.

 

 

Škola
pánevního dna

Hlavní stránky školy
Školení nových lektorek
E-mail: info@skolapanevnihodna.cz

Tel.: 608 637 250

Smluvní obchodní a etické podmínky
na akreditovaný lektorský kurz
Školy pánevního dna

poskytovatel:
Škola pánevního dna s.r.o.
Jaurisova 515/4
Praha 4, 140 00 Michle
IČO: 063 83 220
DIČ: CZ06383220 /neplátce DPH/
číslo účtu: 
200 127 95 40 / 2010
Fio banka

účastnice lektorského kurzu
/lektorka/:
doplňte Vaše jméno a příjmení
plnou fakturační adresu

 

 

Předmětem této smlouvy
je kurz s harmonogramem a termíny
/příloha č. 1/

HARMONOGRAM S ROZPISEM TERMÍNŮ ke stažení zde ... 

Poskytovatel se zavazuje

VLASTNÍ KURZ

 • zajistit výuku lektorských kurzů v uvedeném termínu a v uvedeném rozsahu výukových hodin 
 • na uvedeném místě /studio Loona v Karlíně/
 • poskytovatel je vázán harmonogramem vzdělávacího programu MŠMT, takže obsah je daný, vyučující mají 2 - 3 alternace na daný předmět
 • harmonogram kurzu je nedílnou součástí smlouvy /příloha č. 1/
 • Škola pánevního dna si vyhrazuje právo na mírnou /max 20%/ změnu harmohogramu vždy v zájmu kvality výuky Metody 3x3
 • na závěr kurzu vydat účastnici kurz certifikát, který ji bude opravňovat k výuce Metody 3x3
  /to vše až po splnění podmínek vydání certifikátu/ a po zdárném absolvování praktických i písemných veřejných zkoušek před zkušební komisí/
 • LEKTORSKÁ ČLENSKÁ SEKCE
 • pořadatel se zavazuje přijmout lektorku do placené členské sekce a poskytovat i po ukončení kurzu podporu v rámci setkávání lektorek, facebookové skupiny, metodických videí
 • PROPAGAČNÍ MATERIÁLY
 • pořadatel zapůjčuje po dobu trvání platnosti licence účastnici k užívání logo, skripta, výukové obrazy a další propagační materiály k užívání 
   

Účastnice kurzu /budoucí lektorka/se zavazuje a prohlašuje,
že splňuje podmínky přijetí do kurzu

 • je min 21 let mladá :-)
 • má maturitu /požaduje to MŠMT/
 • jste psychicky a fyzicky zdravá, svébytná žena a kurzu se účastní na vlastní přání a tím i zodpovědnost
 • není a ani nebyla v minulosti psychiatricky léčená, závislá na alkoholu, nebo jiných omamných látkách, léčená pro deprese, psychózu, úzkosti, vážný syndrom vyhoření
 • neužívá a neužívala /minimálně 3 roky před kurzem/ psychofarmaka - například dlouhodobě antidepresiva atd., stejně jako jakékoliv omamné látky mimo cigaret a společenského množství alkoholu
 • pokud zažila méně než 1 rok před kurzem potrat, znásilnění, vážnou gynekologickou operaci, nebo jiné vážné trauma, je povinna o tom osobně informovat organizátorku kurzu Renatu Sahani
 • respektujete, že na kurzu /po večerech po kurzu - pátek a sobota/ je zakázána konzumace alkoholických nápojů a jakýchkoliv omamných látek v jakémkoliv i tom minimálním množství
  /důvodem je často hluboká práce v emoční a energetické rovině neslučitelná s výše uvedeným/
 • na kurzu zodpovídá každá účastnice sama za sebe a kurz je tedy vhodný pouze pro účastnice se schopností sebereflexe, pro účastnice, které jsou v kontaktu se svým tělem a emocemi
 • kurz je určen pouze ženám, které mají již nějakou zkušenost se sebe rozvojovými semináři a které počítají s možným přechodným zhoršením jejich fyzického, emočního, či energetického stavu
 • před nástupem na kurz je potřeba mít svoji fyzioterapeutku /pro případ přetížení fyzického těla/, svoji psychoterapeutku /pro případ přetížení emocí/ a "léčitelku" pro případ energetické rozlady
 • pokud již jakýmkoliv způsobem pracujete s energií, berete zodpovědnost za Vaše energetické procesy a to i nově vzniklé
 • je velmi doporučeno a žádoucí v průběhu kurzu absolvovat min 3h supervize u některé z našich kouček /platíte si zvlášť/ - Renata Svobodová, Kateřina Tučková, Soňa Uhrová
 • je velmi doporučeno a žádoucí v průběhu kurzu /po kurzu/ absolvovat min 3h supervize v Metodě 3x3 s Renatou Sahani /možno také absolvovat na Dnech praxe a sletech, máte v ceně lektorského kurzu/
 • pokud se s čímkoliv léčíte, jste povinná uvědomit o návštěvě kurzu svého ošetřujícího lékaře /psychologa, psychiatra/

