Smluvní obchodní a etické podmínky
pro lektorky a akreditovaný lektorský kurz MŠMT
Školy pánevního dna

poskytovatel:
Škola pánevního dna s.r.o. /dále jen škola/
Jaurisova 515/4
Praha 4, 140 00 Michle
IČO: 063 83 220
DIČ: CZ06383220 /neplátce DPH/
číslo účtu: 
200 127 95 40 / 2010
Fio banka

 

účastnice lektorského kurzu
/lektorka/:
doplňte Vaše jméno a příjmení
plnou fakturační adresu

 

 

Poskytovatel /škola/ se zavazuje

VLASTNÍ KURZ

 • zajistit výuku lektorských kurzů v uvedeném termínu a v uvedeném rozsahu výukových hodin 
 • harmonogram a obsah aktuálního lektorského kurzu je vždy na webovém rozhraní webových stránek www.skolapanevnihodna.cz
 • poskytovatel je vázán harmonogramem vzdělávacího programu MŠMT, takže obsah je daný, vyučující mají 2 - 3 alternace na daný předmět
 • harmonogram lektorského kurzu je nedílnou součástí smlouvy /příloha č. 1/
 • škola si vyhrazuje právo na max 20%/ změnu harmohogramu vždy v zájmu kvality výuky Metody 3x
 • škola se zavazuje na závěr kurzu vydat účastnici Certifikát, který ji bude opravňovat k výuce Metody 3x
  /to vše až po splnění podmínek vydání certifikátu/ a po zdárném absolvování praktických i písemných veřejných zkoušek před zkušební komisí/

PO KURZU

 • LEKTORSKÁ ČLENSKÁ SEKCE
  škola se zavazuje přijmout lektorku do ročně placené lektorské členské sekce a poskytovat jí také po ukončení kurzu podporu v rámci setkávání lektorek, facebookové skupiny, metodických videí a dalších služeb Balíčku služeb /po úhradě ročního členství/
 • INFORMACE A ORGANIZACE LEKTORKÁM
  škola předává včas a pravidelně veškeré informace pomocí newsletteru, v interní FB skupině a zejména na neveřejných interních webových stránkách školy, zde vždy najde aktuální informace, postupy a podporu
 • PROPAGAČNÍ MATERIÁLY tzv marketingový balíček školy
  pořadatel je lektorce zapůjčuje po dobu trvání platnosti jejího Certifikátu a po dobu placení Balíčku služeb / členství v lektorsém spolku Lektorky 3x3
   

Účastnice kurzu /budoucí lektorka/se zavazuje a prohlašuje, že splňuje podmínky přijetí do kurzu

 • je min 21 let mladá 🙂
 • má maturitu /požaduje to MŠMT/
 • jste psychicky a fyzicky zdravá, svébytná žena a kurzu se účastní na vlastní přání a tím i zodpovědnost
 • není a ani nebyla v minulosti psychiatricky léčená, závislá na alkoholu, nebo jiných omamných látkách, léčená pro deprese, psychózu, úzkosti, vážný syndrom vyhoření
 • neužívá a neužívala /minimálně 3 roky před kurzem/ psychofarmaka - například dlouhodobě antidepresiva atd., stejně jako jakékoliv omamné látky mimo cigaret a společenského množství alkoholu
 • pokud zažila méně než 1 rok před kurzem potrat, znásilnění, vážnou gynekologickou operaci, nebo jiné vážné trauma, je povinna o tom osobně informovat organizátorku kurzu Renatu Sahani
 • respektujete, že na kurzu /po večerech po kurzu - pátek a sobota/ je zakázána konzumace alkoholických nápojů a jakýchkoliv omamných látek v jakémkoliv i tom minimálním množství
  /důvodem je často hluboká práce v emoční a energetické rovině neslučitelná s výše uvedeným/
 • na kurzu zodpovídá každá účastnice sama za sebe a kurz je tedy vhodný pouze pro účastnice se schopností sebereflexe, pro účastnice, které jsou v kontaktu se svým tělem a emocemi
 • kurz je určen pouze ženám, které mají již nějakou zkušenost se sebe rozvojovými semináři a které počítají s možným přechodným zhoršením jejich fyzického, emočního, či energetického stavu
 • před nástupem na kurz je potřeba mít svoji fyzioterapeutku /pro případ přetížení fyzického těla/, svoji psychoterapeutku /pro případ přetížení emocí/ a "léčitelku" pro případ energetické rozlady
 • pokud již jakýmkoliv způsobem pracujete s energií, berete zodpovědnost za Vaše energetické procesy a to i nově vzniklé
 • je velmi doporučeno a žádoucí v průběhu kurzu absolvovat min 3h supervize u některé z našich kouček /platíte si zvlášť/ - Renata Svobodová, Kateřina Tučková, Soňa Uhrová
 • je velmi doporučeno a žádoucí v průběhu kurzu /po kurzu/ absolvovat min 3h supervize v Metodě 3x3 s Renatou Sahani /možno také absolvovat na Dnech praxe a sletech, máte v ceně lektorského kurzu/
 • pokud se s čímkoliv léčíte, jste povinná uvědomit o návštěvě kurzu svého ošetřujícího lékaře /psychologa, psychiatra/

