KURZY CVIČENÍ PÁNEVNÍHO DNA PRO ŽENY  

Smluvní obchodní a etické podmínky
pro lektorky na certifikovaný lektorský kurz >>
Školy pánevního dna

poskytovatel:
Škola pánevního dna s.r.o. /dále jen škola/
Jaurisova 515/4
Praha 4, 140 00 Michle
IČO: 063 83 220
DIČ: CZ06383220 /neplátce DPH/
číslo účtu: 
200 127 95 40 / 2010
Fio banka

 

účastnice lektorského kurzu
/lektorka/:
doplňte Vaše jméno a příjmení
plnou fakturační adresu

 

 

Poskytovatel /škola/ se zavazuje

VLASTNÍ KURZ

 • zajistit výuku lektorských kurzů v uvedeném termínu a v uvedeném rozsahu výukových hodin 
 • harmonogram a obsah aktuálního lektorského kurzu je vždy na webovém rozhraní webových stránek www.skolapanevnihodna.cz
 • škola si vyhrazuje právo na max 20%/ změnu harmohogramu vždy v zájmu kvality výuky 
 • škola se zavazuje na závěr kurzu vydat účastnici Certifikát

Účastnice kurzu se zavazuje a prohlašuje, že splňuje podmínky přijetí do kurzu

 • je min 21 let mladá 🙂
 • má maturitu /požaduje to MŠMT/
 • jste psychicky a fyzicky zdravá, svébytná žena a kurzu se účastní na vlastní přání a tím i zodpovědnost
 • není a ani nebyla v minulosti psychiatricky léčená, závislá na alkoholu, nebo jiných omamných látkách, léčená pro deprese, psychózu, úzkosti, vážný syndrom vyhoření
 • neužívá a neužívala /minimálně 3 roky před kurzem/ psychofarmaka - například dlouhodobě antidepresiva atd., stejně jako jakékoliv omamné látky mimo cigaret a společenského množství alkoholu
 • pokud zažila méně než 1 rok před kurzem potrat, znásilnění, vážnou gynekologickou operaci, nebo jiné vážné trauma, je povinna o tom osobně informovat organizátorku kurzu Renatu Sahani
 • respektujete, že na kurzu /po večerech po kurzu/ je zakázána konzumace alkoholických nápojů a jakýchkoliv omamných látek v jakémkoliv i tom minimálním množství
  /důvodem je často hluboká práce v emoční a energetické rovině neslučitelná s výše uvedeným/
 • na kurzu zodpovídá každá účastnice sama za sebe a kurz je tedy vhodný pouze pro účastnice se schopností sebereflexe, pro účastnice, které jsou v kontaktu se svým tělem a emocemi
 • kurz je určen pouze ženám, které mají již nějakou zkušenost se sebe rozvojovými semináři a které počítají s možným přechodným zhoršením jejich fyzického, emočního, či energetického stavu
 • před nástupem na kurz je potřeba mít svoji fyzioterapeutku /pro případ přetížení fyzického těla/, svoji psychoterapeutku /pro případ přetížení emocí/ a "léčitelku" pro případ energetické rozlady
 • pokud již jakýmkoliv způsobem pracujete s energií, berete zodpovědnost za Vaše energetické procesy a to i nově vzniklé

Respektovat k čemu ji certifikát opravňuje

 • přidání Metody 3x3 do své vlastní již zavedené praxe

K čemu certifikát neopravňuje?

