608 637 250

Smluvní obchodní a etické podmínky
pro lektorský kurz Školy pánevního dna

Podepisujete elektronicky, stejně jako například v e-shopu zaškrtnutím políčka souhlasu.
Přihlášku na kurz nelze bez zašrtnutí technicky odeslat.

 

poskytovatel:
Škola pánevního dna s.r.o. /dále jen škola/
Jaurisova 515/4
Praha 4, 140 00 Michle
IČO: 063 83 220
DIČ: CZ06383220 /neplátce DPH/
číslo účtu: 
200 127 95 40 / 2010
Fio banka

 

účastnice lektorského kurzu
/lektorka/:
doplňte Vaše jméno a příjmení
datum narození:
plnou fakturační adresu:

 

 

Storno podmínky po zaplacení kurzu

Zaplacením kurzu s Vaší účastí počítáme, místo Vám držíme a Vy blokujete místo dalším ženám. 

Rozhodující termín jsou 3 - 4 týdny před kurzem tak, abychom si stihly za vás najít náhradnici.

 • pokud svou účast zrušíte 4 týdny před kurzem a více /21 dní a více/, vracíme Vám 100% z plného kurzovného
 • pokud svou účast zrušíte 4 - 3 týdny před kurzem, vrátíme Vám 50% z kurzovného
 • pokud svou účast zrušíte méně než 3 týdny před kurzem, kurzovné se nevrací žádné
 • všechny lekce jsou stále také ve formě předtočených videí a záznamů na Zoomu, takže o nic nepřijdete
 • jste-li na některý z termínů nemocná, kurzovné se Vám nevrací
 • zakáže-li nám vláda konání živého kurzu, kurzovné se nevrací, ale živé termíny se posouvají
 • zmeškané živé víkendy si můžete nahradit s dalším během
 • pokud máte splátkový kalendář /kurz jste neplatila celý, ale na splátky/ bude požadováno doplacení celé částky v termínech Vámi podepsaných
 • výše uvedené platí také pokud kurz v jeho průběhu z vlastní vůle ukončíte, či přerušíte

 

1. Poskytovatel /škola/ se zavazuje

 • zajistit výuku lektorských kurzů v uvedeném termínu a v uvedeném rozsahu výukových hodin 
 • zajistit prezenční živou výuku Praha / Luhačovice/ Zoom online
 • dodat formou přístupů do členské sekce na webu výuková videa v harmonogramu daném na webu
 • termíny, harmonogram a obsah aktuálního lektorského kurzu je vždy na webovém rozhraní webových stránek www.skolapanevnihodna.cz
 • škola si vyhrazuje právo na max 20%/ změnu harmohogramu vždy v zájmu kvality výuky 
 • v případě nemoci /karantény/ Renaty Sahani je zajištěna buď zkušená a kvalitní zastupující lektorka, či se posouvá datum kurzu

2. Účastnice kurzu se zavazuje

a prohlašuje, že splňuje podmínky přijetí do kurzu

 • je min. 21 let mladá 🙂
 • má maturitu
 • jste psychicky a fyzicky zdravá, svébytná žena a kurzu se účastní na vlastní přání a tím i zodpovědnost
 • není a ani nebyla v minulosti psychiatricky léčená, závislá na alkoholu, nebo jiných omamných látkách, léčená pro deprese, psychózu, úzkosti, vážný syndrom vyhoření
 • neužívá a neužívala /minimálně 3 roky před kurzem/ psychofarmaka - například dlouhodobě antidepresiva atd., stejně jako jakékoliv omamné látky mimo cigaret a společenského množství alkoholu
 • pokud zažila méně než 1 rok před kurzem potrat, znásilnění, vážnou gynekologickou operaci, nebo jiné vážné trauma, je povinna o tom osobně informovat organizátorku kurzu Renatu Sahani
 • respektujete, že na kurzu /po večerech po kurzu/ je zakázána konzumace alkoholických nápojů a jakýchkoliv omamných látek v jakémkoliv i tom minimálním množství
  /důvodem je často hluboká práce v emoční a energetické rovině neslučitelná s výše uvedeným/
 • na kurzu zodpovídá každá účastnice sama za sebe a kurz je tedy vhodný pouze pro účastnice se schopností sebereflexe, pro účastnice, které jsou v kontaktu se svým tělem a emocemi
 • kurz je určen pouze ženám, které mají již nějakou zkušenost se sebe rozvojovými semináři a které počítají s možným přechodným zhoršením jejich fyzického, emočního, či energetického stavu
 • před nástupem na kurz je potřeba mít svoji fyzioterapeutku /pro případ přetížení fyzického těla/, svoji psychoterapeutku /pro případ přetížení emocí/ a "léčitelku" pro případ energetické rozlady
 • pokud již jakýmkoliv způsobem pracujete s energií, berete zodpovědnost za Vaše energetické procesy a to i nově vzniklé

