Tři roviny z pohledu jógy a cvičení pro pánevní dno – Rozdíly a shody, přínosy a klady.

ÚVOD

Jóga i pánevní dno jsou dvě oblasti, kterým se intenzivně věnuji a to byl i důvod výběru

tématu mé závěrečné práce. Pokud porovnáme přístup klasické hathajógy a Školy pánevního

dna ke třem rovinám, tedy fyzické, emoční a energetické, zjistíme shody i rozdíly a

uvědomíme si přínosy a klady obou přístupů na zdraví člověka a společnosti.

 

TŘI ROVINY Z POHLEDU CVIČENÍ PÁNEVNÍHO DNA

Záměrem cvičení a věnování se prostoru pánve je vitalita a zdraví orgánů pánve, emoční

rovnováha a stabilita spojená s touto intimní oblastí a energetická práce za pomocí dechu a

pánevního dna. Cvičení je zaměřeno na celý hluboký stabilizační systém, je velmi klidné, z

vnějšího pohledu jsou cviky často nepostřehnutelné, ale velmi mocné i na fyzické rovině.

Pozornost je zaměřena na jemnost a soulad pohybu s dechem tak, jak je pro pánevní dno

přirozené, tedy s výdechem je aktivace. Při pravidelném cvičení se uzdravujeme z široké

škály obtíží v této oblasti, umíme ovládat tři vrstvy pánevního dna a správně je používat,

stáváme se zdravě sebejisté a ukotvené a dokážeme lépe a vědomě používat dary ženy.

Fyzická rovina

Záměrem průpravných cviků, jakými jsou rotace trupu, jemné protažení zad, zadní strany

nohou a vnitřních stehen s třísly, ale i uvolnění hrudníku je přípravou pro práci s pánevním

dnem a hlubokým stabilizačním systémem. S použitím overballů uvolňujeme SI skloubení,

břicho a krk a s pomocí tenisových míčků aktivujeme chodidla. Tedy vědomě pracujeme s

jednotlivými patry těla, která reflexně korespondují s pánevním dnem.

Pro cvičení používáme nejen vlastní tělo, ale i gymbally a overbally. Typově se jedná o

izometrická cvičení, balanční cviky, cviky dle p. Mojžíšové, ale i cviky z Feldenkraisovy

metody. Rovněž jsou výborné vhodně zvolené ásany z jógy, avšak dech je upraven tak, aby

byl v souladu s přirozeným pohybem obou bránic. Použít můžeme pozice kočky, žáby a lva, z

balančních pozice stromu, půlměsíce a jiné. Statické pozice z jógy rozvolňujeme jemnými

pohyby v kloubech a v páteři. Z metody Feldenkraise vybírám cviky pro volnou čelist, ústa,

krk a pro pohyblivost zad, boků, páteře a pánve. V každé lekci je cílené zaměření i na

chodidla a krk s pozorováním spojitostí v těle.

Od cviků viditelných přecházíme k cvikům vnitřním, neviditelným, ve kterých je třeba zapojit

svoji vizualizaci, např. pohyb imaginárního míčku mezi oběma bránicemi či pohyb míčku v

pánvi. Na seminářích se učíme pracovat s jednotlivými vrstvami pánevního dna a dýchat až

dolů, do kalhotek. Součástí lekcí jsou i vlnové pohyby našich slovanských předků. Vnitřní i

vlnové pohyby jsou velmi mocné, dle zkušenosti mé i klientek mohou vyvolávat až nevolnost.

Různými cviky, které zahrnují i další patra těla, je koncentrace nakonec vedena k prostoru

pánve a středu těla. Tedy cvičení pro pánevní dno vnímám jako dostředné, hluboké, s

pocitem návratu k vlastnímu potenciálu. Velmi často mají ženy po první lekci vedlejší

příznaky jakými jsou například bolesti podbřišku, předčasná menstruace, častější močení, ale

i menstruace navzdory hormonálnímu tělísku.

Emoční rovina

Při práci s pánevním prostorem velmi často začínají vyplouvat na povrch nezpracovaná

témata, ať již naše osobně prožitá nebo ta, která se nesou rodem, z pokolení na pokolení.