Respektovat k čemu ji certifikát opravňuje

 • k výuce Metody 3x3 - vedení kurzu Tajemství I., nebo i II. /krátký/dlouhý kurz/
 • vyučovat metodu 3x3 dle akreditovaného harmonogramu kurzu
 • k vedení tzv. opakovaček /openn class/
 • k výuce Metody 3x3 individuálně
 • Certifikát má platnost 4 roky, obnovujete si jej aktivitou v členské sekci lektorek a vedením kurzů

Lektorka vyučuje sestavu dle harmonogramu

 • sestava Tajemství I. a II. je přesně daná /je akreditovaná MŠMT/
  /harmonogram Tajemství I. a II. je přílohou č. 3 této smlouvy/
 • do harmonogramu si lektorka vkládá NAVÍC /nikoliv na úkor/ libovolně svoji specializaci a rozšíření metody /například o tanec, jógu, TČM, o aromaterapii atd./

K čemu certifikát neopravňuje?

Konkurenční doložka

 • k točení videí a videokurzů o Metodě 3x3
 • k vedení speciálních kurzů pro odbornou veřejnost
  /pro fyzioterapeutky, porodní asistentky/
 • k paralelnímu založení Školy pánevního dna a k výuce nových lektorek a to ani po úmrtí Renaty Sahani, nebo ukončení její profesní kariéry z jakéhokoliv důvodu
 • k natáčení videí s tematikou Metody 3x3
 • k natáčení on-line kurzů, webinářů s tematikou Metody 3x3
 • k psaní E-booku s tematikou Metody 3x3
 • k psaní paírové knihy s tematikou Metody 3x3
 • k přednášení na velkých konferencích a akcích
  /Miluj svůj život, Ezotera, Evolution .../ s tematikou Metody 3x3
 • k vystupování v TV /rádiu/ v souvislosti s Metodou 3x3
 • k publikování v časopisech v souvislosti s Metodou 3x3

Neznamená, že po dohodě s Renatou Sahani není žádný z výše uvedených bodů možný. Například článek v časopise s uvedením autorsví Metody 3x3 je jistě ku prospěchu Metodě 3x3 i Škole pánevního dna obecně. Také jakýkoliv program, kde je finanční zisk oceněn poměrnou částkou ve prospěch Školy pánevního dna, je v zásadě na dohodě.  Vše konzultujte předem. 