respektovat k čemu ji certifikát opravňuje

 • k výuce metody 3x3 - vedení kurzu Tajemství I., nebo i II. /krátký / dlouhý kurz/
 • vyučovat metodu 3x3 dle akreditovaného harmonogramu kurzu
 • k vedení tzv. opakovaček /openn class/
 • k výuce Metody 3x3 individuálně
 • certifikát "růžový" má platnost 4 roky /zaneseno v akreditaci MŠMT/, po té si jej můžete obnovit absolvováním Tajemství I. a II. u Renaty Sahani za lektorskou 50% cenu

lektorka vyučuje sestavu dle harmonogramu

 • sestava Tajemství I. a II. je přesně daná /je akreditovaná MŠMT/
  /harmonogram Tajemství I. a II. je přílohou č. 3 této smlouvy/
 • do harmonogramu si lektorka vkládá NAVÍC /nikoliv na úkor/ libovolně svoji specializaci a rozšíření metody /například o tanec, jógu, TČM, o aromaterapii atd./

k čemu certifikát neopravňuje?

 • k vedení speciálních kurzů pro odbornou veřejnost
  /fyzioterapeutky, porodní asistentky/
 • k paralelnímu založení Školy pánevního dna a k výuce nových lektorek a to ani po úmrtí Renaty Sahani, nebo ukončení její profesní kariéry z jakéhokoliv důvodu
 • k natáčení videí s tematikou pánevního dna obecně, hlavně Metody 3x3
 • k natáčení on-line kurzů, webinářů s tematikou pánevního dna obecně, hlavně Metody 3x3
 • k psaní E-booku s tematikou pánevního dna obecně, hlavně o Metodě 3x3
 • k webinářům s tematikou pánevního dna obecně, hlavně Metody 3x3
 • k přednášení na velkých akcích /Miluj svůj život, Ezotera, Evolution .../ s tematikou pánevního dna obecně, hlavně Metody 3x3
 • k vystupování v TV /rádiu/ v souvislosti s pánevním dnem obecně, hlavně Metody 3x3
 • k publikování v časopisech v souvislosti s pánevním dnem obecně, hlavně Metody 3x3

Neznamená, že po dohodě s Renatou Sahani není žádný z výše uvedených bodů možný. Například článek v časopise s uvedením autorsví metody je jistě ku prospěchu Metodě 3x3 i Škole pánevního dna samotné. Také jakýkoliv program, kde je finanční zisk oceněn poměrnou částkou ve prospěch Školy pánevního dna, je v zásadě na dohodě.  Vše můžete konzultovat s PR Špd Soňou Uhrovou předem.