3. Respektuji, k čemu mě certifikát opravňuje

 • u certifikátů typu č. 1 a č. 2 k vedení samostatných lekcí a kurzů Metody 3x3 k výuce kurzů Tajemství ženského pánevního dna pohledem západu a východu a to v jakékoliv časové formě /kurzy celodenní, cykly, celoroční/. Jste lektorka Školy pánevního dna dna
 • vést kurzy můžete jak prezenční, živé, tak také on-line kurzy bez záznamu
 • k výuce můžete používat oficiální obrazyskripta školy (licence č. 1 a č. 2)
 • máte-li lektorský kurz bez zkoušek a praxe /dostáváte pouze potvrzení o účasti/ a můžete si znalosti zavést do své již zavedené praxe. Nejste lektorka Školy pánevního dna.
 • typy licencí a druhy certifikátů najdete v bodě č. 12
 • můžete dělat přednášky o Metodě 3x3 pro laickou veřejnost v lokálních centrech jógy, mateřských centrech, seberozvojových centrech, tam, kde máte v záměru uspořádat kurz
 • můžete pořádat ukázkové lekce cvičení Metody 3x3
 • znalosti z lektorského kurzu není dovoleno dávat zdarma! /nepořádáte kurzy zdarma, přednášky zdarma, on-line kurzy zdarma .../. Berete tím práci ostatním lektorkám a devalvujete hodnotu Metody 3x3.

4. K čemu certifikát neopravňuje?

 • k vedení speciálních kurzů Metody 3x3 pro odbornou veřejnost /fyzioterapeutky, porodní asistentky/
 • k přednášení o Metodě 3x3 pro lékaře, střední zdravotnický personál, na vysokých školách
 • k paralelnímu založení Školy pánevního dna a k výuce nových lektorek a to ani po úmrtí Renaty Sahani, nebo ukončení její profesní kariéry z jakéhokoliv důvodu
 • k sepsání papírové knihy ani elektronické knihy na základě know how Metody 3x3 a znalostí z kurzu
 • k natáčení videí s tematikou Metody 3x3
 • k natáčení videokurzů s tematikou Metody 3x3 
 • k psaní E-booku s tematikou Metody 3x3
 • k natáčení webinářů s tematikou Metody 3x3 ať již pro Vaši vlastní potřebu, či pro cizí video a on-line konference / i pokud Vás pozvali 🙂 /

Za typické a ojedinělé pro Metodu 3x3 považuji pohled na pánevní dno ze třech rovin /tělo - emoce - energie/. Propojení pohledu západu a východu. Vždy je možné zvednout telefon, zeptat se autorky metody a dohodnout se. Vesměs jsem za šíření osvěty ráda. 

Vedení on-line kurzů bez záznamu JE možné, Covid změnil pravidla

Můžete vést lekce přes Zoom, Google meet, živým FB vysíláním bez záznamu! To už je pak videokurz. Pokud není jasný rozdíl mezi videokurzem a on-line kurzem ozvěte se nám, vysvětlíme. Doba Covidu nám s pojmy zamíchala :-). 

5. PR školy

Máte chuť školu /své kurzy masivně propagovat?/. PR spadá výhradně do působnosti marketingové ředitelky školy Martiny Sasínkové a ředitelky Renaty Sahani. Jsme rády, když propagujete školu 🙂 a Metodu 3x3. Nejsme rády, když to děláte za našimi zády a způsobem, který s námi neladí. Kontaktujte nás.

