Propojení Školy pánevního dna s výukou orientálních – břišních tanců.

Orientální tance tančím již od roku 2006 a od roku 2012 je také vyučuji. Vždy jsem ráda tančila, ale bohužel nikdy neměla partnera, který by tuto aktivitu se mnou sdílel. Touha být ženou, vílou, bohyní, vkusně se nazdobit, jemně a žensky oblékat mě provázela již od dob mé puberty.

Tanec je jako život. Je plný barev a emocí. Chvíli se člověk vznáší v oblacích a chvíli padá do hloubky a ne a ne se zastavit. Pokaždé však člověk dopadne na dno té propasti a odrazí se zpět. Vždy přijde chvíle, kdy postupně začne stoupat vzhůru. Někdy to trvá déle než bychom si sami přáli, ale pokud sebereme odvahu (a to dá někdy hodně moc práce a úsilí), zatančíme si a zkontaktujeme se svou ženskostí, se svým pánevním dnem, věřím tomu, že ten odraz z hlubin bude rychlejší a dříve se přiblížíme nebeským výšinám.

Chci na sobě pracovat, vzdělávat se, předávat pozitivní energii, orientální tanec – tanec východu, Školu pánevního dna ve všech rovinách a pomoci každé ženě najít její živou svalovou květinu, o které nevědí, že v jejich pánvi kvete. Ani já jsem to nevěděla, dokud jsem Školou pánevního dna neprošla.

Velmi dobře si umím představit propojení fyzické stránky pánevního dna s orientálním tancem. Po absolvování kurzu Pánevní dno v pohybu jsem si spojitost ještě více uvědomila.

Vnímám však potřebu žen projít kurzem Tajemství ženského pánevního dna pohledem západu i východu I a ve fyzické rovině objevit všechny 3 funkční vrstvy pánevního dna. V základních prvcích orientálního tance se dá velmi účinně procvičovat nejdůležitější sval vnitřní vrstvy – pubococcygeus.

Mezi základní prvky orientálního tance se řadí kroužky pánví na obě strany, sunutí boků do stran, důrazy boků nahoru pod sebe, twist důrazy, vlnivé pohyby, osmičky vertikální i horizontální. Všechny tyto pohyby se dají velmi dobře sladit s dechem. Pokročilé tanečnice, které již základní pohyby mají zažité a nemusejí o nich přemýšlet, ženy, které objevily ve fyzické rovině své funkční vrstvy pánevního dna, mohou pracovat na pokročilé úrovni, kdy není potřeba ladit pohyb přesně s dechem tzn. při stahu PC svalu ještě nadechnout a vydechnout popř. vydržet ještě déle.

Orientální tanec zahrnuje také pohyby s prvky třesení a vrtění tzv. shimmy pánve. Jak je známo pánevní dno má rádo „natřásání“ a balanc. Velmi ráda shimmy pohyby trénuji také s nadzvednutou či nadlehčenou jednou nohou, kdy pánev musí zcela přirozeně pracovat s balancem. Při pohybech shimmy dochází k uvolnění pánve a je to i velmi účinný prostředek k probuzení pánevního dna po ránu.

Na svých hodinách budu velmi doporučovat práci s „kalhotkovým dechem“. Kalhotkový dech (podbřiškový) vytváří prostor v pánvi a nádech až do kalhotek pánev úžasně uvolňuje jak po stránce fyzické, tak i po stránce emoční. Uvolněná tanečnice po obou stránkách je krásná, ženská a neodolatelná tanečnice……

V rámci přípravných cviků na hodinách orientálního tance využiji také práci s chodidlem. Podle tradice se východní tance velmi často tančí bosky. Nejen proto, že bosá noha umožňuje lepší stabilitu, ale především kvůli lepšímu propojení s principem ženskosti – Matkou zemí nebo přírodou. Probuzení chodidla formou reflexní masáže např. pomocí masážního míčku, válečku či ježka považuji za velmi účinné. Tato praxe tanečnice i další ženy spojí mentálně s jejich pánevním dnem a napomůže uvolnění po stránce fyzické a potom také emoční.

Východní tance jsou také označovány za tance svalů a emocí, na rozdíl od evropských tanců, které jsou tanci kroků. Při tanci je důležité spojení se zemí, neboť prakticky ve všech východních kulturách je země symbolem ženským, zatímco nebe symbolem mužským. Toto téma se také velmi propojuje se Školou pánevního dna v rovině emoční. Cítit se uzemněná, zakořeněná na Zemi, cítit své pánevní dno má příznivý vliv na naše emoční naladění a každodenní život.

Orientální tanec také výrazně pracuje s patrem krku. Používají se pohyby sunutí hlavy ze strany na stranu a jemné horizontální kroužky. V tanci je důležité uvolnění hlavy a krku. Pouze v tomto případě tanec nepůsobí strnule. Hlava vždy podporuje směr pohybu celého těla.

Tanec nejsou jenom fyzické pohyby, tanec jsou také emoce. Je zdrojem životní síly, energie. Zvyšuje vnímavost tanečnice ke svému tělu. Žena se naučí svého těla vážit, zvýší si sebevědomí a naučí se lépe o něj pečovat. Tanec ovlivňuje duševní stav člověka prostřednictvím těla. Čím déle a častěji tanečnice tančí, její tělo stále více sílí, roste její emoční citlivost, nabývá sebejistotu a tělo získává nové schopnosti. Emočně otevřená žena se tak mnohem lépe dokáže spojit (dotelefonovat) do svého pánevního dna.

Orientální tanec dokáže rozpohybovat životně důležitou energii, která proudí tělem a vyvolává lehkost a volnost. Tato energie se často zpodobňuje jako had, který se rozvine a plazí vzhůru po páteři. Některé tanečnice při tanci používají hady. Tancem tak demonstrují význam sexuální energie pro břišní tanec. Had je však živý tvor a ne každá tanečnice má možnost s ním tančit. Vlnivými pohyby (např. pohyb velblouda), pro který je typické provlnění pánve, inspiruje tanečnici k otevření základní čakry, aby se rozproudila energie. Čerpání energie z tance a její rozvádění do pánevního dna a po celém těle se dá velmi dobře nacvičit. Taneční pohyb provedený s nádechem = čerpání, nabrání energie s přivřenými víčky vypadá velmi tajemně a sexy.

Je mnoho principů a spojitostí, ve kterých se práce s pánevním dnem a orientální břišní tanec potkávají. Používáním pánevního dna i orientálním tancem objeví každá žena tu „skutečnou ženu.“ Napojí se na své vnitřní vnímání a cítění, rozvine svoji intuici, pozná vlastní identitu a naučí se své emoce, myšlenky, pocity vyjadřovat pohybem. Vědomé používání pánevního dna posílí naše svaly, uvolní stahy a křeče, zlepší sexuální život, zpevní postavu a zvýrazní pas.

Absolvováním Školy pánevního dna si velmi intenzivně uvědomuji přímý vztah mezi orientálním tancem, Školou pánevního dna, naším zdravím a ženskostí.

Zpracovala dne 22.7.2016: Zdeňka Václavková

lektorka orientálních břišních tanců, akreditovaná lektorka Školy pánevního dna

Komentáře