Lektorka dodržuje etický kodex Lektorky 

 • lektorka souzní s filozofií Školy pánevního dna a Renaty Sahani, podporuje misi školy
 • lektorka ctí autorství Metody 3x3, nevydává vědomosti naučené na kurzu za své, cituje
 • lektorka si inzeruje svůj osobní profil na webu ŠPD
 • lektorka si inzeruje na webu ŠPD své kurzy 
 • z praktických důvodů nadále neškolím lektorky, které nechtějí figurovat oficiálním webu ŠPD 
 • lektorka platí roční poplatek do členské sekce lektorek v hodnotě 1.200 Kč pro školní rok 2018/2019, další roky jsou aktualizovány na interních stránkách pro lektorky školy
 • lektorka ŠPD navštěvuje minimálně 1x ročně setkání lektorek, nebo soustředění
 • NÁZEV TVÝCH KURZŮ
  Z důvodu zachování jednotné tzv. firemní kultury si lektorky nazývají své kurzy jednotnými názvy a to Tajemství ženského pánevního dna pohledem západu i východu 
  /pokud začnete vymýšlet různé jiné obnovy, tříštíte tím energii, dejte si vlastní název například jako podtext,
  v pořádku je: Tajemství ženského pánevního dna a tanec, a TČM, pro ženy v menopauze .../
 • VÝRAZ ŠKOLA PÁNEVNÍHO DNA
  Vaše kurzy se mohou jmenovat i takto, nebo tento si tento výraz dejte do podtextu
  výraz "škola pánevního dna" nepatří do názvu Vašeho webu, ani názvu emailu, ani názvu facebookové stránky /název bude autorizován a chráněn autorstvím/,
  zakázáno je například: www.skolapanevnihodnabrno.cz, nebo: www.skolapanevnihodnaprozeny.cz ...
 • TVŮJ OSOBNÍ WEB
  použijte si na něj "růžové obrazy" - OK,. uveďte zdroj a autorství /akademická malířka Jana Zímová/
 • VÝMĚNA BANNERŮ
  pokud my inzerujeme Vaše kurzy a Váš pracovní profil na webu ŠPD , vnímáme jako fér, že Vy zase dáte funkční! hypertextový odkaz /proklik/ na Vaše osobní stránky 
 • OFICIÁLNÍ LETÁK ŠKOLY
  každá lektorka si tvoří svůj vlastní leták, ale vždy tam uvedede výraz "Metoda 3x3 Renaty Sahani", nebo výraz "Škola pánevního dna", z letáku musí být jasné, kdo kurz vede! /že Ty jsi lektorka/
  - na leták si ano můžete použít "růžové obrazy" a logo ŠPD 
 • CENY KURZŮ
  každá kvalitní metoda má ochranu minimální ceny
  kurzy v Praze, Brně, Bratislavě: Tajemství I. /nebo II./zvlášť: min 1.700Kč /region min 1.500Kč/
  kurz v Praze, Brně, Bratislavě: Tajemství I. + II. dohromady: min 2.900 Kč/ region 2.500Kč/
  /minimální ceny byly odsouhlaseny na lektorském sletu a jejich nedodržení je nefér vůči ostatním lektorkám a vůči ŠPD obecně/
  - usneseno na lektorském setkání 19.10.2018
 • MINIMÁLNÍ ČASOVÁ DOTACE KURZU
  Tajemství I. /nebo II./ minimální rozsah je 6 hodin /á 60min/
 • OCHRANA KNOW HOW METODY 3x3
  v zájmu ochrany konow how Metody 3x3 lektorka dává podepisovat účastnicím svých kurzů tzv "prohlášení", které slouží k tomu, že účastnice laických kurzů se nebudou vydávat po absolvování laického kurzu za lektorky a nebudou na znaleostech z laického kurzu komerčně vydělávat
 • OCHRANA ŠKOLY PÁNEVNÍHO DNA PŘED ŽALOBOU Z "POŠKOZENÍ ZDRAVÍ"
  totéž prohlášení slouží k ochraně Vás jako lektorky i autorky metody 3x3 před zažalováním za "poškození zdraví" /každá účastice kurzu podepisuje svoji vlastní zodpovědnost účasti, že není pod psychofarmaky, že není v procesu umělého oplodnění atd./
 • OFICIÁLNÍ SKRIPTA ŠPD
  lektorka vyučuje podle oficiálních skript ŠPD, které si kupuje na webu ŠPD, nebo si je pro své klientky sama tiskne
  - lektorka si dodává do skript vlastní rozšíření bez omezení 
  /skripta je zakázáno opisovat a vydávat za vlastní tvorbu/
 • OFICIÁLNÍ VÝUKOVÉ OBRAZY ŠPD
  lektorka vyučuje dle oficiálních výukových obrazů ŠPD, které si zdarm stahne na webu ŠPD v členské sekci lektorek
 • METODA 3x3 JE CELISTVÁ
  lektorka vyučuje Metodu 3x3 celistvě, s rovnoměrnou pozorností na všechny 3 roviny, bez vynechávání jedné z rovin

Délka platnosti Certifikátu je 4 roky

Od data ukončení lektorského kurzu. Cetrifikát si lektorka obnovuje velmi pohodlně a to návštěvou náslechového kurzu Tajemství I. a II. u Renaty Sahani, nebo jiné k tomu pověřené lektorky školy. Zažádá si o vydání nového papírového Cetrifikátu s řádnou platností. 

Marketingový Balíček služeb / spolek Lektorky 3x3

Od srpna 2019 se lektorky dobrovolně sdružují ve spolku Lektorky 3x3 a v rámci jeho členského příspěvku mají k dispozici Bonusy spolku /viz stanovy spolku/.

