608 637 250
nejen Praha

Obchodní podmínky kurzu ke stažení a podpisu. 

Prosím o podepsání a doručení k nám osobně nebo na email:

zuzka@skolapanevnihodna.cz

 • 3. května 2023 byla aktualizovaná pasáž o odběru videokurzu, podívat se na něj a pak kurz stornovat nelze 🙂
 • 23. května 2023 byla aktualizovaná pasáž ohledně zkoušek a certifikátů, do podmínek byla také přidán 5denní lektorský kurz 

  Aktualizace dne 25.5. 2023

Smluvní obchodní a etické podmínky
pro lektorské kurzy Školy pánevního dna

Dále jen "podmínky". Podepisujete elektronicky, stejně jako například v e-shopu zaškrtnutím políčka souhlasu. Přihlášku na kurz nelze bez zašrtnutí technicky odeslat.

 

Poskytovatel:
Škola pánevního dna s.r.o. /dále jen škola/
Jaurisova 515/4
Praha 4, 140 00 Michle
IČO: 06383220
DIČ: CZ 06383220 /neplátce DPH/
číslo účtu: 
2001279540 / 2010
Fio banka

 

Obsah

1. Kterých kurzů se podmínky týkají?
2. Poskytovatel /škola/ se zavazuje
3. Účastnice kurzu se zavazuje
4. Respektuji, k čemu mě certifikát opravňuje
      --- licence na Tajemství I a také II.
      --- přestupy do "vyšších" levlů kurzu
      --- přestup z Potvrzení o účasti do Certifikátu
5. PR školy
6. Etický kodex lektorek Školy pánevního dna
7. Autorská a mejetková práva Renaty Sahani /Školy pánevního dna/
8. Postup přihlášování a přijetí do kurzu, platby
9. Covid pravidla
10. Storno podmínky po zaplacení kurzu
11. Co budete vyučovat získáním certifikátu?
12. Typy licencí - druhy certifikátů
13. Propagace vašich akcí na webu školy
14. Lektorská komunita
____________________________
Vhodné a nevhodné názvy Vašeho webu, kurzů apod.

Účastnice lektorského kurzu
/lektorka/:
doplňte Vaše jméno a příjmení
datum narození:
plnou fakturační adresu:

 

 

1. Kterých kurzů se tyto podmínky týkají

 • celoročního lektorského kurzu - 6 + 5 víkendů

 • 5denního lektorského kurzu základního

2. Poskytovatel /škola/ se zavazuje

 • zajistit prezenční výuku lektorských kurzů v uvedeném termínu a v uvedeném rozsahu výukových hodin - Praha / Luhačovice/ Zoom online
 • dodat formou přístupů do členské sekce na webu výuková videa v harmonogramu daném na webu
 • termíny, harmonogram a obsah aktuálního lektorského kurzu je vždy na webovém rozhraní webových stránek www.skolapanevnihodna.cz
 • škola si vyhrazuje právo na maximálně 20% změnu obsahu harmonogramu vždy v zájmu kvality výuky
 • v případě nemoci Renaty Sahani se termíny odkládají, proto volte ubytování pouze s možností storna

3. Účastnice kurzu se zavazuje

a prohlašuje, že splňuje podmínky přijetí do kurzu

 • je min. 21 let mladá 🙂
 • má maturitu
 • jste psychicky a fyzicky zdravá, svébytná žena a kurzu se účastní na vlastní přání a tím i zodpovědnost
 • není a ani nebyla v minulosti psychiatricky léčená, závislá na alkoholu, nebo jiných omamných látkách, léčená pro deprese, psychózu, úzkosti, vážný syndrom vyhoření
 • neužívá a neužívala /minimálně 3 roky před kurzem/ psychofarmaka - například dlouhodobě antidepresiva atd., stejně jako jakékoliv omamné látky mimo cigaret a společenského množství alkoholu
 • pokud zažila méně než 1 rok před kurzem potrat, znásilnění, vážnou gynekologickou operaci, nebo jiné vážné trauma, je povinna o tom osobně informovat organizátorku kurzu Renatu Sahani
 • respektujete, že na kurzu /po večerech po kurzu/ je zakázána konzumace alkoholických nápojů a jakýchkoliv omamných látek v jakémkoliv i tom minimálním množství
  /důvodem je často hluboká práce v emoční a energetické rovině neslučitelná s výše uvedeným/
 • na kurzu zodpovídá každá účastnice sama za sebe a kurz je tedy vhodný pouze pro účastnice se schopností sebereflexe, které jsou v přiměřeném kontaktu se svým tělem a emocemi
 • kurz je určen pouze ženám, které mají již nějakou zkušenost se sebe rozvojovými semináři a které počítají s možným přechodným zhoršením jejich fyzického, emočního, či energetického stavu
 • před nástupem na kurz je potřeba mít svoji fyzioterapeutku /pro případ přetížení fyzického těla/, svoji psychoterapeutku /pro případ přetížení emocí/ a "léčitelku" pro případ energetické rozlady
 • pokud již jakýmkoliv způsobem pracujete s energií, berete zodpovědnost za Vaše energetické procesy a to i nově vzniklé