 • k výuce kurzů Tajemství pánevního dna I. a II. jako celku
 • k vedení speciálních kurzů Metody 3x3 pro odbornou veřejnost
  /fyzioterapeutky, porodní asistentky/
 • k paralelnímu založení Školy pánevního dna a k výuce nových lektorek a to ani po úmrtí Renaty Sahani, nebo ukončení její profesní kariéry z jakéhokoliv důvodu
 • k natáčení videí s tematikou pánevního dna obecně, hlavně Metody 3x3
 • k natáčení on-line kurzů, webinářů s tematikou pánevního dna obecně, hlavně Metody 3x3
 • k psaní E-booku s tematikou pánevního dna obecně, hlavně o Metodě 3x3
 • k webinářům s tematikou pánevního dna obecně, hlavně Metody 3x3
 • k přednášení na velkých akcích /Miluj svůj život, Ezotera, Evolution .../ s tematikou pánevního dna obecně, hlavně Metody 3x3
 • k vystupování v TV /rádiu/ v souvislosti s pánevním dnem obecně, hlavně Metody 3x3
 • k publikování v časopisech v souvislosti s pánevním dnem obecně, hlavně Metody 3x3

Neznamená, že po dohodě s Renatou Sahani není žádný z výše uvedených bodů možný. Například článek v časopise s uvedením autorsví Metody 3x3 je jistě ku prospěchu Metodě 3x3 i Škole pánevního dna obecně. Také jakýkoliv program, kde je finanční zisk oceněn poměrnou částkou ve prospěch Školy pánevního dna, je v zásadě na dohodě.  Vše konzultujte předem. 

Lektorka dodržuje etický kodex
lektorky Školy pánevního dna

 • lektorka souzní s filozofií Školy pánevního dna a Renaty Sahani, podporuje misi školy
 • lektorka ctí autorství Metody 3x3, nevydává vědomosti naučené na kurzu za své, cituje
 • z praktických důvodů nadále neškolím lektorky, které nechtějí figurovat oficiálním webu ŠPD 

Autorská a mejetková práva Renaty Sahani a školy

Jedná se zejma o:
- skripta /pracovní sešit/ Tajemství pánevního dna I. pro laiky
- veškerá výuková skripta všech lektorských kurzů
- veškerá zaznamenaná videa z lektorských kurzů
- logo školy
- růžové výukové obrazy Jany Zímové
- metodická videa pro lektorky Renaty Sahani 
- oficiální fotografie školy s logem i bez
- papírové letáky
- texty webu www.skolapanevnihodna.cz - blog, FB texty

Dále patří do majetku školy:
- FB stránka Škola pánevního dna
- FB skupina Škola pánevního dna
- uzavřená FB skupina Lektorky 3x3
- uzavřená FB skupina Lektorky vip
Jmenné databáze těchto skupin jsou majetkem školy a lektorka je smí užívat pouze NEkomerčně.

Porušení autorských a majetkových práv:
- výzva k nápravě do předem oznámeného termínu 3 dní - 3 týdnů
- finanční odškodnění v předem oznámené částce

Firemní produkty školy

Například firemní čaj, venušiny kuličky a další zboží si lektorka může nakupovat v interním e-shopu školy. Slouží k podpoře její výuky a reklamy jejích vlastních kurzů. 

Postup přihlášování a přijetí do kurzu

vyplňte a odešlete motivační dotazník, zatím kurz rozhodně neplaťte
na email obdržíte potvrzení přijetí dotazníku od asistentky Darji Janíčkové
do 3 úracovních dní se s Vámi spojí lektorka kurzu Renata Sahani, uložte si číslo 608 163 190 🙂
o přijetí/nepřijetí do kurzu budete informována buď rovnou telefonicky, nebo emailem
až poté si prosím vygenerujte přes objednávkový formulář níže fakturu a kurzovné /nebo jeho první splátku/ můžete uhradit
před přihlášením si pečlivě prostudujte obchodní a etické podmínky, které nám podepisujete elektronicky a papírově první den na kurzu. 
pokud potřebujete například do zaměstnání předem zálohovou fakturu, napište si oni na email: prihlasky@skolapanevnihodna.cz /budeme potřebovat Vaše úplné fakturační údaje/
škola pánevního dna nenese zodpovědnost za rezervace hotelů, letenek, jízdenek, lístků do divadla 🙂 v případě jakýchkoliv termínových změn, které se vždy snažíme nedělat :-), ale doba je nejistá
nyní se jen těšte na kurz stejně jako my 🙂