lektorka dodržuje etický kodex
lektorky Školy pánevního dna

 • lektorka souzní s filozofií Školy pánevního dna
 • lektorka ctí  autorství metody 3x3, nevydává vědomosti naučené na kurzu za své, cituje
 • lektorka si inzeruje svůj pracovní profil na webu ŠPD, malý ráměček zdarma vrámci ročního členství, velký celostránkový profil dle rozsahu, jednorázově v hodnotě 300 - 500 Kč
 • lektorka si inzeruje své kurzy na webu ŠPD
 • z praktických důvodů nadále neškolím lektorky, které nechtějí figurovat na webu ŠPD 
 • lektorka platí roční poplatek do členské sekce lektorek v hodnotě 1.200 Kč pro školní rok 2018/2019
 • lektorka ŠPD navštěvuje setkávání lektorek
  /minimálně 1x ročně se účastní  Dnu praxe, nebo lektorského sletu-setkánío/
 • NÁZVY VAŠICH KURZŮ:
  Z důvodu zachování jednotné tzv. firemní kultury si lektorky nazývají své kurzy jednotnými názvy a to Tajemství ženského pánevního dna pohledem západu i východu 
  /pokud začnete vymýšlet různé jiné obnovy, tříštíte tím energii, dejte si vlastní název například jako poddtext, v pořádku je: Tajemství ženského pánevního dna a tanec, a TČM, pro ženy v menopauze .../
 • VÝRAZ ŠKOLA PÁNEVNÍHO DNA: 
  Vaše kurzy se mohou jmenovat i takto, nebo tento si tento výraz dejte do podtextu
  výraz "škola pánevního dna" nepatří do názvu Vašeho webu, ani názvu emailu, ani názvu facebookové stránky /název bude autorizován a chráněn autorstvím/,
  zakázáno je například: www.skolapanevnihodnabrno.cz, nebo: www.skolapanevnihodnaprozeny.cz ...
 • VÁŠ OSOBNÍ WEB:
  použijte si na něj "růzové obrazy" - OK,. uveďte zdroj a autorství /akademická malířka Jana Zímová/
 • VÝMĚNA BANNERŮ:
  pokud my inzerujeme Vaše kurzy a Váš pracovní profil na webu ŠPD , vnímáme jako fér, že Vy zase dáte funkční! hypertextový odkaz /proklik/ na Vaše osobní stránky 
 • LETÁKY:
  každá lektorka si tvoří svůj vlastní leták, ale vždy tam uvedede výraz "metoda 3x3 Renaty Sahani", nebo výraz "Škola pánevního dna", z letáku musí být jasné, kdo kurz vede! /že Vy jste lektorka/
  - na leták si ano můžete použít "růžové obrazy" a logo ŠPD 
 • CENY KURZŮ
  každá kvalitní metoda má ochranu minimální ceny
  kurzy v Praze, Brně, Bratislavě: Tajemství I. /nebo II./zvlášť: min 1.700Kč /region min 1.500Kč/
  kurz v Praze, Brně, Bratislavě: Tajemství I. + II. dohromady: min 2.900 Kč/ region 2.500Kč/
  /minimální ceny byly odsouhlaseny na lektorském sletu a jejich nedodržení je nefér vůči ostatním lektorkám a vůči ŠPD obecně/
  - usneseno na lektorském setkání 19.10.2018
 •  
 • MINIMÁLNÍ ČASOVÁ DOTACE KURZU
  Tajemství I. /nebo II./ minimální rozsah je 6 hodin /á 60min/
 • OCHRANA KNOW HOW METODY 3x3
  v zájmu ochrany konow how metody 3x3 lektorka dává podepisovat účastnicím svých kurzů tzv "prohlášení", které slouží k tomu, že účastnice laických kurzů se nebudou vydávat po absolvování laického kurzu za lektorky a nebudou na znaleostech z laického kurzu komerčně vydělávat
 • OCHRANA ŠKOLY PÁNEVNÍHO DNA PŘED ŽALOBOU Z "POŠKOZENÍ ZDRAVÍ"
  totéž prohlášení slouží k ochraně Vás jako lektorky i autorky metody 3x3 před zažalováním za "poškození zdraví" /každá účastice kurzu podepisuje svoji vlastní zodpovědnost účasti, že není pod psychofarmaky, že není v procesu umělého oplodnění atd./
 • OFICIÁLNÍ SKRIPTA ŠPD
  lektorka vyučuje podle oficiálních skript ŠPD, které si kupuje na webu ŠPD, nebo si skripta kupují účasnice jejích kurzů před odkaz samy,
  - lektorka si dodává do skript vlastní rozšíření bez omezení
  /skripta je zakázáno opisovat a vydávat za vlastní tvorbu/
 • OFICIÁLNÍ VÝUKOVÉ OBRAZY ŠPD
  lektorka vyučuje dle oficiálních výukových obrazů ŠPD, které si zdarm stahne na webu ŠPD v členské sekci lektorek
 • METODA 3x3 JE CELISTVÁ
  lektorka vyučuje metodu 3x3 celistvě, s rovnoměrnou pozorností na všechny 3 roviny, bez vynechávání jedné z rovin
 • NAVAZUJÍCÍ KURZY
  kurzy, které prohlubují jednotlivé roviny / Pánevní dno v pohybu, Až na dno a Gynejóga/ vyučuje pouze lektorka, kterou Renata Sahani osobně k tomu jmenuje /na základě vlastního rozhodnutí a vzdělání lektorky/