Certifkát školy vás tedy dále ne-opravňuje

 • k přednášení o Metodě 3x3 na velkých akcích a konferencích ať již naživo, či on-line
  /Miluj svůj život, Respekt k porodu, Evolution ... / Tady se vždy domlouvá celá lektorská komunita a přednášet může třeba trojice lektorek s předem alespoň zhruba domluveným obsahem
 • k vystupování v TV/rádiu  v souvislosti s Metodou 3x3 
 • k publikování v papírových časopisech v souvislosti s Metodou 3x3 
 • k publikování v internetových magazínech v souvislosti s Metodou 3x3 
 • k pořádání konference Den pro dno pánevní, pokud k ní nebudete od nás přizvána
 • k pořádání on-line konferenecí, výzev, kongresů s Metodou 3x3

Vždy zvažte, zda pouhým vynecháním názvu "Metoda 3x3" a opomenutím zmínit zdroj Vašich vědomostí nekradete know-how školy. Chápu, že mnohé z vás mají kurzy na pánevní dno také od jiných učitelů. Zvažte na kolik % využíváte znalosti z našeho lektorského kurzu. Pokud vůbec, anebo minimálně, takové vaše aktivity nespadájí pod nás a nemáte vůči nám žádný závazek. Pokud se z většiny opíráte o náš lektorský kurz, jedete podle našich obchodních podmínek.

5. Lektorka dodržuje etický kodex

 • lektorka souzní s filozofií Školy pánevního dna a Renaty Sahani, podporuje Misi školy pánevního dna
 • lektorka ctí autorství Metody 3x3, nevydává vědomosti naučené na kurzu za své, cituje
 • z praktických důvodů nadále neškolím lektorky, které nechtějí figurovat oficiálním webu ŠPD a distancují se od lektorské komunity

6. Autorská a mejetková práva Renaty Sahani
/Školy pánevního dna/

Po úmrtí Renaty Sahani, nebo po ukončení její profesní kariéry přechází veškerá práva na syna Martina Schustera. Nikoliv organicky na vás lektorky školy. 

Autorským dílem a majetkem školy jsou zejména
- know-how Metody 3x3
- název kurzu Tajemství ženskéího pánevního dna pohledem západu a východu
- výraz Škola pánevního dna 
- logo školy
- skripta /pracovní sešit/ Tajemství pánevního dna I. pro laiky
- veškerá výuková skripta všech lektorských kurzů /je zakázáno dávat je laikům/
- veškerá zaznamenaná videa z lektorských kurzů 
- růžové výukové anatomické obrazy Jany Zímové
- metodická videa pro lektorský kurz Renaty Sahani a hostujících přednášejících lékařů a lektorů
/ je zakázáno je stahovat, šířit dál a znalosti z nich používat pro své například on-line produkty/
- oficiální fotografie školy s logem i bez
- papírové letáky
- texty webu www.skolapanevnihodna.cz - blog, FB texty

Dále patří do majetku školy
- FB stránka Škola pánevního dna s databází
- FB skupina Škola pánevního dna s databází 
- uzavřená FB skupina Lektorky 3x3 s databází
- uzavřená FB skupina Lektorky vip s databází

Jmené databáze těchto skupin jsou majetkem školy a lektorka je smí užívat pouze NEkomerčně.

Videa a videozáznamy z lektorského kurzu, Zoom 
- je zakázáno si stahovat videa do svého počítače, na flešky atd., výukové lekce sledujete pouze na našem webu a uvnitř uzavřené FB skupiny
- Zoom si žádná z účastnic také nenahrává
- přístupové údaje /hesla/ do videokurzu jsou pouze a jen pro vás, nedáváte je kamarádce ani Vašemu pracovnímu kolektivu
- 1x zaplaceno = jeden jediný uživatel

7. Porušení autorských, etických a majetkových práv

bude řešeno takto

1. výzva k nápravě do předem oznámeného termínu 3 dní až 3 týdnů

Přijde Vám dopis /e-mail/ od naší právničky a marketingové ředitelky

2. při nesjednání nápravy následuje výzva k finančnímu odškodnění v předem oznámené částce

8. Postup přihlášování a přijetí do kurzu

 • vyplňte a odešlete motivační dotazník, zatím kurz rozhodně neplaťte
 • do 3 pracovních dní se s Vámi spojí lektorka kurzu Renata Sahani, uložte si číslo 608 163 190 🙂
 • o přijetí/nepřijetí do kurzu budete informována buď rovnou telefonicky, nebo emailem
 • Renata Sahani si vyhrazuje právo vás do kurzu nepřijmout bez udání důvodu, většinou se jedná o profesní nesoulad, střet zájmů, nebo ohrožení hladkého průběhu kurzu s důvodů sociálních 
 • až poté si prosím vygenerujte přes objednávkový formulář zálohovou fakturu a kurzovné /nebo jeho první splátku/ můžete uhradit
 • obchodní podmínky podepisujete elektronicky /bez zaškrtnutého souhlasu není odeslání formuláře technicky možné/
 • před přihlášením si je pečlivě prostudujte, podepisujete je také papírově první den na kurzu
 • no a jste přijatá 🙂 hurááá
 • Škola pánevního dna nenese zodpovědnost za rezervace hotelů, letenek, jízdenek, lístků do divadla 🙂 v případě jakýchkoliv termínových změn, které se vždy snažíme nedělat :-), ale doba je nejistá
 • nyní se jen těšte na kurz stejně jako my 🙂