4. K čemu vás kurz / certifikát opravňuje

Buď máte Certifikát, nebo jen Potvrzení o účasti. Buď jste lektorka Školy pánevního dna, lektorka kurzů Tajemství ženského pánevního dna pohledem západu a východu, lektorka Metody 3x3 /toto vše můžete používat libovolně/, nebo ne. Toto si volíte sama tím, zdy se účastníte kurzu naživo, Zoomem, nebo jste jen konzumentka záznamových videí. Je na Vás, zda si uděláte zkoušky a Certifikát, či nikoliv. 

 

Vést své vlastní lekce Metody 3x3 můžete začít ihned,
jakmile se na to cítíte, takže třeba hned po prvním víkendu. 

 

 • Potvrzení o účasti Vás opravňuje
  k tomu zavzít naučené do Vaší vlastní již zavedené praxe, ale neučíte Metodu 3x3 samostatně a nenazýváte se lektorkou Školy pánevního dna, kurz máte ve svém CV a na webu Potvrzení o účasti
 • Certifikát Vás opravňuje
  zejména k vedení lekcí a kurzů s názvem Metoda 3x3, k výuce kurzů Tajemství ženského pánevního dna pohledem západu a východu a to v jakékoliv časové formě - kurzy celodenní, cykly, celoroční. 
  - vést kurzy můžete jak skupinové, tak také individuální
  - vedete kurzy prezenční živé, ale i
  - on-line kurzy bez záznamu, to už je pak videokurz, které s našim know how točit nelze
  - k výuce můžete používat oficiální obrazy školy /ty růžové/ a skripta školy
  - můžete dělat přednášky o Metodě 3x3 pro laickou veřejnost v lokálních centrech například jógy, mateřských centrech, seberozvojových centrech, tam, kde máte v záměru uspořádat kurz, nikoliv na kongresech a velkých konferencích /zeptejte se, dejte mi to vědět a i tam je to vítáno, ale s kvalitním a nezdefotmovaným obsahem v zájmu zachování obsahu Metody 3x3
  - můžete pořádat ukázkové lekce cvičení Metody 3x3, jak by měla taková lekce vypadat najdete v metodickém videu

Licence k Tajemství I + II.

 • během 13 let existence lektorských kurzů bylo spousta variant lektorských kurzů, zejména Covid s kurzy zamíchal, řiďte se tím, co máte na Certifikátu a sebereflexí, zda máte na to vyučovat Tajemství I i II. Tajemství II., protože ono má přesně daný obsah /harmonogram najdete níže/, takže nevydávejte za Tajemství II. Vaše osobní pojetí pokračovacího kurzu /například tantru, nebo tančení v ženském kruhu a pod./. Tajemství II. je o předaných technikách patra chodidla a krku, cvicích HSS, jizvách atd.
 • oběcně platí, že kratší kurzy 4 - 5denní opravňují k výuce a tematice pouze Tajemství I. a celoroční k Tajemství II., pokud jste z něj dělala zkoušky a máte na něj Certifikát

Dodatečný Certifikát k Tajemství II.

 • přijďte si zopakovat víkend Tajemství II. s dalším lektorským kurzem, termíny najdete na webu a přihlaste se u Zuzky Gogelové
 • zajděte si na náslechy, nebo se účastněte Tajemství II. v online tělocvičně
 • napište písemnou zkoušku Tajemství II. 
 • vytvořte závěrečnou práci na některé z témat Tajemství II. /min2xA4/
 • udělejte praktickou zkoušku tím, že povedete opakovací lekci Tajemství II. v online tělocvičně
 • odhadněte své kompetence, zkušennost a kompetence v patře krku a chodidel také sama
 • termíny zkoušek jsou členské sekci lektorek

Platnost Certifikátů

 • před Covidem měly Certifikáty platnost 4 roky a pak bylo žádoucí si je obnovit tím, že si zajdete znovu na náhledový kurz k Renatě Sahani plus aktivitou v lektorské komunitě
 • v Covidu vše zrušeno a platnost celoživotní
 • nyní opět obnovuji pro nové lektorky platnost Certifikátu na 3 roky, stačí se ukázat buď v on-line tělocvičně, nebo si zopakovat laický kurz
 • služebně starší si udělejte zcela dobrovolně jen tak pro sebereflexi písemnou a praktickou zkoušku, otázky k obojímu najdete ve společné členské sekci a zvažte sama, jestli nepotřebujete refreš kurz, nikdo vám Certikát nebere

