Škola pánevního dna - Metoda 3x3

Ochrana osobních údajů ...

Škola pánevního dna s.r.o.

Ochrana osobních údajů /gdpr/

Děkujeme za Vaši důvěru a účast na našich kurzech, za zakoupení videokurzu, objednávky videí, či Ebooku  zdarma atd. To vše sebou nese, že jste vyplnili náš webový formulář kvůli možnosti zaslání videa, fakturám, pozvánkám a organizačním informacím na živý kurz, odběru newsletteru s články z blogu atd.

Tady všude jsme sbírali a sbíráme Vaše osobní údaje. Jako profesionálního zpracovatele máme po celou dobu existence společnost SmartEmailing a.s.. Ta velmi zodpovědně chrání emailové kontakty našich klientů.

Zásady ochrany osobních údajů /gdpr/

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosíme s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (nové Nařízení o ochraně osobních údajů, které vejde v platnost 25. května 2018). vysvětlivka: ŠPD, škola se rozumí Škola pánevního dna 
Plníme tímto informační povinnost, kterou v souvislosti s gdpr máme.

Kdo je správce Vašich osobních údajů

Škola pánevního dna s.r.o.
IČO 063 83 220, se sídlem Jaurisova 515/4,  Michle, 140 00 Praha 4
webové stránky www.skolapanevnihodna.cz
Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Kontakt na správce a pověřenou osobu

Osoba pověřená za zpracování osobních údajů je Renata Sahani, majitelka Školy pánevního dna.
Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracovávání obrátit, můžete mě kontaktovat na e-mail: info@skolapanevnihodna.cz

Účely /důvody/ zpracování

 

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze ty, které nám svěříte vy samy a to vyplněním kteréhokoliv webového formuláře na www.skolapanevnihodna.cz /vyplněním objednávky - SmartEmailing, či přímo koupě - Fapi/. Také vyplnění dotazu z webu, nebo žádost o informaci přes sběrný formulář je v tomto smyslu Vaší aktivitou. Nyní budou v souladu s novým nařízením EU o ochraně osobních údajů /gdpr/ všechny naše formuláře opatřeny tzv. dvojím potvrzením /znáte již z mnohých například Eshopů a i od jiných poskytovatelů/.
Jednoduše: pokud někam na náš web zadáváte do formuláře svůj email, musíme vědět, že opravdu existuje a tak Vám do něj přijde odkaz na jeho potvrzení. Kliknutím na potvrzovací odkaz jste se octli v naší databázi a není tedy pochyb, že jste v ní být chtěli. Je to Vaše i naše ochrana.
Vaše osobní údaje sbíráme a zpracováváme z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů). 

 

1. důvod 
pro poskytování našich služeb Vám

Jste-li naše zákaznice, nebo nová zájemkyně z venku - naše služby pro vás jsou:
a/ účast na živém kurzu /jeho objednávka a koupě/
b/ objednávka a koupě individuálního poradenství /živého, Skype, telefon/
c/ objednávka a koupě placeného videokurzu /členství v členské sekci, kde jsou videa umístěna/, nebo webináře
d/ objednávka a koupě placeného Eboku
e/ objednávka videí a Ebooku ZDARMA
/POZOR je také službou se souhlasem se Všeobecnými obchodními podmínkami/
f/ objednávka a koupě přístupů k placené členské sekci laiků
g/ objednávka a koupě sebediagnostického dotazníku Typy močové inkontinence
h/ naší službou z pohledu gdpr je také vyřízení dotazu z webu a všeobecné informace k organizaci kurzu
ch/ rozesílka marketinkových článků z blogu /přímý prodej/
i/ rozesílka newletteru /obchodního sdělení/ s nímž Vám neunikne žádná akční nabídka /sleva atp./

Jste-li  stávajících lektorka ŠPD - služby navíc pro vás jsou: 
j/ zpracování žádosti o vydání certifikátu a jeho vydání /adresa, kam poslat/
k/ objednávky a realizace inzerce Vašeho profesního profilu, či kurzu na webu ŠPD
l/evidence Vašich licencí a jejich platnosti 
m/ objednávka a přístupy do členské sekce stávajících lektorek

2. důvod
pro vedení účetnictví

Jste-li našimi zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli plnění zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů /faktur/. 

3. důvod
pro marketing

pro ch/, i/
Pro zasílání novinek /newsletterů/ potřebujeme, sbíráme a zpracováme navíc ke shora uvedenému Vaše osobní údaje (e-mail a jméno,  pohlaví - usuzuje systém ze jména). Sbíráme a vyhodnocujeme na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využíváme to za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení.
Jste-li naší zákaznicí děláme tak z právního titulu oprávněného zájmu správce, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 3 let od posledního zájmu, či objednávky.
Pokud nejste naší zákaznicí, zasíláme vám newslettery jen na základě právního titulu vašeho informovaného souhlasu, po dobu 3 let od udělení.
V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu. Tak, jak tomu bylo i doposud.
Naší zákaznicí se stáváte účastí na skupinovém kurzu živém, či individuálním, koupí videokurzu, odběrem našich infomateriálů zdarma, členstvím v kterékoliv členské sekci, koupí webináře, nebo Ebooku.