9. Při nástupu na kurz se proukazujete negativním testem

Všechny se na začátku víkendu testujeme atg testem. 

Momentální Covid opatření najdete zde >>

10. Storno podmínky po zaplacení kurzu

 • Zaplacením kurzu s Vaší účastí počítáme, místo Vám držíme a Vy blokujete místo dalším ženám. 
 • Rozhodující termín jsou 3 - 4 týdny před kurzem tak, abychom si stihly za vás najít náhradnici
 • pokud svou účast zrušíte 4 týdny před kurzem a více /21 dní a více/, vracíme Vám 100% z plného kurzovného
  pokud svou účast zrušíte 4 - 3 týdny před kurzem, vrátíme Vám 50% z kurzovného
  pokud svou účast zrušíte méně než 3 týdny před kurzem, kurzovné se nevrací žádné
 • všechny lekce jsou stále také ve formě předtočených videí a záznamů na Zoomu, takže o nic nepřijdete
  jste-li na některý z termínů nemocná, kurzovné se Vám nevrací
 • zakáže-li nám vláda konání živého kurzu, kurzovné se nevrací, ale živé termíny se posouvají
 • zmeškané živé víkendy si můžete nahradit s dalším během
 • pokud máte splátkový kalendář /kurz jste neplatila celý, ale platíte na splátky/ bude požadováno doplacení celé částky v termínech Vámi podepsaných
 • výše uvedené platí také pokud kurz v jeho průběhu z vlastní vůle ukončíte, či přerušíte

11. Co můžete vyučovat získáním certifikátu?

Zde je obsah Metody 3x3 ke stažení, tato přloha je nedílnou součástí oschodních podmínek.
Harmonogram je třeba dodržet a popřípadě obohatit o Vaše další znalosti, nikoliv určité pasáže vypouštět. Rozhodnete-li se znalosti z kurzu pouze zavzít do vašeho již zavedeného systému, můžete, ale potom nevyužíváte názvy Škola pánevního dna, Metoda 3x3, Tajemství ženského pánevního dna ... a jste Metodou 3x3 pouze inspirovaná. Nemáte nárok na používání skript, ani anatomických výukových obrazů. Jste mezi lektorkami také vítaná ... a to i s Vaší touhou odlišit se :-). Jen prosím nekrást :-). Vždy uvádět zdroj! A nevydávat naše za své. 

Forma lekcí Metody 3x3
záleží na Vás, můžete dělat kurzy celodenní, docházkové cykly, vyučovat lekce skupinové, či pouze individuální

Harmogram zde máte ke stažení v pdf.

 

12. Typy licencí - druhy certifikátů

Každá si volíte podle způsobu účasti na kurzu svůj certifikát. Doba Co-vidí mě přiměla natočit vše, co umím a znám na videa a tak vnikla knihovna videí Metody 3x3, jako podklad pro tento lektorský kurz, pro případ ... Kurz je kombinací živých setkání, videoknihovny a on-line Zoom setkání. Je na Vás jaký mix účasti si zvolíte. Zda si uděláte zkoušky, či ne, zda se stanete součástí naší lektorské komunity, nebo se osamostatníte ve vlastním projektu.