Přestupy do "vyššího" kurzu

 • máte jakýkolilv kurz o kterém si nejste jistá, na co jeho Certifikát platí? zeptejte se
 • zajímá Vás pánevní dno natolik, že si chcete rozšířit licenci? zůčastnit se kurzu znovu, nebo chcete přestoupit do kurzu "vyššího" a delšího? 
 • kontaktujte asitentku Zuzku Gogelovou, nebo Renatu Sahani a domluvíme se na postupu individuálně
 • již zaplacené finance za minulý kurz se vám odečtou od Vámi vybraného nového

Přestup z pouhého Potvrzení o účasti na Certifikát

 • finančně doplatíte rozdíl Vámi již zaplacené částky za kurz do výše 5denního lektorského kurzu v momentální ceně tj. momentálně >> 
 • budete muset a já věřím, že s radostí splníte 🙂 veškeré podmínky k vydání Certifikátu, které najdete v bodě 12
 • zvolte si datum praktické a písemné zkoušky /naživo, nebo Zoom/ a přihlaste se na tu zkoušku uvnitř členské sekce lektorek
 • zvažte si, kde a jak nasbíráte praxi a doložte ji
 • zažádejte si o Certikát přes formulář, odkaz najdete opět ve společné členské sekci lektorek

K čemu vás kurz a to ani Certifikát neopravňuje?

 • znalosti z lektorského kurzu není dovoleno dávat zdarma! /nepořádáte kurzy zdarma, přednášky zdarma, on-line kurzy zdarma .../. Berete tím práci ostatním lektorkám a devalvujete hodnotu Metody 3x3.
 • dále Vás Certikát neopravňuje k vedení speciálních kurzů Metody 3x3 pro odbornou veřejnost /pro fyzioterapeutky, porodní asistentky atd./
 • k přednášení o Metodě 3x3 pro lékaře, střední zdravotnický personál, nebo například na vysokých školách, klinikách
 • k paralelnímu založení Školy pánevního dna a k výuce nových lektorek a to ani po úmrtí Renaty Sahani, nebo ukončení její profesní kariéry z jakéhokoliv důvodu /práva přebírá její syn jako majitel s.r.o. Škola pánevního dna/
 • k sepsání papírové knihy ani elektronické knihy na základě know how Metody 3x3 a znalostí z kurzu
 • k natáčení videí s tematikou Metody 3x3
 • k natáčení videokurzů s tematikou Metody 3x3 
 • k psaní E-booku s tematikou Metody 3x3
 • k natáčení webinářů s tematikou Metody 3x3 ať již pro Vaši vlastní potřebu, či pro cizí video a on-line konference / i pokud Vás pozvali 🙂 /

Za typické a ojedinělé pro Metodu 3x3 považuji pohled na pánevní dno ze třech rovin /tělo - emoce - energie/. Propojení pohledu západu a východu. Vždy je možné zvednout telefon, zeptat se autorky metody Renaty Sahani a dohodnout se. Vesměs jsem za šíření osvěty ráda. 

Vedení on-line kurzů bez záznamu JE samozřejmě možné.

Můžete vést lekce například přes Zoom, Skype, Google meet, živým FB vysíláním bez záznamu! Děláte záznam? To už je pak videokurz. Pokud Vám není jasný rozdíl mezi videokurzem a on-line kurzem ozvěte se nám, vysvětlíme. Doba Covidu nám s pojmy trochu zamíchala :-). 

5. Propagace a marketing školy PR

Máte chuť školu /své kurzy masivně propagovat?/. PR spadá výhradně do působnosti marketingové ředitelky školy Ludmily Magalhaes a ředitelky školy Renaty Sahani. Jsme rády, když propagujete školu 🙂 a Metodu 3x3. Nejsme rády, když to děláte za našimi zády a způsobem, který s námi neladí. Kontaktujte nás, určitě sladíme své záměry a obsah. 

Certifkát školy vás tedy dále ne-opravňuje

 • k přednášení o Metodě 3x3 na velkých akcích a konferencích ať již naživo, či on-line
  /Miluj svůj život, Respekt k porodu, Evolution ... / Tady se vždy domlouvá celá lektorská komunita a přednášet může třeba trojice lektorek s předem alespoň zhruba domluveným obsahem
 • k vystupování v TV/rádiu  v souvislosti s Metodou 3x3 
 • k publikování v papírových časopisech v souvislosti s Metodou 3x3 
 • k publikování v internetových magazínech v souvislosti s Metodou 3x3 
 • k pořádání konference Den pro dno pánevní, pokud k ní nebudete od nás přizvána
 • k pořádání on-line konferenecí, výzev, kongresů s Metodou 3x3

Vždy zvažte, zda pouhým vynecháním názvu "Metoda 3x3" a opomenutím zmínit zdroj Vašich vědomostí nekradete know-how školy. Chápu, že mnohé z vás mají kurzy na pánevní dno také od jiných učitelů. Zvažte na kolik procent využíváte znalosti z našeho lektorského kurzu. Pokud vůbec, anebo minimálně, takové vaše aktivity nespadájí pod nás a nemáte vůči nám žádný závazek. Pokud se z většiny opíráte o náš lektorský kurz, jedete podle našich obchodních podmínek.

