Ochrana know how

Milé ženy,

máme tady od Covidu průtrž s on-line kurzy a informacemi za stále se rozšiřující filozofie "ber kde ber" :-(.
Vyjasňuji zde na úvod obchodních podmínek můj pohled na věc v lidské řeči, protože řeč obchodních podmínek bývá neosobní a navíc je málokdo čte, že? 

Metoda 3x3, tedy obsah kurzu Tajemství pánevního dna I + II. , včetně skript a dalších materiálů/ je autorské dílo a know how Renaty Sahani /Školy pánevního dna s.r.o./. Mám na svoji metodiku autorské právo a nedávám ji nikomu z laického kurzu živého ani videokurzu ke komerčnímu použití ani k šíření zdarma. 

Toto mohou pouze lektorky školy a i jejich práva jsou omezená na prezenční výuku Metody 3x3 /on-line kurzy bez záznamu/, nikoliv na pořizování videí a videokurzů s Metodou 3x3. Toto je výhradní právo autorů metod. Veškeré přednášení o Metodě 3x3 /v časopisech, médiích, v TV, rádiu a pod., také na živých i on-line konferencích je pouze moje právo a ráda Vám jej po předchozí dohodě o obsahu přenechám. Ráda předám štafetu dál. Děkuji za všechny předem schválené PR články šikovným redaktorkám. Děkuji, že se nechlubíte cizím peřím a Metodu 3x3 neměníte při její prezentaci k obrazu svému :-). Má svou strukturu a obsah daný autorkou. 

Lektorky Metody 3x3 chci požádat, aby nerozdávaly know how Metody 3x3 zdarma /ani on-line zdarma/, to přijdou o své platící klientky všechny ostatní lektorky z již úctyhodného počtu 250.

S přáním harmonie a rovnováhy a s úctou k autorství
Renata Sahani 

Autorský zákon Zákon č. 121/2000 Sb. - je k nahlédnutí zde >>

Všeobecné obchodní podmínky

Škola pánevního dna s.r.o.
IČO 063 83 220, se sídlem Jaurisova 515/4,  Michle,
140 00 Praha 6, zapsaná u městského soudu v Praze
pod spisovou značkou C 281309
zastoupena Renatou Sahani
výkonnou ředitelkou školy

Kontaktní údaje:
E-mail: info@skolapanevnihodna.cz
Tel.: +420 608 163 190

Obsah

ad 1.
Co platí pro živé /prezenční/ kurzy školy?

ad 2.
Jaké jsou další etické a zdravotní podmínky účasti živých kurzů, videokurzů a on-line akcí?

ad 3.
Co platí pro videokurzy a videa zdarma?

ad 4.
Podmínky pro kurzy Metody 3x3 pro fyzioterapeutky a porodní

ad 5
Podmínky pro celoroční lektorský kurz 


1. 

Podmínky pro živé /prezenční/ kurzy školy

Počet míst na kurzu je stále vládními opatřeními omezen, takže tady jsou pravidla rezervace a držení místa na kurzu.

Od kdy je přihláška závazná?

 • vyplněním a odesláním závazné přihlášky s fakturačními údaji se tato stává závaznou objednávkou kurzu
  - odesláním přihlášky se zavazujete také k zaplacení plné částky kurzovného
  - odstoupení od objednávky kurzu je možné pouze písemně a to na E-mail: prihlasky@skolapanevnihodna.cz,
  - s Vašim kurzovným je od této doby nakládáno podle níže uvedených storno podmínek

Čtěte storno podmínky prezenčních kurzů - finance 

Blokujete-li místo a nepřijdete, je to pro nás finanční ztráta a pro náhradnice ztráta šance se na kurz dostat místo Vás. Omlouváte se vždy písemně /emailem/ na prihlasky@skolapanevnihodna.cz, nestačí SMSka. 