Ale nějaká ta pravidla tu přeci jen jsou :-).
Dostáváte tři druhy licencí / certifikátů dle Vaší volby

č.1 - Certifikát Školy pánevního dna

 • stáváte se plnohodnotnou lektorkou Školy pánevního dna a učíte samostatně Metodu 3x3
 • chodíte na kurz buď naživo, nebo máte videoknihovnu, či Zoom
 • jste aktivní a účastná v naší lektorské komunitě a je vidět Váš zájem o Metodu 3x3
 • doložíte splnění 70 hodin praxe , uděláte závěrečnou zkoušku praktickou, písemný test a odevzdáte závěrečnou práci
 • vystavení certifikátu podmiňuji vlastním rozhodnutím způsobilosti k vedení kurzů také po stránce emoční a osobnostní /ne všechny účastnice zvládnou vést skupinové kurzy, ale téměř vždy můžete vyučovat Metodu 3x3 individuálně/

č.2 - Osvědčení od MŠMT není a již nebude

 • z důvodů časově náročné byrokracie nemáme a nebudeme o něj již ani v budoucnu usilovat
 • v odbě lockdownu 2020 zakázalo MŠMT účast neočkovaným ženám na kurzu a to je pro nás naprosto neřešitelná administrativní a nepřípustná lidská situace
 • obsah kurzu i hodinová dotace zůstávají stejné jako bychom akreditovaní byli, stejně tak kvalita kurzu je stále na vysoké úrovní odborné i organizační /lektorský kurz 2022 / 2023 je již 16. v pořadí, takže zkušennosti máme/

č.3 - Potvrzení o absolvování kurzu, či videokurzu

 • nemusíte plnit nic 🙂
 • můžete chodit naživo, účastnit se Zoomem, využívat videoknihovnu, ale neplníte minimální docházku, ani praxi, ani zkoušky
 • nedostáváte žádný z Certifikátů, ale pouze prosté Potvrzení o zakoupení kurzu
 • nemáte k dispozici skripta pro laiky, anatomické výukové obrazy a ani další benefity lektorské komunity
 • nemáte oprávnění k samostatnému vyučování Metody 3x3, ale nabyté znalosti si zavezmete do své vlastní již zavedené praxe například fyzioterapeutky, nebo lektorky jógy

Průběh zkoušek

Zkoušky můžete, ale nemusíte absolvovat. Bez zkoušek není certifikát a nemůžete učit Metodu 3x3, kurzy Tajemství. Zkoušku si můžete odložit, nebo ji udělat on-line nejpozději do jednoho roku od ukončení kurzu a za podmínky, že jste s námi stále přiměřeně v kontaktu. Po 5 leté odmlce ani my již zpravidla nereagujeme.

Zkouška obsahuje

1. písemný test znalostí

2. praktickou zkoušku - vedete 7 minut úsek lekce cvičení pánevníhodna podle Vámi vylosované otázky skupinu buď lektorského kurzu, laického kurzu u Renaty Sahani, nebo on-line účastnice kurzu v on-line tělocvičně

3. závěrečnou písemnou práci v rozsahu min 2 A4 na Vámi zvolené téma

4. doložení praxe a náhledů 

 

Jak doložit praxi?

Praxi jsem do programu znovu vrátila poučená covidí mánií učit věci bez zažitých alespoň minimálních zkušennností. Ráda bych, aby měly letorky školy dobrou pověst a kvalitu a pomohly mi držet Metodu čistou a na profesionální úrovni. 

Co je se rozumí praxí?
Vy vedete určitý tematický úsek ze sestav Tajemství I. /II./. Vedete skupinu tak, jako byste již vedla své klientky, skupina vám dává zpětnou vazbu. Podklady /seznam otázek/ k vedení praxe dostanete na kurzu. 

Požadovaných je min 70h praxe á 60min 

 • celý týden praxe bude 15 - 17. června 2023 v Luhačovicích = 21h
 • na 2., 3. i 4. víkendu víkendu se bude začínat vždy praxí a tato bude vysílaná také ON-lINE Zoomem, takže i ženy, které chtěly jen videokurz si ji s námi praxi mohou udělat z domu = 3 x 7h = 21h
 • Kde vezmete dalších 30hodin praxe?
  - hodiny praxí si můžete nasbírat také vedením on-line lekcí v projektu Školy pánevního dna /on-line tělocvična/
  - praxi sbíráte také vedením svých vlastních lekcí ve vašich osobních projektech, o tom nám píšete čestné prohlášení s uvedeném počtu hodin /mimulé ročníky dokládaly také fotografií sálu, prostoru, kde cvičily, ze které je patrné, že se zde konal kurz - nefotíte samozřejmě klientky, samozřejmostí jsou podpisy účastnic s referencí zaznamenané v protokolu praxe
  - další možností je, se samostatně sejít spolu s ostatními lektorkami a praxi si udělat společně ve vašem vlastním prostoru a čase, například ženy z Prahy, záznamy děláte stejné jako výše