Příklady vhodných a nevhodných názvů webu, kurzů atd. najdete níže v posledním bodu podmínek.

6. Etický kodex lektorek Školy pánevního dna

 • lektorka souzní s filozofií Školy pánevního dna a Renaty Sahani, podporuje Misi školy pánevního dna
 • lektorka ctí autorství Metody 3x3, nevydává vědomosti naučené na kurzu za své, cituje
 • z praktických důvodů nadále neškolím lektorky, které nechtějí figurovat oficiálním webu ŠPD a distancují se od lektorské komunity

7. Autorská a mejetková práva Renaty Sahani
/Školy pánevního dna/

Po úmrtí Renaty Sahani, nebo po ukončení její profesní kariéry přechází veškerá práva na syna Martina Schustera, majitele Škola pánevního dna s.r.o. a Metoda 3x3 s.r.o. Nikoliv organicky na vás lektorky školy. 

Autorským dílem a majetkem školy jsou zejména
- know-how Metody 3x3
- název kurzu Tajemství ženskéího pánevního dna pohledem západu a východu
- výraz Škola pánevního dna 
- logo školy
- skripta /pracovní sešit/ Tajemství pánevního dna I. pro laiky
- veškerá výuková skripta všech lektorských kurzů /je zakázáno dávat je laikům/
- veškerá zaznamenaná videa z lektorských kurzů 
- růžové výukové anatomické obrazy Jany Zímové
- metodická videa pro lektorský kurz Renaty Sahani a hostujících přednášejících lékařů a lektorů
/ je zakázáno je stahovat, šířit dál a znalosti z nich používat pro své například on-line produkty/
- oficiální fotografie školy s logem i bez
- papírové letáky
- texty webu www.skolapanevnihodna.cz - blog, FB texty

Dále patří do majetku školy
- FB stránka Škola pánevního dna s databází
- FB skupiny projektů školy
- uzavřená FB skupina Lektorky 3x3 s databází
Jmenné databáze všech těchto skupin jsou majetkem školy a lektorka je smí užívat pouze NEkomerčně mimo domluvené vyjímky. 

Videa a videozáznamy z lektorského kurzu, Zoom 
- je zakázáno si stahovat videa do svého počítače, na flešky atd., výukové lekce sledujete pouze na našem webu a uvnitř uzavřené FB skupiny
- Zoom si žádná z účastnic také nenahrává
- přístupové údaje /hesla/ do videokurzu jsou pouze a jen pro vás, nedáváte je kamarádce ani Vašemu pracovnímu kolektivu
- 1x zaplaceno = jeden jediný uživatel

Porušení autorských, etických a majetkových práv

bude řešeno takto

1. výzva k nápravě do předem oznámeného termínu 3 dní až 3 týdnů

Přijde Vám dopis /e-mail/ od naší právničky a marketingové ředitelky

2. při nesjednání nápravy následuje výzva k finančnímu odškodnění v předem oznámené částce

8. Postup přihlášování a přijetí do kurzu, platby

 • vyplňte a odešlete motivační dotazník, zatím kurz rozhodně neplaťte
 • do 3 pracovních dní se s Vámi spojí lektorka kurzu Renata Sahani, uložte si číslo +420 608 163 190
 • o přijetí/nepřijetí do kurzu budete informována buď rovnou telefonicky, nebo emailem
 • Renata Sahani si vyhrazuje právo vás do kurzu nepřijmout bez udání důvodu, většinou se jedná o profesní nesoulad, střet zájmů, nebo ohrožení hladkého průběhu kurzu s důvodů sociálních 
 • až poté si prosím vygenerujte přes objednávkový formulář zálohovou fakturu a kurzovné /nebo jeho první splátku/ můžete uhradit
 • obchodní podmínky podepisujete elektronicky /bez zaškrtnutého souhlasu není odeslání formuláře technicky možné/ a také papírově /asistentka Zuzka Gogelová Vás navede
 • no a jste přijatá 🙂 hurááá
 • Škola pánevního dna nenese zodpovědnost za rezervace hotelů, letenek, jízdenek, lístků do divadla 🙂 v případě jakýchkoliv termínových změn, které se vždy snažíme nedělat :-), ale doba je nejistá
 • nyní se jen těšte na kurz stejně jako my 🙂

Splátkový kalendář

Máteli kurz na splátky budete podepisovat s asitentkou Zuzkou Gogelovou splátkový kalendář. I když kurz z jakýchkoliv důvodů ukončíte, jste povinná zaplatit všechny splátky až do plného zaplacení ceny na faktuře.