 • Absence bez omluvy a udání důvodu je 100% storno /pokud se neomluvíte a nepřijdete, celé kurzovné Vám propadá/
 • 3 týdny a víc před termínem kurzu Vám vrátíme celou částku do 30 kalendářních dní, nebo si vyberete náhradní termín, či videokurz
 • 3 až 2 týdny před termínem je 50% storno /vrátíme Vám pouze 50% zaplaceného kurzovného do 30 kalendářních dní, nebo si vyberete náhradní termín, či videokurz 
 • Méně než 2 týdny před kurzem je vždy 100% storno /kurzovné nevracíme žádné/

Nemůžete na kurz přijít?

 • rušení účasti provádějte výhradně písemně přes E-mail prihlasky@skolapanevnihodna.cz
  současně doložte neschopenku, nebo jinou absenci
  Nejlépe je se omluvit co nedříve také telefonicky, nebo SMS, abychom stihly Vaše místo nabídnout dál
  Tel.: +420 608 637 250

Kurz je zrušen ze strany školy?

 • Škola pánevního dna si vyhrazuje právo zrušit kurz z důvodu nízkého počtu přihlášených žen
  - pokud jste mimopražská / mimozlínská tak rezervace hotelů, lístků do divadla :-), letenky z ciziny ... je zcela na Vaši zodpovědnost. Škola pánevního dna nenese na Vašich rezervacích čehokoliv s kurzem spojeného žádný podíl. Bukujte si pouze místa, která můžete obratem zrušit, či přerezervovat.
 • vždy dostáváte náhradní termín, nebo videokurz

 

2.

Další zdravotní a etické podmínky

Pro koho jsou podmínky účasti platné?

 • platí pro kurzy přezenční /s Vaší reálnou živou účastí/
 • pro prezeční přednášky a ochutnávky
 • také pro veškeré videokurzy školy
 • pro veškeré on-line Zoom kurzy, lekce, přednášky i ochutnávky
 • pro konzumaci E-booků 🙂 a blogových článků

U koho? 

 • tyto podmínky platí pro aktivity Renaty Sahani, každá z lektorek školy si dává své podmínky sama

Jaký je jejich smysl?

 • ochrana Vašeho zdraví, některé zdravotní potíže a stavy opravdu nejsou pro cvičení pánevního dna Metodou 3x3 vhodné! 
 • ochrana školy před ukradením know how z kurzu

Počítejte s dokladem totožnosti

 • na prezenčních kurzech dokládáte svou totožnost ověřením OP /občanského průkazu/, abychom věděly koho na kurzu máme 
 • v přihlášce vyplňujte prosím Vaše reálné Jméno a Příjmění, nikoliv přezdívky 🙂
 • FB profily je třeba mít staré min 1 rok a to s reálnou fotkou zepředu /platí pro přijetí do podpůrných FB skupin po kurzu/ kvůli ochraně soukromí ostatních účastnic
 • pravidla pro online kurzy jsou dále upravena samostatně

 

Prohlašuji a souhlasím

 

 1. prohlašujete, že jste starší 18 let /zejména při účasti na on-line kurzu/
 2. nejste v péči psychiatra a neberete psychofarmaka /ani jste v posledních 3 letech nebrala/

 3. nejste v akutním traumatu /ani jste v posledních 3 letech nebyla/, nejste v akutním procesu probuzení kundalini

 4. nejste závislá na alkoholu /ani jiných omamných rostlinách a látkách /ani jste v posledních 3 letech nebyla/

 5. nebudete před kurzem, a zejména na kurzu požívat alkohol, ani jiné omamné rostliny a látky

 6. nejste v prvním, ani třetím trimestru těhotenství /menstruace účasti na kurzu nebrání/

 7. nejste vážně nemocná – jakékolik gynekologické zdravotní potíže, které souvisí s tématem kurzu máte povinnost oznámit lektorce spolu s přihláškou /vepsat je do poznámky formuláře/ a také těsně před zahájením kurzu oznámit lektorce na místě /carcinomy, myomy, endometrióza a jiné/

 8. masérky, trenérky, koučky, cvičitelky a ženy z příbuzných oborů,
  berete na vědomí, že kurz je pouze pro Vaši osobní potřebu, NEnahrazuje Certifikovaný kurz lektorek a Vy nemáte opravnění na jeho základě Metodu 3x3 /a to ani její části/ vyučovat, komerčně na znalostech z kurzu profitovat ve svém vlastním podnikání, státní ani soukromé praxi. Totéž platí o všech kurzech pořádaných ŠPD.