Mohou jimi být první menstruace, první pohlavní styk, porody, potraty, nástřihy, nelaskavé

vstupy doktorů, nevhodné doteky, zneužití. Též však negativní hodnocení nás žen, které od

mala slýcháme: „peníze nepatří ženám do ruky; no jo ženská za volantem; neumí použít ani

mapu; v oblasti intimitu – vám to trvá tak dlouho“. Veškeré takové zásahy se pak ukládají v

pánevním dnu, které pak má tendenci se stáhnout, povolit či se dostává do dysbalance a my

máme potíže nejen emoční včetně disociace, ale i na fyzické rovině. Z tohoto důvodu

používám pro uvolnění emocí bioenergetická cvičení pro pánevní segment. Za pomoci

přístupu všech tří rovin pak dosahujeme větší psychické stability, zdravého sebevědomí a

sebejistoty.

Energetická rovina

Pomocí řízeného dechu se učíme rozpoznávat a pracovat s celou oblastí pánve tak, že přes

přiložené dlaně vnímáme pohyb nejen v podbřišku, ale i v pánevním dnu, sakrální oblasti a

pohyb pánevních lopat. Izolovaně i jako jeden celek. Pomocí dechu, který sám o sobě nese

vitální energii tvořící celý svět, a napojením se na energii země, si můžeme naše ženské

orgány oživovat a pročišťovat. Dechové cvičení není pouze vizualizační, ale děje se s použitím

nejhlubší vrstvy pánevní dna, tzv. PC svalu. Můžeme jej provádět v přirozenosti souhybu

obou bránic či naopak, záleží o jakou kvalitu energie nám jde. Důležité je pozorovat a vnímat

své tělo a nepřebírat automaticky naučené vzorce z jiných typů cvičení včetně jógy. Vždy

považuji za dobré ukončit cvičení přirozených dechem. Při pravidelném nácviku začneme

energii v pánvi vnímat, cítit její proudění a pomocí pozornosti ji rozvádět dle našeho záměru.

 

TŘI ROVINY Z POHLEDU JÓGY

Záměrem jógy je hluboké fyzické, citové a mentální uvolnění. Je to cvičení klidné, pozornost

je zaměřena na vnímavost vůči vlastnímu tělu a na soulad pohybu s dechem. Díky vědomé

pozornosti se aktivuje celé tělo i hluboko uložené svaly, zklidňuje a uvolňuje mysl a začínáme

cítit proudění a navýšení energie v těle. Výsledkem je klid, spokojenost, pocit příjemného

tepla, lehkost či radost. Při pravidelném cvičení se tělo zpevňuje, stává pružnějším, mysl

dokáže být častěji v klidu, rozšiřuje se intuice.

Fyzická rovina

Záměrem průpravných cviků, jakými jsou rotace trupu, končetin a jemné protahování, je

příprava pro náročnější ásany, které zahrnují celé tělo včetně paží a nohou, tedy i průpravné

cviky jsou zaměřeny nejen na trup a páteř, ale i na končetiny.

Ásany a jejich sestavení se odvíjí dle záměru pro danou lekci. Tedy pozornost můžeme

věnovat určitému orgánu těla, například ledvinám či játrům dle energií v průběhu roku, nebo

s cílem určitého pohybu, např. záklonům či inverzním pozicím. Ač je možné cviky propojit v

sestavu – jako tradiční jsou známy Pozdrav Slunci a Pozdrav Měsíci – jedná se o pozice

víceméně statické, bez vlnových či vědomých neviditelných vnitřních pohybů. Jógový pohyb

také vnímám jako rozvíjející se z centra těla do jeho okrajových částí, takové paprskovité

sluneční rozpínání.

Ásany byly odvozeny ze světa kolem nás, z věcí, planet a zvířat a z jejich přirozených pohybů

a pozic. Můžeme je nazvat souhrnným názvem „živosti“. Pokud se při ásaně na živost

naladíme, můžeme ji jednak pochopit, ale také docílit některé z jejich kvalit. U kočky

pružnost páteře, u žáby pružná třísla a nalezení dynamiky jejího pohybu, u kobry schopnost

se opřením o ocas lehce vztyčit.