9. Covid pravidla

 • žádná zvláštní opatření na našich kurzech již nejsou, Covid zmiznul z pole zájmu

10. Storno podmínky po zaplacení kurzu

 • Zaplacením kurzu s Vaší účastí počítáme, místo Vám držíme a Vy blokujete místo dalším ženám. 
 • Rozhodující termín je 6 - 5 týden před kurzem tak, abychom si stihly za vás najít náhradnici
 • pokud svou účast zrušíte 6 týdnů před kurzem a více /42 dní a více/, vracíme Vám 90% z plného kurzovného
  pokud svou účast zrušíte 6 - 4 týdnů před kurzem, vrátíme Vám 50% z kurzovného
  pokud svou účast zrušíte méně než měsíc /4 týdny před kurzem/, kurzovné se nevrací žádné
 • všechny lekce jsou stále také ve formě předtočených videí a záznamů na Zoomu, takže o nic nepřijdete
  jste-li na některý z termínů nemocná, kurzovné se Vám nevrací
 • zakáže-li nám vláda konání živého kurzu, kurzovné se nevrací, ale živé termíny se posouvají až to bude možné
 • zmeškané živé víkendy si můžete nahradit s dalším během
 • pokud máte splátkový kalendář /kurz jste neplatila celý, ale platíte na splátky/ bude požadováno doplacení celé částky v termínech Vámi podepsaných
 • výše uvedené platí také pokud kurz v jeho průběhu z vlastní vůle ukončíte, či přerušíte

Využívaný videokurz ruší možnost storna na živou účast!

Máte-li přistupy do členské sekce k našim předtočeným videím, kurzovné nevracíme i když se prezenčně účastnit nemůžete. Svou porci informací jste již dostala a naše know how využíváte. Pokud si chte zachovat možnost storna, neodebírejte videa předem. Požádejte asitentku Zuzku Gogelovou o zrušení Vašich přístupových údajů, pokud je nedopatřením máte. 

11. Co budete vyučovat získáním certifikátu?

Zde je obsah Metody 3x3 ke stažení, tato přloha je nedílnou součástí obchodních podmínek.
Harmonogram je třeba dodržet a popřípadě obohatit o Vaše další znalosti, nikoliv určité pasáže vypouštět. Rozhodnete-li se znalosti z kurzu pouze zavzít do vašeho již zavedeného systému, můžete, ale potom nevyužíváte názvy Škola pánevního dna, Metoda 3x3, Tajemství ženského pánevního dna ... a jste Metodou 3x3 pouze inspirovaná. Nemáte nárok na používání skript, ani anatomických výukových obrazů. Jste mezi lektorkami také vítaná ... a to i s Vaší touhou odlišit se :-). Jen prosím nekrást :-). Vždy uvádět zdroj! A nevydávat naše za své. 

Forma lekcí Metody 3x3
záleží na Vás, můžete dělat kurzy celodenní, docházkové cykly, vyučovat lekce skupinové, či pouze individuální

Harmogram zde máte ke stažení v pdf.

 

12. Typy licencí - druhy Certifikátů

Certifikát je s platoností na 3 roky

Certifikát Školy pánevního dna

 • stáváte se plnohodnotnou lektorkou Školy pánevního dna a učíte samostatně Metodu 3x3
 • jste uvedená mezi lektorka školy na webu školy a můžete si zde inzerovat své vlastní akce /kurzy/
 • vystavení tohoto Certifikátu podmiňuji vlastním rozhodnutím způsobilosti k vedení kurzů také po stránce emoční a osobnostní /ne všechny účastnice zvládnou vést skupinové kurzy, ale téměř vždy můžete vyučovat Metodu 3x3 individuálně/
 • vydání Certifikátu není ani po splnění všech podmínek samozřejmostí
  /například účastnice v těžké a nezreflektované osobní krizi, nebo ta, která se od školy distancuje a nijak nekomunikuje Certikát nedostává/
 • ke své výuce využíváte naše výukové obrazy, skripta, jste uvnitř naší lektorské komunity
 • můžete se účastnit interních lektorských supervizních a motivačních setkání
 • můžete se představit v online tělocvičně, nebo online konferenci Je to v suchu