 9. Metoda 3x3 /včetně skript a dalších materiálů/ je autorské dílo a know how Renaty Sahani. Velmi ráda Vás uvidím na některém z odborných kurzů zakončených Certifikátem.
  Autorský zákon Zákon č. 121/2000 Sb. - je k nahlédnutí zde >>

 10. kurz je prevencí v rámci regenerace a seberozvoje, nikoliv léčbou a o jeho vhodnosti se předem poraďte se svým ošetřujícím lékařem, kurz nenahrazuje lékařskou péči, ani psychoterapii

 11. prohlašujete, že nejste v procesu umělého oplodnění, ani inseminace IVf, IVN

 12. kurzu se účastníte plně na vlastní přání a tím i zodpovědnost /počítejte s možnou emoční rozladou po kurzu, s možnými bolestmi podbřišku, v kříži, či s namoženým pánevním dnem, průjmem apod./

 13. svým podpisem potvrzujte, že jste svébytná, vcelku emočně vyrovnaná a máte zdravou schopnost přiměřené sebereflexe, lektorka nenese zodpovědnost za špatně aplikované a provedené cviky, techniky a doporučení z kurzu. Po kurzu máte možnost podpory v uzavřené FB skupině absolventek, záleží nám na Vás!


Název kurzu:

Datum a místo konání kurzu:

Lektorka kurzu:

Organizátor kurzu:

Škola pánevního dna s.r.o.
IČO: 06383220

 

 

________________________________________
Jméno a Příjmení 
podpis

 

Omlouváme se až úřední znění těchto pravidel, ale letité zkušennosti ukazují,
že jsou opravdu potřeba. Děkuji těm z vás, které je ctíte a dodržujete. 
Výše uvedené podmínky účasti budete v tištěné podobě
podepisovat přímo na kurzu. Můžete si je
již nyní vytisknout

 


3.

Podmínky pro videokurzy i videa zdarma

On-line konferenci Den pro dno pánevní, On-line tělocvičnu 

Poskytovatel videokurzu, on-line kurzu a videí zdarma

Škola pánevního dna s,.r.o.
Jaurisova 515/4, Michle, Praha 4, 140 00
IČ 071 84 417 /dále jen Poskytovatel/
e-mail: info@skolapanevnihodna.cz
Tel.: +420 608 637 250

část první:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi PoskytovatelemKupující.
Jejich předmětem jsou videokurzy Školy pánevního dna, prodávané na webovém rozhraní www.skolapanevnihodnacz.  a to jak placené, tak také ukázkové lekce zdarma. 

Dále se týkají On-line konference Den pro dno pánevní a produktu On-line tělocvična, oboje prodávané na webovém rozhraní www.skolapanevnihodna.info. 

Dále jsou všechny on-line produkty v textu nazávány výrazem "videokurz". 

část druhá

SMLOUVA O KOUPI VIDEO KURZU, POKUD JE ZPOPLATNĚN

 1. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o posytnutí videokurzu uzavřené níže uvedeným způsobem a za níže uvedených podmínek mezi Kupující videokurzu a Poskytovatelem.
 2. Předmětem Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytnout Kupující ve smluveném termínu videokurz na smluvené téma /tedy poskytnout zhlédnutí videokurzu na webovém rozhraní/ a závazek Kupující je zaplatit Poskytovateli smluvenou cenu.

uzavření kupní smlouvy u placených videokurzů a videí

 1. Zájemkyně o koupi videokurzu vyplní internetový formulář, jehož odesláním informuje Poskytovatele o svém zájmu o koupi videokurzu /dále jen Objednávka/. Objednávka je nezávazná. Zájemkyně odesláním objednávky souhlasí s těmilo všeobecnými obchodními podmínkami zaškrtnutím příslušného pole. Jinak nelze formulář odeslat.
 2. Poskytovatel zašle zájemkyni o videokurz výzvu k úhradě /fakturu/ /dále jen Nabídka/
 3. Zájemce, jež souhlasí s Nabídkou, uhradí do 10 dní fakturu
 4. Smlouva je uzavřena okamžikem připsání úhrady ceny za videokurz na účet Poskytovatele.

