Škola pánevního dna - Metoda 3x3

Rovina energetická – 3. díl

  • sval lásky a PC pumpa
  • mulabandha
  • čerpání energie
  • pánevní a lebeční čerpadlo
  • tantrické techniky
  • pránajáma
  • 1. čakra
  • uzemnění
  • kundalini  energie
  • sval lásky

cvičební systém, který tuto rovinu reprezentuje: jóga, tantra, tao techniky, kundalinijóga, ženský šamanismus

moje vzdělání k této rovině: studium jógy v ČR i v Indii, atmavičára p. Vacek a Krutina, Tao meditace pražské Taocentrum, tantrický výcvik John Hawken, šamanský výcvik John Hawken a  hlavně vlastní zkušenost s procesy, kterým jsou písmenka na webu těsná a kdy je třeba číst mezi řádky

Pánevní dno /konkrétně PC sval – m.pubococcygeus/ je ve východních cvičebních systémech považován za PC pumpu /PC čerpadlo/. Proč? Protože právě vědomým ovládáním pánevního dna je možné čerpat do těla životní sílu. Máme pro ni hned několik dalších pojmenování podle kultur a duchovních systémů: prána, čchi, ki, tao, kundalini energie, živa … . Je doslova a do písmene „jedno“, jak ji nazveme. Pokud čtete tento článek, tak si asi nemusíme dokazovat, že naše tělo není pouhou hmotou.

A podle taoistického pohledu ženy čerpají do svého těla tuto životní sílu převážně ze Země a to právě pánevní dnem. Jsme napojené na zemskou ženskou energii svojí 1. čakrou, která se nazývá kořenová. /muži ji čerpají převážně zezhora z vesmíru místem nad svojí hlavou – čakrou korunní/.
/čakry jsou energetická centra v těle/

Jakoby pro nás ženy bylo pánevní dno důležitější a to i z mnoha dalších důvodů. Pánevním dnem rodíme, je místem příchodu nového života. Naše pánevní dno je pronikáno při pohlavním styku … .

Opravdu velmi záleží na tom, zda to pod naší sukní žije, či spí :-).

Jógové, tantrické a taoistické techniky nás učí jak na to, jak si doplnit tuto životní sílu. Na našich kurzech se učíme 2 základní způsoby čerpání a také čištění. S nádechem a stahem a s výdechem a stahem. Můžeme si toto cvičení představit jako určité jemné dechové techniky v kombinaci s aktivací pánevního dna /v oblečení, v podstatě neviditelné/.

Moderní powerjóga zná velmi dobře práci s pánevním dnem jako práci s Mulabandhou /pánevním uzávěrem/, nebo ashvini mudru /práci s uzávěrem konečníku/. Používají jako takové pojistky, aby nám cvičením vybudovaná energie v těle neutelka.

Evropské ezoterické školy tuto sílu pánevního dna znaly jistě také, jen je literatury méně, než východní a ústní předání tradice téměř vymizelo. Známe ale hledání svatého Grálu /poháru/, stejně jako tyto techniky lůna /luny/ znaly naše keltské a slovanské předkyně. Jde o cvičební systém Wyda.

Luna na nebi a ženské lůno jsou jedno a proto je vždy ženské cvičení závislé na menstruačním cyklu každé ženy. Pokud ženy již nemenstruují, tak na rytmech luny na nebi. Respektovat tento cyklus v nás, je cestou z menstruačních potíží.

A jakých dalších témat pánevního dna se energetická rovina dotýká? Tak například prožívání sexuality, pocity prázdnoty, neuzemnění v materiálním světě … . Víte, že má pánevní dno přezdívku „svaly lásky“?.

Ovšem i energetická cvičení mají svoje pravidla. Víte jaká? Pro energetickou práci s pánevním dnem je potřeba hromosvod. Musíme být dobře uzemněné a tomu se také na našich kurzech učíme. Je to předpoklad bezpečného zacházení se silou hodnou respektu. Ne nadarmo byly tyto techniky po staletí utajované. Dávají nám do rukou klíč k naší jaderné elektrárně – k naší kundalini energii.

Víte, co je to proces probuzení kundalini?

A proč v dnešní době nefungují stará cvičení? 

Inspirovala jsem se na svých cestách po Indii k vytvoření cvičebního systému, který nese název Gyne – jóga /prohloubení dovedností energetické roviny/. Vždy je nutné respektovat u energetických cvičení tělo jako celek, můžeme ho v tomto případě považovat za jakýsi energetický komín, který musí být hezky průchozí, aby kamna nebouchla. Znamená to požívání také lebečního čerpadla při cvičení a tím se tzv. energetická peristaltika stává plynulou. Sama jsem se velmi poučila při praktikování tantry, kdy právě krční patro jsem opomíjela.

Ženy na kurzech často řeší strach ze své vlastní energie, že jí bude moc, nebo jí někomu uškodí …,  sdílením těchto obav a dalších témat se dostáváme blíž a blíž živému a fungujícímu podbřišku a celé pánvi.

Když pánevní dno ožije ve všech 3 jeho rovinách, stane se něco, co už není vlastností pouhého příčně pruhovaného svalu :-), ale vykazuje spíš známky „orgánu“ – pánevní do si samo během celého dne pulzuje, tepe, hřeje, zkrátka začíná si žít vlastním životem.

Velmi mě baví a naplňuje radostí a úctou, když se to stane ženám již přímo na kurzu :-). I ostatní tím mohou mít jistotu, že to jde! Že pánevní se může probudit a začít pracovat vlastně později již samo.

Bez našeho snažení a úsilí…

https://skolapanevnihodna.cz/videokurzy/videokurz-ritual-a-energie/

Renata Sahani

Zakladatelka Školy pánevního dna a autorka Metody 3x3. Fyzioterapeutka, která světe div se nevěděla, jak správně cvičit pánevní dno. Mám 3letý psychoterapeutický výcvik v biosyntéze. Jsem milovnice jógy, Indie a Inda :-). Pánevnímu dnu se věnuje již 17 let a za tu dobu jsem svými kurzy provedla přes 6000 spokojených žen. Vyškolila více než 300 lektorek, které předávají Metodu 3x3 po celé ČR i SR a dokonce i v zahraničí.

"Přeji si přispět ke všeobecné osvětě ohledně cvičení pánevního dna a pohled na něj obohatit o emoční a energetický rozměr. Své poslání vnímám v prevenci, jehož je tento nový blog součástí. Přeji všem ženám, aby dříve, než dostanou informaci o operaci, vždy dostaly informaci o vhodném cvičení. O Škole pánevního dna, která by měla být pro nás ženy tou základní",
říká Renata Sahani. 

Komentáře