Osvědčení od MŠMT není a již nebude

 • z důvodů časově náročné byrokracie již nebudeme o akreditaci v budoucnu usilovat
 • v době lockdownu 2020 zakázalo MŠMT účast neočkovaným ženám na kurzu a to je pro nás naprosto neřešitelná administrativní a lidsky nepřípustná situace
 • ani sama lektorka /neočkovaná/ nemohla svého času své vámi zaplacené kurzy vůbec vést
 • obsah kurzu i hodinová dotace zůstávají stejné jako bychom akreditovaní byli, stejně tak kvalita kurzu je stále na vysoké úrovní odborné i organizační /lektorský kurz 2023 / 2024 je již 17. v pořadí, takže zkušennosti máme/

Potvrzení o absolvování kurzu, či o zakoupení videokurzu

 • nemusíte plnit nic 🙂
 • můžete chodit naživo, účastnit se Zoomem, využívat videoknihovnu, ale neplníte minimální docházku, ani praxi, ani zkoušky
 • nedostáváte žádný z Certifikátů, ale pouze prosté Potvrzení o zakoupení kurzu, nezakončeného zkouškami /což bude na Certifikátu vyznačeno/. 
 • ne-máte k dispozici pro své klientky výuková skripta pro laiky, ani anatomické výukové obrazy a ani další benefity lektorské komunity jako jsou společná supervizní setkání, účast v online konferencích, online tělocvičně atd.
 • nemáte oprávnění k samostatnému vyučování Metody 3x3, jen si nabyté znalosti si zavezmete do své vlastní již zavedené praxe například fyzioterapeutky, nebo lektorky jógy, porodní asistentky atd.

Jak získat Certifikát Školy pánevního dna?

Podmínky Certifikátu byly opět zpřízněny v zájmu kvality a dobrého jména školy. Doufám, že pro Vás budou zábavnou výzvou a motivací k tomu jít do kvality a hloubky, nikoliv obtíží. 

O tento Certifikát mohou žádat jak účastnice celoročního kurzu, tak nově také 5denního a i kurzů starších například z doby Covidu i před ním, také z minimálně 4 denního kurzu pro fyzioterapeutky a porodní

 

1. o certifikát můžete zažádat u celoročního kurzu všechny účastnice -
to znamená vy z prezenčního kurzu, ale také Zoomu, anebo i záznamových videí 
- u 5 denního kurzu pouze vy z prezenční účastí v Praze
- u kurzů Covidových všechny s živou účastí
- u kurzů pro fyzio všechny s živou účastí
2. dále je třeba před zažádáním o Certifikát složit praktickou zkoušku 
3. složit
písemnou zkoušku /45min/
4. doložit 70 hodin praxe ve vedení Metody 3x3
5. napsat závěrečnou práci na Vámi zvolené téma ohledně pánevního dna /min 2xA4/
6. napsat osobní sebereflexi z kurzu a s Metodou 3x3 v osobním životě /min 2xA4/
7. zajdete si alespoň 1x na náhled / náslech celodenního kurzu k Renatě Sahani /nebo jiné lektorce / a to až PO lektorském kurzu/, který teď budete vnímat zcela jinak
8. a poslední novou podmínkou je, že chci vidět jednu celou ukázkovou Vámi vedenou min 45minutovou lekci Metody 3x3, kde budou všechny 3 roviny, ne jen cviky těla! tu můžete buď natočit v rámci svých lekcí, nebo odučit nějakou lekci v online tělocvičně


Jak o Certifikát zažádat?

 • písemně přes formulář zveřejněný uvnitř Vaší členské sekce na webu, vydávat ho bude asitentka Zuzka Gogelová, ráda Vám pomůže
 • pokud jste pouze na záznamech, je třeba v členské sekci pravdivě zašrtnout ta videa, která jste zhlédla a napsat k nim krátkou zpětnou vazbu na potvrzení, že jste je opravdu viděla a jejich tematika je Vám jasná
 • zkoušku si můžete odložit, udělat si ji s dalším lektorským kurzem, nebo ji udělat on-line nejpozději do 2let od ukončení kurzu a za podmínky, že jste s námi stále v přiměřeném alespoň minimálním kontaktu. Vyjímky z těch 2 let jsou dlouhodobá nemoc, osobní krize, těhotenství atd. za předpokladu, že nám to oznámíte. Po 3 - 5 leté odmlce a distancu od celé školy z Vaší strany ani my již zpravidla nereagujeme. 