 

Splátkový kalendář kurzovného
je přílohou obchodních podmínek
/příloha. č. 2/

Je vystavován pouze účastnicím, které si zvolily variantu kurzovného na splátky.

Splátkový kalendář upravuje režim splácení kurzovného za kurz lektorek takto: data splátek kopírují jednotlivé víkendy kurzu, peníze musí být připsány na účet Škola pánevního dna s.r.o. 5 pracovních dní před začátkem víkendu a to i případě, že si některý z víkendů nahrazujete s dalším během. Pět pracovní dny znamená do PÁTKU před víkendem kurzu. 

příloha. č. 3

 

ceník

Ceník najdete v anotaci kurzu. Ceny jsou různé v návaznosti na datum přihlášení a zaplacení.

na splátky je cena kurzu 32.000Kč

první splátku: 4 000 Kč 
zaplaťíte do 7 dní od otevření kurzu a Vašeho přijetí do kurzu což Vám bude oznámeno emailem, či telefonem

další splátky:
druhá splátka: 4 000 Kč - 5 pracovních dní před začátkem prvního víkendu
třetí splátka: 4 000 Kč - 5 pracovních dní před začátkem druhého víkendu
čtvrtá splátka: 4 000 Kč - 5 pracovních dní před začátkem třetího víkendu
pátá splátka: 4 000 Kč -  5 pracovních dní před začátkem čtvrtého víkendu
šestá splátka: 4 000 Kč - 5 pracovních dní před začátkem pátého víkendu
sedmá splátka: 4 000 Kč - 5 pracovních dní před začátkem šestého víkendu
osmá splátka:4 000 Kč - 5 pracovních dní před začátkem sedmého víkendu
před posledním /osmým/ víkendem neplatíte nic, máte předplaceno v úvodu kurzu

storno podmínky po nástupu do kurzu

Nástupem do kurz se rozumí podepsaný splátkový kalendář spolu s obchodními podmínkami.

 • pokud svou účast zrušíte 3 týdny před kurzem a více /21 dní a více/,
  vracíme Vám 70% z plného kurzovného
 • pokud svou účast zrušíte 3 - 2 týdny před kurzem /21 - 14 dní dní/,
  vracíme Vám 30% z plného kurzovného
 • pokud svou účast zrušíte 2 týdny před kurzem a méně,
  nebo na kurz nenastoupíte vůbec /14 dní a méně/, celé kurzovné Vám propadá
 • vyjímkou je písemně doložený pobyt v nemocnici, nebo úmrtí v rodině
 • důvodem k vrácení kurzovného není zejména SMSka, že jste nemocná, že máte nemocné děti, že Vám selhalo hlídání, že Vám šéf nedal dovolenou ... atd.
 • pokud máte splátkový kalendář, bude požadováno doplacení celé částky v termínech Vámi podepsaných
 • výše uvedené platí také pokud kurz v jeho průběhu z vlastní vůle kurz přerušíte / máte nárok na dokončení kurzu s následujícím během za poloviční ceny pro stávající lektorky/
 • náhradnice u lektorského kurzu možné nejsou

 

 

-------------------------------------
Škola pánevního dna s..r.o.

 

 

-------------------------------------
Jméno Příjmení účastnice kurzu