Emoční rovina

Laděním se na pozice a živosti zjišťujeme a získáváme nejen kvalitu fyzickou, ale i pocitovou,

emoční. Pocit stromu v bezvětří i větru či loďky na vodě, vznosného postoje labutě,

soustředěné pozice orla, ale i pocit luny v jejím pohybu fázemi. Takto prováděná cvičení

nejen s pozorností k vlastnímu tělu, ale i k tomu, co ásana zobrazuje nejen dle názvu, ale

především co my slyšíme z jejího šepotu, nám přináší větší porozumění světu kolem nás.

Energetická rovina

Na dech se můžeme podívat jako na formu práce nejen s tělem, ale i energií nazývanou

prána, která prostupuje celý vesmír. V tomto směru má jóga velmi propracovaný systém

dechových cvičení, od jednoduchých po náročné. Ze začátku vede k rozlišení břišního,

hrudního a podklíčkového dechu a pak k jeho propojení do plného jógové dechu. Základní

dechovou technikou je Nádí šódhana, která odlišuje práci s levou a pravou nosní dírku, hraje

si s různými délkami nádechu a výdechu a se zádržemi. V jiných dechových technikách

používá i práci s tělem jako zúžení hrtanu, stažení konečníku či celého pánevního dna, ucpání

uší a poslech bzučivého zvuku, ale též i prudké výdechy či zrychlené výdechy a nádechy.

Záměrem je nasbírat z pránického proudu potřebnou energii a rozvést ji po těle. Tato

energie nám zlepšuje vitalitu a zdraví, harmonizuje nervový systém, vede ke zklidnění

myšlenek a emocí, rozpuštění energetických bloků a k rozšířenému vědomí.

SHODY

  • klidový a relaxační přístup
  • vědomý pomalý pohyb
  • soulad pohybu s dechem
  • práce s dechem a vizualizací

ROZDÍLY

Pánevní dno Jóga

* dostředné, hluboké * z centra paprskovitě ven

* použití míčů * jógové ásany

* cviky z různých oblastí * zaměření na celé tělo vč. končetin

* zjemňování jógových ásan vlnivým pohybem * fyzicky náročnější

* vědomé zaměření na 3 patra těla * dynamičtější

* zaměření na pánev a HSS * vychází ze světa kolem nás

* mikrocviky a neviditelný pohyb * propracovaný systém dechových cvičení

* cvičení na uvolnění emocí pánve * dech většinou v opačném módu

* dechová cvičení pro oblast pánve * ucelený filosofický systém

* dech v souladu obou bránic * jangové, mužské

* jinové, ženské

ZÁVĚR – přínosy a výhody

Oba přístupy, oba typy cvičení a věnování se fyzickému tělu a jeho obalům, vedou k harmonii

těla, mysli a duše a vzájemně se doplňují. Dochází k celkovému zklidnění, uvolnění a pocitu

vnitřní svobody. Vědomý způsob prožívání na podložce si přenášíme do běžného života, kdy

jsme schopni být plně pozorní u činnosti, kterou právě děláme. Také lépe snášíme zátěžové a

stresové situace a rychleji se dokážeme z nich zotavit.

Navíc s poznáním síly ženy skrz práci s naší pánví se nám lehčeji a zároveň sebevědoměji

kráčí životem a je snazší si pro sebe vytvořit svůj prostor, vnímat své osobní potřeby,

realizovat své touhy a sny. Zároveň dochází k uvolňování tabu spojených se sexualitou a tím

k otevřené komunikaci o jedné z nejpřirozenějších a nejzákladnějších sil.

Tento radostný, tvořivý, ale zároveň i pevný a stabilní postoj je předatelný dalším ženám a

generacím a tím může přispět k proměně společnosti.

Kamila Jiříková – akreditovaná lektorka Školy pánevního dna s.r.o.

  1. 7. 2018
Komentáře