Ad 1/ docházka

 • docházku zjišťujeme z podpisových archů účasti na kurzu
 • každou z vás, které vydám Certifikát, chci vidět alespoň jeden víkend naživo - týká se 6víkendového kurzu/, účastnicím 5denního kurzu vydám Certifikát pouze díky živé účasti, ne Zoomu!
 • u 5denního kurzu je povolená 10% absence /půlden/

Ad 2/ praktická zkouška

 • vedete cca 7minutový úsek lekce cvičení pánevníhodna podle Vámi vylosované otázky skupinu buď lektorského kurzu, laického kurzu u Renaty Sahani, nebo on-line účastnice kurzu v on-line tělocvičně
 • otázky máte známé předem
 • termíny jsou předem známy cca půl roku předem a jsou jak prezenčně v Praze, tak také možno v ten samý termín Zoomem

Ad 3/ písemná zkouška

 • děláte ji ve stejném termínu jako praktickou

Ad 4/ jak doložit praxi

 • praxi jsem do programu znovu vrátila poučená covidí mánií učit věci bez zažitých alespoň minimálních zkušennností. Ráda bych, aby měly letorky školy dobrou pověst a kvalitu a pomohly mi udržet Metodu čistou a na profesionální úrovni. Co se rozumí praxí? Opravdu učíte vedete kurz Metody 3x3.
 • Na našich kurzech to probíhá takto: vy vedete určitý tematický úsek ze sestav Tajemství I. /II./. Vedete skupinu tak, jako byste již vedla své klientky, skupina vám dává zpětnou vazbu. Podklady /seznam otázek/ k vedení praxe dostanete na kurzu. Praxe je také pokud vedete Váš kurz vlastní. 

Požadovaných je min 70h praxe á 60min tak, jako to mají akreditované kurzy

 • celý víkend praxe bude ten 5. nebo 6. v pořadí v Luhačovicích = 21h
 • na 2., 3. i 4. víkendu víkendu se bude začínat vždy praxí a tato bude vysílaná také ON-lINE Zoomem, takže i ženy, které chtěly jen videokurz, si ji s námi praxi mohou udělat z domu = 3 x 7h = 21h

Kde vezmete dalších 30hodin praxe?

 • hodiny praxí si můžete nasbírat také vedením on-line lekcí v projektu Školy pánevního dna /on-line tělocvična/
 • praxi sbíráte také vedením svých vlastních lekcí ve vašich osobních projektech, o tom nám píšete čestné prohlášení s uvedeném počtu hodin /mimulé ročníky dokládaly také fotografií sálu, prostoru, kde cvičily, ze které je patrné, že se zde konal kurz - nefotíte samozřejmě klientky, samozřejmostí jsou podpisy účastnic s referencí zaznamenané v protokolu praxe
 • komunitní praxe vás lektorek školy, ať už jen v rámci Vaší třídy, nebo všech lektorek školy - to znamená sejít se spolu s ostatními lektorkami a praxi si udělat společně ve vašem vlastním prostoru a čase, například ženy z Prahy, ženy z Brna, ženy ze Slovenska spolu ... záznamy děláte stejné jako výše a obsahem jsou otázky, které máte k dispozici všechny, iniciujte to, navrhněte a buďte aktivní

Ad 5/ jak na ukázkovou lekci?

 • natočte se při tom, když vedete reálnou lekci na mobil, nebo jinak /jednoduchý je např. také LIVE Facebook a pak to dát uložit, stáhnete a pošlete, nebo na Youtube, Skype, Vimeo ... /
 • veďte naživo jednu, nebo více lekcí v online tělocvičně školy
 • technicky Vám se vším poradí asistentka Zuzka Gogelová 

Jak si Certikát prodloužit?

Mám zájem na tom prodlužovat Certifikáty jen těm, které kurzy, nebo individuální lekce opravdu praktikují, ladí se Školou pánevního dna a hlásí se k ní, inzerují kurzy, lekce na webu školy. 

 • účastnice kurzů od června 2023 mají tedy Certifikát na 3 roky a mají povinnost si jej prodlužovat? platnost bude vyznačená na Certifikátu
 • podmínkou obnovy je zajít si na náslechy k Renatě Sahani, nebo jiné lektorce, která vyučuje čistou Metodu 3x3, čisté Tajemství I a II.
 • doložit svou praxi, že opravdu kurzy vedete a vedla jste /min 70h praxe od ukončení Vašeho lektorského kurzu/
 • doložit ukázkovou lekci videem, ať již Vaší vlastní hodiny, nebo v rámci online tělocvičny školy
 • budete psát znovu písemnou zkoušku a dělat si znovu zkoušku praktickou
  /připravit se na ni můžete v rámci naší společné lektorské komunity uvnitř fb skupiny, nebo uzavřené členské sekce lektorek/ PS otázky jsou předem známy!
 • záveřečnou práci znovu nepíšete
 • ale závěrečnou sebereflexi z posledních let s Metodou 3x3 ano, napište mi motivaci, proč si chcete Certifikát prodloužit

13. Propagace vašich akcí na webu školy

 • opět máme po Covidu obnovenou inzerci Vašich kurzů na webu školy a je pro vás zdarma
 • respektivě ji platí škola a dělá ji placeně asistentka Zuzka Gogelová
 • z praktických a časových důvodů nadále neškolím lektorky, které nechtějí figurovat oficiálním webu ŠPD a distancují se od lektorské komunity tak, jak máte uvedeno v etickém kodexu lektorky 3x3

14. Lektorská komunita

V ní společně pečujeme o dobrou pověst a značku školy, propagaci Metoidy 3x3 a jejích lektorek. Děje se to pomocí společné inzerce na hlavním webu školy, online konferenci Je to v suchu a vítaná je jakákoliv Vaše další iniciativa. Nesoupeřit, ale spolupracovat k užitku potencionálních klientek, které školu potřebují. 