Při nástupu na kurz se proukazujete negativním testem

bezinfekčnosti na Covid 19. Ano, je to nepříjemné, ale při společném 6 denním pobytu v uzavřeném prostoru bez roušek je test pro mnohé účastnice příjemným ujistěním, že kurz proběhne s nejmenším možným rizikem. Totéž se týká lektorky kurzu Renaty Sahani. Akceptovatelný je také rychlotest se vzorku krve. Testy zařídím zde ve Zlíně v součinnosti s krajskou hygienickou stanicí a každá účastnice si test hradí sama /cenu momentálně zjišťuji/.
Asi všechny víme, že nic není 100% a každá máme na věc pochopitelně jiný vlastní pohled. Jako organizátorka kurzu se rozhoduji, jak uvádím výše. Prosím o respektování a souhlas s těmito podmínkami účasti, které zaškrtáváte přímo v přihlášce na tento kurz. 

Storno podmínky přihlášky

Máme tady nově Corona dobu se všemi proměnnými a možnými změnami v programu i Vaší účasti.

 • V případě Vašeho onemocnění mimo Covid /chřipka, zlomená noha atd./ se účastníte kurzu v dalším termínu v roce 2021, kurzovné se nevrací. Máte nárok na plný kurz bez storno poplatku /potřebujeme kopii neschopenky, nebo lékařskou zprávu/.
 • Termín kurzu v roce 2021 bude duben, květen 2021
 • V případě Vaší karantény, onemocněním Covid 19, platí totéž.
 • V případě onemocněnní Covidem, nebo karantény lektorky Renaty Sahani platí totéž.
 • V případě plošného zákazu akcí a shromažďování se kurz nekoná a hledá se nejbližší možný termín ihned po uvolnění opatření. Termín bude znám nejpozději 1 měsíc náhradním termínem.
 • V případě plošného zákazu akcí a shromažďování ve Zlínském kraji, může být kurz přesunut do sousedního kraje /Brna, Olomouce atd./. 
 • Stále platí možnost účastnit se jarního běhu kurzu 2021.

Splátkový kalendář kurzovného
je přílohou obchodních podmínek
/příloha. č. 2/

Je vystavován pouze účastnicím, které si zvolily variantu kurzovného na splátky.

Splátkový kalendář upravuje režim splácení kurzovného za kurz lektorek.

příloha. č. 3

Ceník

Ceník najdete v anotaci kurzu. Ceny jsou různé v návaznosti na datum přihlášení a zaplacení.

Storno podmínky po nástupu do kurzu

Nástupem do kurz se rozumí podepsaný splátkový kalendář spolu s obchodními podmínkami.

 • pokud svou účast zrušíte 3 týdny před kurzem a více /21 dní a více/,
  vracíme Vám 70% z plného kurzovného
 • pokud svou účast zrušíte 3 - 2 týdny před kurzem /21 - 14 dní dní/,
  vracíme Vám 30% z plného kurzovného
 • pokud svou účast zrušíte 2 týdny před kurzem a méně,
  nebo na kurz nenastoupíte vůbec /14 dní a méně/, celé kurzovné Vám propadá
 • vyjímkou je písemně doložený pobyt v nemocnici, nebo úmrtí v rodině
 • důvodem k vrácení kurzovného není zejména SMSka, že jste nemocná, že máte nemocné děti, že Vám selhalo hlídání, že Vám šéf nedal dovolenou ... atd.
 • pokud máte splátkový kalendář, bude požadováno doplacení celé částky v termínech Vámi podepsaných
 • výše uvedené platí také pokud kurz v jeho průběhu z vlastní vůle kurz přerušíte / máte nárok na dokončení kurzu s následujícím během za poloviční ceny pro stávající lektorky/
 • náhradnice u lektorského kurzu možné nejsou

 

 

-------------------------------------
Škola pánevního dna s..r.o.

 

 

-------------------------------------
Jméno Příjmení účastnice kurzu