Cena videokurzu

 1. Cena za videokurz je splatná před zasláním 1. lekce.
 2. Cena za videokurz je nedílnou součástí nabídky semináře /najdete ji na faktuře/.

Uzavření kupní smlouvy u videí zdarma

 1. Zájemkyně o video zdarma vyplní internetový formulář, jehož odesláním informuje Poskytovatele o svém zájmu o videa zdarma /dále jen Objednávka/. Objednávka je závazná v momentě kliknutí na tlačítko "objednat".
 2. Zájemkyně odesláním objednávky souhlasí s těmilo všeobecnými obchodními podmínkami zaškrtnutím příslušného pole. Jinak nelze formulář odeslat.
 3. Poskytovatel zašle Kupující videa zdarma na jí uvedený email
 4. Smlouva je uzavřena a pro Kupující platí veškeré další níže uvedená ustanovení.

Forma videokurzu

 1. Videokurz je poskytnut Kupující v elektronické podobě, nikoliv na pevných nosičích
 2. Po připsání ceny za videokurz na účet poskytovatele, bude Kupující odeslán email s potvrzením přijetí platby a přihlašovacími údaji /heslem/ do tzv. členské sekce, kde je videokurz ke zhlédnutí. Tím poskytovatel splní svoji povinnost umožnit Kupující zhlédnutí videokurzu.
 3. Bonusy k videokurzu nejsou předmětem této smlouvy.
 4. Kupující má zakázáno si videokurz stahovat na pevný disk do jakéhokoliv svého zařízení /počítač, fleška/
 5. Je zakázáno poskytovat URL s videi třetí osobě a to a videa zdarma
 6. Jsou zakázány jakékoliv pokusy o narušení zabezpečení videokurzu jedinečným heslem generovaným zcela a výhradně je pro Kupující.
 7. Videokurz má Kupující k dispozici po dobu minimálně 1 roku od koupě.

část třetí

DALŠÍ USTANOVENÍ OHLEDNĚ VHODNOSTI VIDEOKURZU PRO KUPUJÍCÍ

 1. Kupující si je vědomá, že videokurz není léčbou, ale výhradně a pouze prevencí jejich možných zdravotních potíží.
 2. Poskytovatel nenese zodpovědnost za vzniklé psychické, ani fyzické potíže, přechodné zhoršení zdravotního stavu.
 3. Kupující absolvuje kurz na vlastní zodpovědnost, prohlašuje, že je plnoletá a svéprávná.
 4. Kupující je obeznámena, že videokurz není vhodný v těhotenství, při horečce, hormonálních poruchách, užívání psychofarmak, emoční labilitě, rakovině a při dalších vážných zdravotních poruchách.
 5. Kupující prohlašuje, že se bude o vhodnosti využití technik videokurzu radit se svým ošetřujícím lékařem, pokud má pochybnost.

VYLOUČENÍ ZODPOVĚDNOSTI

Zakoupením videokurzu rozumíte, že jakékoliv použití informací z kurzu a úspěchy, či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve Vašich rukou a autorka Metody 3x3, ani Poskytovatel za ně nenese žádnou zodpovědnost. V tomto videokurzu můžete najít také informace o produktech, nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením našeho osobního názoru k dané problematice.