Chystaný společný projekt - online tělocvična

 • můžete vstoupit do lektorské komunity a využívat její benefity v podobě metodických videí, lektorských setkání a dalších služeb 
 • tato komunita má společnou fb skupinu a společnou jednu hlavní členskou sekci lektorek v rámci webu školy
  /zatím máte vše přímo ve Vaší členské sekci každý kurz samostatně/
 • vše je postaveno v duchu komunity, bude to zdarma, ale výměnou za Váš osobní vklad obsahový s formou protislužby pro ostatní lektorky školy
  například
  - natočte pro ostatní video, kde se ukážete v oblasti pánevního dna s Vaší specializací
  - dejte zdarma ostatním lektorkám video již natočené, co máte
  - přispějte ke značce školy nějakým jiným vkladem, ze kterého budou profitovat všechny lektorky
  - na společném komunitním a supervizním setkání lektorek přispějte svou lekcí, přednáškou, místem konání, jiným nápadem ... 
 • zapojit se můžete také do živé i on-line konference Je to v suchu 
 • stejně jako do nového projektu on-line tělocvičny
 • společná supervizní a komunitní setkávání - zkusíme obnovit tradici, ale tentokrát nejen naživo, ale také přes Zoom, vše se dozvíte v uzavřené komunitě na fb a uvnitř členské sekce

______

Dodatek, příklady - vhodné a nevhodné názvy

 • na webu ve Vašem portfoliu máte vystavený krásný Certifikát školy 🙂, pokud tedy vedete kurzy Metody 3x3 /Tajemství/ a využíváte ve své práci znalosti z lekorského kurzu
 • Certifikát nemáte vůbec? Certifikát máte, ale na webu jej mezi ostatními nemáte? Pojďme to dotáhnout.
  Neučte kurzy Tajemství ... /Metody 3x3/ bez našeho certifikátu.
 • vedete-li naše kurzy, používejte před jménem lektorka Školy pánevního dna, nejen lektorka jógy atd.
 • Váš web /letáky/ si vyzdobte růžovými obrazy, pokud vedete kurzy Tajemství /Metody 3x3/, pokud tyto kurzy nevedete, obrazy tam nemají co dělat
 • totéž platí o FB grafice, papírových letácích, vizitkách ...
 • Škola pánevního dna je jen jedna, vlastní ji Renata Sahani a proto i tento výraz používejte pouze ve spojení jsem Jana Moudrá "lektorka Školy pánevního dna"
 • vhodné /nevhodné názvy kurzů - příklady
  - zvolte si klidně název svůj vlastní 
  - nebo používejte název Tajemství ..., či Metoda 3x3, ale potom taky dodržte obsah kurzu! viz harmonogram bod č.11

  -
  Pánevno dno Metodou 3x3 ANO
  - Metoda 3x3 ANO
  - Tajemství ženského pánevního dna ANO
  - Tajemství ženského pánevního dna pohledem západu a východu ANO
  - nepoužívejte jako název svého kurzu Škola pánevního dna /ta je jen jedna!/
 • vhodné / nevhodné názvy vyšich center, pracovišť
  - nepoužívejte jako název svého pracoviště, místního centra Škola pánevního dna /ta je jen jedna!/
  Školu pánevního dna má Renata Sahani.
 • licence na další lokální a místní Školy pánevního dna po republice řešíme a máme to v plánu
 • neučte pod těmito našimi názvy své vlastní obsahově jiné metodiky
 • obohacení nad povinnou sumu předaných témat JE možné, nikoliv výměna, či osekání obsahu
 • důvod? pro klientky zvenku chceme zachovat garanci orginality a kvality obsahu Metody 3x3
 • výrazy škola pánevního dna, Tajemství pánevního dna, Metoda3x3 nepatří do názvu Vašeho webu a to ani v anglických překladech 🙂
 • do názvů svého webu si také prosím nedávejte například  www.skolapanevnihodnaostrava.cz, nebo www.metoda3x3sjanouveselou.cz

 

 

 

-------------------------------------
za Školu pánevního dna s..r.o.
Renata Sahani

 

 

-------------------------------------
Jméno Příjmení účastnice kurzu
TISKACÍM a PODPIS