve. Ve třetí rovině se jedná o patro chodidla a dochází k dalšímu propojení ve fyzickém postavení chodidla se souvislostí postoje k životu a k vlastním ženským kořenům. Žena je vedena k propojení se s jednotlivými rovinami a zároveň jak o své tělo pečovat na všech třech úrovních.  Všechny tři roviny jsou zkoumány pohledem západní medicíny, východních systémů a možností psychoterapie. Tělo – svaly a orgány, emoce a ženská energie je dána do souvislostí se všemi třemi směry. A dle mého úhlu pohledu, ženy přirozeně milují souvislosti!

A ženy právě v tuto chvíli formou této metody dostanou klíč ke svým emocím a je jim umožněno v prožitku cítit nejen své tělo, emoce, ale i svou ženskou energii a svou sílu. Dostanou možnost propojit se se svým tělem, se svou emoční podstatou a otvírá se jim cesta nejen jak najít svou ženskou přirozenost, ale také ji i žít. V pánevním dnu si mohou otevřít sídlo naší ženské síly. V pánvi žije energetické centrum našeho lůna, naší síly a moci. Je to naše energetická brána k zemi, a pokud máme tuto bránu vědomou, otevřenou a jsme s ní propojeny, stoupá jí vzhůru výživná energie matky země a naplňuje nás vitalitou, důvěrou a vírou v sebe sama, láskou a smyslností nejen ke svému tělu, ale zároveň i propojeností s fyzickým světem. Jsme uzemněné, žijeme v přítomnosti. Poznáváme celistvost, vlastní střed, klid v jednotě s tělem a zemí. Zároveň pociťujeme vášeň pro život a nacházíme svá poslání. Toužíme věci dělat smysluplně a žít vědomý život ve všem, co děláme. Stáváme se hrdinkou  svého života. A právě tuto cestu nám otvírá „Tajemství pánevního dna“.

Martina Pechová, akreditovaná lektorka Školy pánevního dna

V Liberci 27.5.2018

Komentáře