Od ledna 2020 je spolek nahrazen marketingovým Balíčkem služeb 2020.
Ten obsahuje obdobné bonusy jako dřívější spolek Lektorky 3x3 a je pro aktivní lektorky vyučující Metodu 3x3 povinný. Lektorka může balíček služeb využívat pouze po dobu platnosti svého Certifikátu. Ne déle.

Aktuální nabídka služeb v Balíčku obsažených je zveřejněna na interní stránce pro Lektorky 3x3. 

Balíček služeb je možno zakoupit buď celý, anebo jeho lednotlivé služby, produkty, zboží zvlášť a to přes interní lektorský eshop s automatizovaným fakturačním systémem. 

Autorská a mejetková práva Renaty Sahani a školy

duševní a hmotné vlastnictví Renaty Sahani a Školy pánevního dna s.r.o. je předáváno lektorkám k užívání na 1 kalenářní rok a to po dobu placení členství. Členství může být stanoveno také čestné, za výměnu prací a služeb škole. 

Jedná se zejma o:
- skripta /pracovní sešit/ Tajemství pánevního dna I. pro laiky
- veškerá výuková skripta všech lektorských kurzů
- veškerá zaznamenaná videa z lektorských kurzů
- logo školy
- růžové výukové obrazy Jany Zímové
- metodická videa pro lektorky Renaty Sahani 
- oficiální fotografie školy s logem i bez
- papírové letáky
- texty webu www.skolapanevnihodna.cz - blog, FB texty

Dále patří do majetku školy:
- FB stránka Škola pánevního dna
- FB skupina Škola pánevního dna
- uzavřená FB skupina Lektorky 3x3
- uzavřená FB skupina Lektorky vip
Jmenné databáze těchto skupin jsou majetkem školy a lektorka je smí užívat pouze NEkomerčně.

Porušení autorských a majetkových práv:
- výzva k nápravě do předem oznámeného termínu 3 dní - 3 týdnů
- finanční odškodnění v předem oznámené částce

Firemní produkty školy

Například firemní čaj, venušiny kuličky a další zboží si lektorka může nakupovat v interním e-shopu školy. Slouží k podpoře její výuky a reklamy jejích vlastních kurzů. 

Splátkový kalendář kurzovného
je přílohou obchodních podmínek
/příloha. č. 2/

Je vystavován pouze účastnicím, které si zvolily variantu kurzovného na splátky.

Splátkový kalendář upravuje režim splácení kurzovného za kurz lektorek takto: data splátek kopírují jednotlivé víkendy kurzu, peníze musí být připsány na účet Škola pánevního dna s.r.o. 5 pracovních dní před začátkem víkendu a to i případě, že si některý z víkendů nahrazujete s dalším během. Pět pracovní dny znamená do PÁTKU před víkendem kurzu. 

příloha. č. 3

Ceník

Ceník najdete v anotaci kurzu. Ceny jsou různé v návaznosti na datum přihlášení a zaplacení.

Storno podmínky po nástupu do kurzu

Nástupem do kurz se rozumí podepsaný splátkový kalendář spolu s obchodními podmínkami.

 • pokud svou účast zrušíte 3 týdny před kurzem a více /21 dní a více/,
  vracíme Vám 70% z plného kurzovného
 • pokud svou účast zrušíte 3 - 2 týdny před kurzem /21 - 14 dní dní/,
  vracíme Vám 30% z plného kurzovného
 • pokud svou účast zrušíte 2 týdny před kurzem a méně,
  nebo na kurz nenastoupíte vůbec /14 dní a méně/, celé kurzovné Vám propadá
 • vyjímkou je písemně doložený pobyt v nemocnici, nebo úmrtí v rodině
 • důvodem k vrácení kurzovného není zejména SMSka, že jste nemocná, že máte nemocné děti, že Vám selhalo hlídání, že Vám šéf nedal dovolenou ... atd.
 • pokud máte splátkový kalendář, bude požadováno doplacení celé částky v termínech Vámi podepsaných
 • výše uvedené platí také pokud kurz v jeho průběhu z vlastní vůle kurz přerušíte / máte nárok na dokončení kurzu s následujícím během za poloviční ceny pro stávající lektorky/
 • náhradnice u lektorského kurzu možné nejsou

 

 

-------------------------------------
Škola pánevního dna s..r.o.

 

 

-------------------------------------
Jméno Příjmení účastnice kurzu