4. důvod
pro pokročilý marketing 

Pouze na základě právního titulu vašeho informovaného souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 3 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů. 

• fotografická dokumentace
živé akce např. atd...doplňte své účely zpracování Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak

 

Co od Vás zpracováváme /rozsah/
a z jakého právního titulu

Zde se informujte o tzv. právních titulech /jaký právní titul dle nařízení EU o gdpr nám umožňuje Vaše osobní údaje schromažďovat a zpracovávat/. Plníme samozřejmě také povinnost o minimálním rozsahu sbíraných informací. K tomu potřebujeme Vaše osobní údaje vždy v tomto v minimálním rozsahu:

 

 • pro a/ + b/ 
  pro vyřízení přihlášky na živý kurz k Renatě Sahani /taktéž individuální poradenství

  potřebujeme Vaše Jméno Příjmení, e-mail - na potvrzení přihlášky na kurz a poté zaslání pozvánky na kurz, telefon - pro rychlé organizační info pro případ zrušení živého kurzu, či změny jeho místa konání, trvalé bydliště - pro souhlas s obchodní podmínkami na živých kurzech /obchodní smlouvu/
  Právní tituly: 
  plnění smlouvy /vytvoření a evidence objednávky, organizační informace/, oprávněný zájem správce /obchodní smlouva/ a plnění zákonné povinnosti /faktury, obchodní smlouva/
 • pro c/
  pro zakoupení videokurzu

  potřebujeme Vaše plné fakturční údaje /jméno a příjmení, nebo firma /například nemocnice, která Vám kurz proplácí, Vaše s.r.o. .../, adresa trvalého pobytu a Vaše IČO + DIČ
  Fakturu Vám vystavuje automatizovaný systém, Fapi a své údaje si tam zadáváte sama /po zaplacení faktury již nebude možno fakturační údaje změnit!/
  /faktury vystavujeme, bychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů/. Dále potřebujeme Vaše údaje pro zaslání přístupů do členské sekce samostného videokurzu, odkud videa sledujete. V neposlední řadě společně podepisujeme obchodní podmínky koupě /například respekt k autorským právům/, kde rovněž potřebujeme Vaše Jméno Příjmení, adresu trvalého bydliště
  Právní tituly: 
  plnění smlouvy /vytvoření a evidence objednávky, organizační informace/, oprávněný zájem správce /přístupy ke sledování videí v členské sekci k tomu určené, obchodní smlouva/ a plnění zákonné povinnosti /faktury, obchodní smlouva/
 • pro e/
  pro zaslání Ebooku a videí ZDARMA

  potřebujeme Vaše Jméno Příjmení, adresu trvalého bydliště k Vaší bližší identifikaci k souhlasu s obchodními podmínkami pro stáhnutí si infomateriálu zdarma
  Právní tituly: 
  plnění smlouvy /vytvoření a evidence objednávky/, oprávněný zájem správce /přístupy ke stažení Ebooku, obchodní smlouva/ a plnění zákonné povinnosti /faktury, obchodní smlouva/
 • pro f/ + m/
  pro přístupy do členské sekce lektorek/laiků: 
  potřebujeme Vaše plné fakturční údaje /jméno a příjmení, nebo firma /například nemocnice, která Vám kurz proplácí, Vaše s.r.o. .../, adresa trvalého pobytu a Vaše IČO + DIČ
  Fakturu Vám vystavuje automatizovaný systém, Fapi a své údaje si tam zadáváte sama /po zaplacení faktury již nebude možno fakturační údaje změnit!/
  /faktury vystavujeme, bychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů/. Dále potřebujeme Vaše údaje pro zaslání přístupů do samotné členské sekce  s informacemi.
  V neposlední řadě společně podepisujeme obchodní podmínky koupě /kde ja například například respekt k autorským právům/, kde rovněž potřebujeme Vaše Jméno Příjmení, adresu trvalého bydliště.
  Právní tituly: 
  plnění smlouvy /vytvoření a evidence objednávky, organizační informace/, oprávněný zájem správce /přístupy ke členské sekci, obchodní smlouva/ a plnění zákonné povinnosti /faktury, obchodní smlouva/
 • pro všechny body mimo h/, ch/, i/
  k vystavování Obchodním podmínek, smluv při odběru našich služeb a produktů