Jak získat náhledy?
Náhledy jsou cennou zkušenností, kdy sledujete práci zkušenější lektorky. Děláte si je v rámci živých kurzů Renaty Sahani. Zajdete si na kurz podruhé /pouze pokud je místo a lockdown mi neredukuje počet účastnic v místě konání/. Jinak k tomu slouží výborně naše nová on-line tělocvična, kam máte vstup po dobu konání lektorského kurzu zdarma. Spuštění - podzim 2022

13. Propagace vašich akcí na webu školy

 • od druhého pololetí  /únor 2022/ opět obnovíme inzerci Vašich kurzů Metody 3x3 na webu školy
 • odlišeny budou kurzy Metody 3x3 /Tajemství .../ v čisté formě s harmonogramem dle bodu č.11
 • a kurzy, přednášky a aktivity Metodou 3x3 pouze inspirované
 • i vás si vážíme a jsme rády, že se metodika k ženám alespoň v ochutnávce dostane
 • opět budete moct vstoupit do lektorského klubu a využívat jeho benefity v podobě metodických videí, lektorských setkání a dalších služeb
 • v současné době tvoříme pravidla, která vás mile překvapí 🙂
 • klub je postaven v duchu komunity, bude zdarma, ale za Váš vklad obsahový s formou protislužby pro ostatní lektorky školy
 • zapojit se můžete také do živé i on-line konference Den pro dno pánevní
 • stejně jako do nového projektu pacientské organizace a její on-line tělocvičny

14. Vhodné a nevhodné názvy?

 • na webu ve Vašem portfoliu máte vystavený krásný Certifikát školy 🙂, pokud tedy vedete kurzy Metody 3x3 /Tajemství/ a využíváte ve své práci znalosti z lekorského kurzu
 • Certifikát nemáte vůbec? Certifikát máte, ale na webu jej mezi ostatními nemáte? Pojďme to dotáhnout.
  Neučte kurzy Tajemství ... /Metody 3x3/ bez našeho certifikátu.
 • vedete-li naše kurzy, používejte před jménem lektorka Školy pánevního dna, nejen lektorka jógy atd.
 • Váš web /letáky/ si vyzdobte růžovými obrazy, pokud vedete kurzy Tajemství /Metody 3x3/, pokud tyto kurzy nevedete, obrazy tam nemají co dělat
 • totéž platí o FB grafice, papírových letácích, vizitkách ...
 • Škola pánevního dna je jen jedna, vlastní ji Renata Sahani a proto i tento výraz používejte pouze ve spojení jsem Jana Moudrá "lektorka Školy pánevního dna"
 • vhodné /nevhodné názvy kurzů - příklady
  - zvolte si klidně název svůj vlastní 
  - nebo používejte název Tajemství ..., či Metoda 3x3, ale potom taky dodržte obsah kurzu! viz harmonogram bod č.11

  -
  Pánevno dno Metodou 3x3 ANO
  - Metoda 3x3 ANO
  - Tajemství ženského pánevního dna ANO
  - Tajemství ženského pánevního dna pohledem západu a východu ANO
  - nepoužívejte jako název svého kurzu Škola pánevního dna /ta je jen jedna!/
 • vhodné / nevhodné názvy vyšich center, pracovišť
  - nepoužívejte jako název svého pracoviště, místního centra Škola pánevního dna /ta je jen jedna!/
  Školu pánevního dna má Renata Sahani a je momentálně ve Zlíně Kvítková 3687/52
 • licence na další lokální a místní Školy pánevního dna po republice řešíme a máme to v plánu
 • neučte pod těmito našimi názvy své vlastní obsahově jiné metodiky
 • obohacení nad povinnou sumu předaných témat JE možné, nikoliv výměna, či osekání obsahu
 • důvod? pro klientky zvenku chceme zachovat garanci orginality a kvality obsahu Metody 3x3
 • výrazy škola pánevního dna, Tajemství pánevního dna, Metoda3x3 nepatří do názvu Vašeho webu a to ani v anglických překladech 🙂
 • do názvů svého webu si nedávejte například  www.skolapanevnihodnaostrava.cz, nebo www.metoda3x3sjnoumoudrou.cz

 

 

 

-------------------------------------
za Školu pánevního dna s..r.o.
Renata Sahani

 

 

-------------------------------------
Jméno Příjmení účastnice kurzu
TISKACÍM a PODPIS