část čtvrtá

DALŠÍ USTANOVENÍ OHLEDNĚ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ METODY 3X3

 1. Kupující si je vědomá, že metoda 3x3 je ve smyslu duševního vlastnictví majetkem autorky Metody Renaty Sahani a Poskytovatele kurzu /Metoda 3x3 a její postupy jsou akreditované MŠMT/. Jakékoliv komerční použití videokurzů a znalostí z nich je zakázáno.
 2. Videokurz je autorským informačním produktem a jakékoliv šíření, nebo poskytování jeho obsahu třetím osobám bez souhlasu autorky je zakázáno. Je porušením autorského zákona 211/2000Sb. ve znění pozdějších předpisů, které může být stíháno. 
 3. Poskytovatel poskytuje videokurz Kupující pouze jen pro její vlastní potřebu, nikoliv ke komerčnímu, nebo profesnímu použití Kupující. Veškeré PR aktivity k Metodě 3x3 jsou pouze v rukou autorky Metody 3x3 Renaty Sahani.

Odstoupení od smlouvy a stornovací podmínky

Poskytovatel sděluje Kupujícímu, a to i před uzavřením Smlouvy, že nemá právo na odstoupení od Smlouvy, rovněž kupující prohlašuje, a to i před uzavřením Smlouvy, že souhlasí s dodáním videokurzu před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a nemá tak nárok na odstoupení od Smlouvy, protože se jedná ve smyslu ust. par.1837 písm. 1) zákona č. 89/2012Sb, občanský zákoník, o smlouvu o dodání digitálního obsahu, jenž nebyl dodán na hmotném nosiči.

Převedeno do lidské řeči

Pokud si videokurz koupíte a podíváte se již na videa,

nepovažujeme za fér Vám muset vracet peníze. 

Vždy jste měla k dispozici ukázky předem.

 

část pátá

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

 1. Výše specifikované smlouvy, tedy i tyto všeobecné podmínky se řídí právním rádem české republiky
 2. Při odeslání Objednávky účastníci potvrzují, že jim je znám obsah těchto všeobecných obchodních podmínek, že si je přečetli, že jejich obsahu rozumí a že proti nim nemají žádné výhrady.
 3. Smluvní strany poskytují Poskytovateli v rámci realizace smlouvy své osobní údaje a prohlašují, že dávají poskytovateli jakožto správci osobních údajů souhlas se zpracováním a uchováním osobních údajů, a to zejména v souladu s ust. par.5 odst 2 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a tím, že Poskytovatel prohlašuje, že veškeré takto schromážděné údaje shromažďuje pro svou interní potřebu evidence Účastnic videokurzu, dále pro potřeby realizace semináře. 
  .

  Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.5.2017


4.

Podmínky pro 4denní kurz
Metoda 3x3 pro fyzio a porodní

 • naučené si zapojujete do své vlastní praxe, techniky využíváte zejména v individuálních ordinacích a na kurzech pro Vaši vlastní klientelu /například před cvičením pilatesu, tantry, HJ zaškolíte své klientky v pánevním dnu a pod./. 
 • ctíte zdroj naučených vědomostí a nevydáváte je za vlastní
 • na svém webu máte certifikát Školy pánevního dna a kurz uvedený ve svém CV
 • jste absolventka kurzu Metoda 3x3 ve fyzioterapii
 • nejste lektorka Školy pánevního dna
 • na webu www.skolapanevnihodna.info pro vás již brzy vznikne rubrika, kde můžete své profesní aktivity nabídnout a ukázat se světu 🙂

Neučíte Metodu 3x3 jako celek /nevedete kurzy Tajemství ženského pánevního dna pohledem západu a východu I a II./. Nejste akreditovaná lektorka školy. Neškolíte v Metodě 3x3 nové další lektorky. Neškolíte odbornou veřejnost. Nepřednášíte o M3x3 v médiích a časopisech. 

Dále rozhodně netočíte ze znalostí načerpaných na kurzu videa, webináře, ani nevedete on-like kurzy se záznamem. Chráníte know how Metody 3x3 před ukradením a zkopírováním /víte koho máte na kurzu/. 
On-line lekce bez záznamu jsou možné. 
Netočíte o Metodě 3x3 předtočené videokurzy zdarma ani za úplatu. 

 

To vše platí také pro stejnojmenné videokurzy.


Tedy Videokurz Metoda 3x3 pro fyzioterapautky a porodní.

Nedáváte přístupy do videokurzu kolegyním v práci a ani celým pracovním kolektivům.


5.

Podmínky pro celoroční Lektorský kurz