  potřebujeme Vaše Jméno Příjmení, adresu trvalého bydliště k vystavení objednávky a poté kupní smlouvy, která má svá pravidla /chráníme tím autorské právo svých kurzů, videí, Ebooků, a dalších produktů, své know how, ale najdete zde například také to, že kurzy nejsou léčnou, ale prevencí, podepisujete, že se neúčastníte kurzu vědomě těhotná v 1. trimestru, nebo že neužíváte psychofarmaka/
  Právní tituly: 
  oprávněný zájem správce /ochodní smlouva/
 • pro h/
  pro dotazy z webu
  potřebujeme pouze Váš email a jméno
  Zatímco prostým dotazem z webu například na místo kurzu se nestáváte našim zákazníkem a nebudeme Vám automaticky zasílat náše obchodní sdělení /pokudtuto možnost nezaškrtnete/,
  u dotazu na Váš zdravotní stav, nebo vhodnost toho a toho kurzu pro Vás již čerpáte naši službu "poradenství zdarma" a tím souhlasíte s odběrem našich obchodních sdělení z právníiho titulu oprávněný zájem správce.
 • pro ch/, i/
  pro zaslání newsletteru /obchodního sdělení/:

  postačí Váš email a město kvůli segmentaci rozesílek dle krajů /například email s nabídkou pro Slovenky neposíláme českým ženám/. Právní totuly najdete samostatně ve 3. důvodu zpracování osobních údajů /marketing/
 • pro j/, k/, l/, m/
  pro stávající lektorky ŠPD navíc platí

  Abychom Vám mohly inzerovat na našem webu Váš profesní profil, kurz, pokud nás o to požádáte, potřebujeme zpracovat Vaše Jméno Příjmení, email a plné fakturační údaje, v případě, že je tato služba placená. Dalé zaznamenáváme na webu veřejně splnění Vašich zkoušek, licence, platnost certifikátu a to vše z důvodu - Právní tituly: plnění smlouvy /vytvoření objednávky/ a oprávněný zájem /přístupy, obchodní smlouva/ a plnění zákonné povinnosti /faktury/

 

Navíc sbíráme a vyhodnocujeme na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, vidíme, zda vůbec a kdy jste otevřela pozvánku na kurz s organizačními informacemi. Využíváme to za účelem zpracování přihlášky a pozvánek na kurzy, zejména pokud změníme místo konání, kurz rušíme atd. Dále si evidujeme platby za kurzy a zaplacení faktur, které jste si objednávkou vystavila /spoluzpracovatelé tady jsou také Fapi, Fiobanka, účetní, asistentka Darja Janíčková/.
Právní tituly: Váš informovaný souhlasplnění smlouvy /vytvoření objednávky/, oprávněný zájem správce/přístupy, obchodní smlouva/plnění zákonné povinnosti /faktury/

 

Doba archivace Vašich kontaktů

 • u důvodů a/ až g/ evidejeme Vaše kontakty na stálo a to z důvodu ochrany autorského práva Metody 3x3
  /to, že jste byla na našem laickém kurzu "již dávno" Vás neopravňuje k použití know how z kurzu k vlastnímu obohacení, vše naučené je pouze pro Vaši vlastní potřebu/
 • u důvodu h/ Vaše kontakty uchováváme po dobu 30 dní a poté mažeme
 • u důvodů h/ až i/ evidejeme Vaše kontakty po dobu 3 let /všeobecná promlčecí doba/
 • od června 2015? archivujeme Vaše kontakty elektronicky u SmarEmailingu a.s.
 • dále archivujeme Souhlas s obchodními podmínkami účasti na našich kurzech v papírové podobě a to v uzamčeném šuplíku tak, jak předepisuje nařízení gdpr

Cookies

Při procházení našich/mých webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Naše/moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme Vaše osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů A pomáhá nám v tom expertní firma SmarSelling a.s., z jejíchž aplikace Smart Emailing Vám chodí naše emaily.

 

Spoluzpracovatelé

K vašim osobním údajům mají přístup zaměstnanci a spolupracovníci Školy pánevního dna s.r.o. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my/já a na dané zpracování se specializují.

osoby:
Renata Sahani - osoba pověřená za gdpr
Altaxo - naše účetní firma
Zuzana Gogelová - asistentka přihlášek
Michaela Křížová - lektorská průvodkyně

posyktovatelé následujících platforem:

SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI)
Facebook, Google, Fio banka
Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo evropskopu unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise. Do jiných zemí je nepředáváme.

Vaše práva

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@skolapanevnihodna.cz

Máte právo na informace,
které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup
nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování
můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme/zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 90 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje od sebe/ ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. V některých případech jsme/jsem vázáni/vázán/a zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud se domníváte, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme, jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu správce. Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám jej jen na základě právního titulu vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu. Tak, jak tomu bylo i v minulosti.

 

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018

konec dokumentu